Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.
 

Terhi Riutta

Fen ecosystem carbon gas dynamics in changing hydrological conditions

Riutta T. (2008). Fen ecosystem carbon gas dynamics in changing hydrological conditions. https://doi.org/10.14214/df.67

Tiivistelmä

Pohjoisten soiden arvioidaan sisältävän kolmannes kaikesta maaperän hiilestä. Suot ovat paitsi hiilen nieluja myös maapallon suurimpia luonnollisia metaanin lähteitä. Ilmastonmuutos saattaa vaikuttaa sekä soiden hiilenkiertoon että hiilivarastoihin. Korkea vedenpinnan taso vaikuttaa merkittävästi sekä hiilen kertymiseen soihin että metaanipäästöihin soista. Siksi hydrologiset muutokset ovat erityisen tärkeitä arvioitaessa ilmastonmuutoksen vaikutuksia suoekosysteemiin.

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli määrittää sarasuoekosysteemin hiilidioksidi- ja metaanidynamiikka eri spatiaalisilla tasoilla: kasvilajiryhmätasolla, kasviyhdyskuntatasolla sekä ekosysteemitasolla, sekä normaaleissa kosteusolosuhteissa että alhaisen vedenpinnan vallitessa. Hiilivirtoja mitattiin kahdella sarasuolla Etelä-Suomessa käyttäen suljetun kammion menetelmää sekä eddy kovarianssi –tekniikkaa.

Normaaleissa kosteusolosuhteissa suoekosysteemi oli hiilidioksidin nielu ja metaanin lähde. Rahkasammalet (Sphagnum) sekä saramaiset kasvit olivat ekosysteemin tärkeimmät yhteyttäjät. Saramaisten kasvien läsnäolo lisäsi selvästi metaanipäästöjä kun taas varpujen läsnäolo pienensi niitä. Hiilivirrat vaihtelivat huomattavasti kasviyhdyskuntien välillä, joten ekosysteemitason hiilivirrat määräytyivät kasviyhdyskuntien osuuksien mukaan.

Vedenpinnanlaskukäsittely pienensi huomattavasti saramaisten kasvien ja rahkasammalten fotosynteesiä ja respiraatiota ja toisaalta hyödytti varpuja. Siksi muutokset ekosysteemitasolla olivat pienempiä kuin kasvilajiryhmätasolla. Pienentyneen fotosynteesin ja suurentuneen respiraation (lähinnä suurentuneen turpeen respiraation) vuoksi sarasuosta tuli aikaisempaa pienempi hiilidioksidin nielu. Metaanipäästöt pienenivät merkitsevästi, lähelle nollaa. Luonnollisten kuivuusjaksojen vaikutus oli samankaltainen mutta vähäisempi kuin vedenpinnanlaskukäsittelyn. Tulokset soveltuvat lyhytaikaisen vedenpinnan laskun vaikutusten tarkasteluun ja ilmasto-olosuhteisiin joissa kuivuusjaksot yleistyvät.

Avainsanat
suo; hiilidioksidi; metaani; vedenpinta; ilmastonmuutos; funktionaaliset ryhmät

Julkaistu 23.5.2008

Saatavilla https://doi.org/10.14214/df.67 | Lataa PDF

Creative Commons -lisenssi

Osajulkaisut

Riutta, T., Laine, J. & Tuittila, E.-S. 2007. Sensitivity of CO2 exchange of fen ecosystem components to water level variation. Ecosystems 10: 718-733.

https://doi.org/10.1007/s10021-007-9046-7

Riutta, T., Laine, J. & Tuittila, E.-S. The role of vegetation in methane dynamics in a boreal fen under pristine and water level drawdown conditions. (Manuscript).

Riutta, T., Laine, J., Aurela, M., Rinne, J., Vesala, T., Laurila, T., Haapanala, S., Pihlatie, M. & Tuittila, E.-S. 2007. Spatial variation in plant community functions regulates carbon gas dynamics in a boreal fen ecosystem. Tellus 59B: 838-852.

https://doi.org/10.1111/j.1600-0889.2007.00302.x

Aurela, M., Riutta, T., Laurila, T., Tuovinen, J.-P., Vesala, T., Tuittila, E.-S., Rinne, J., Haapanala, S. & Laine, J. 2007. CO2 exchange of a sedge fen in southern Finland — the impact of a drought period. Tellus 59B: 826-837.

https://doi.org/10.1111/j.1600-0889.2007.00309.x

Rinne, J., Riutta, T., Pihlatie, M., Aurela, M., Haapanala. S., Tuovinen, J.-P., Tuittila, E.-S. & Vesala, T. 2007. Annual cycle of methane emission from a boreal fen measured by the eddy covariance technique. Tellus 59B: 449-457.

https://doi.org/10.1111/j.1600-0889.2007.00261.x


Rekisteröidy käyttäjäksi
Paina tätä linkkiä Metsätieteen aikakauskirjan käsikirjoituksen tarjoamis- ja seurantajärjestelmään (OJS) kirjautumiseen.
Kirjaudu sisään
Jos olet kirjautunut käyttäjäksi, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta.Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset
Hardenbol A.A. (2020) Dynamics of biodiversity-rich deciduous trees an.. Dissertationes Forestales vol. 2020 no. 311 article id 10486
Rantala T. (2020) Legitimacy of forest policy – concept analysis a.. Dissertationes Forestales vol. 2020 no. 309 article id 10487
Barbero López A. (2020) Recovery of antifungal compounds from wood and c.. Dissertationes Forestales vol. 2020 no. 308 article id 10474
Selkimäki M. (2020) Integrating erosion risk into forest management .. Dissertationes Forestales vol. 2020 no. 290 article id 10328
Jokinen M. (2019) Lapin ympäristökiistojen kulttuuriset tekijät Dissertationes Forestales vol. 2019 no. 281 article id 10231
ALRahahleh L. (2018) Scenario analyses on the effects of forest manag.. Dissertationes Forestales vol. 2018 no. 264 article id 10070
ALRahahleh L. (2018) Scenario analyses on the effects of forest manag.. Dissertationes Forestales vol. 2018 no. 264 article id 10070
Lampela M. (2018) Ecological prerequisites for successful reforest.. Dissertationes Forestales vol. 2018 no. 263 article id 10087
Koskinen M. (2017) Impacts of restoration of forestry-drained peatl.. Dissertationes Forestales vol. 2017 no. 232 article id 2015
Maanavilja L. (2015) Restoration of ecosystem structure and function .. Dissertationes Forestales vol. 2015 no. 191 article id 1975
Zhang Y. (2014) Internationalization of the forest industry: a c.. Dissertationes Forestales vol. 2014 no. 180 article id 1961
Ojanen P. (2014) Estimation of greenhouse gas balance for forestr.. Dissertationes Forestales vol. 2014 no. 176 article id 1959
Saari P. (2014) Dynamics of vegetation, nitrogen and carbon as i.. Dissertationes Forestales vol. 2014 no. 173 article id 1957
Wan M. (2014) In search of sustainable competitive advantage i.. Dissertationes Forestales vol. 2014 no. 172 article id 1955
Gong J. (2013) Climatic sensitivity of hydrology and carbon exc.. Dissertationes Forestales vol. 2013 no. 166 article id 1948
Pearson M. (2013) Maximizing peatland forest regeneration success .. Dissertationes Forestales vol. 2013 no. 159 article id 1942
Li N. (2012) A quest for corporate sustainability in forest-b.. Dissertationes Forestales vol. 2012 no. 150 article id 1936
Damnyag L. (2012) Valuation of ecosystem services for assessment o.. Dissertationes Forestales vol. 2012 no. 142 article id 1925
Hynninen A. (2011) Use of wetland buffer areas to reduce nitrogen t.. Dissertationes Forestales vol. 2011 no. 129 article id 1916
Hynninen A. (2011) Use of wetland buffer areas to reduce nitrogen t.. Dissertationes Forestales vol. 2011 no. 129 article id 1916
Straková P. (2010) Carbon dynamics in peatlands under changing hydr.. Dissertationes Forestales vol. 2010 no. 112 article id 1895
Peltoniemi K. (2010) Aerobic carbon-cycle related microbial communiti.. Dissertationes Forestales vol. 2010 no. 101 article id 1887
Hujala T. (2009) Owner-driven decision support in holding-specifi.. Dissertationes Forestales vol. 2009 no. 85 article id 1870
Kojola S. (2009) Kohti hyvää suometsien hoitoa – harvennusten ja .. Dissertationes Forestales vol. 2009 no. 83 article id 1866
Huldén L. (2008) The decline of northern malaria and population d.. Dissertationes Forestales vol. 2008 no. 73 article id 1855
Riutta T. (2008) Fen ecosystem carbon gas dynamics in changing hy.. Dissertationes Forestales vol. 2008 no. 67 article id 1850
Penttinen M. (2007) Portfolio management and the competitiveness of .. Dissertationes Forestales vol. 2007 no. 43 article id 1827
Sarkkola S. (2006) Stand structural dynamics on pristine and manage.. Dissertationes Forestales vol. 2006 no. 29 article id 1812
Hokkanen P. (2006) Vegetation patterns of boreal herb-rich forests .. Dissertationes Forestales vol. 2006 no. 27 article id 1811