Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.
 

Markus Melin

Studying habitat use and behavior of moose (Alces alces) by integrating airborne laser scanning and GPS tracking

Melin M. (2015). Studying habitat use and behavior of moose (Alces alces) by integrating airborne laser scanning and GPS tracking. https://doi.org/10.14214/df.209

Tiivistelmä

Hirven elinympäristökäytön tutkiminen yhdistämällä laserkeilausaineistoa GPS-panta-aineistoon

Laserkeilausperusteinen metsien inventointi ja -maanpinnan kartoitus ovat tänä päivänä yleisiä menetelmiä joka puolella maailmaa. Tätä aineistoa kerätään yleensä maanmittauksen ja metsätalouden tarpeisiin, mutta se sisältää paljon tietoa, josta voivat hyötyä muutkin toimijat. Eläinten ekologian kannalta metsien ja kasvillisuuden kolmiulotteisen rakenteen tunteminen on tärkeää, koska sen perusteella voidaan arvioida, kuinka hyvän elinympäristön tietty alue voi tietylle lajille tarjota. Laserkeilausaineisto antaa kolmiulotteisen, tarkan ja alueellisesti kattavan kuvauksen tästä rakenteesta.

Tässä väitöskirjatyössä olen yhdistänyt laserkeilausaineistoa GPS-pannoitettujen hirvien sijainteihin. Analysoimalla laseraineistoa näiden sijaintien ympäriltä olen voinut tutkia kuinka metsän rakenne hirvien ympärillä vaihtelee esimerkiksi vuodenaikojen mukaan ja millä tavalla lämpötila vaikuttaa hirven käyttäytymiseen. Lisäksi käytetty aineisto on mahdollistanut sukupuolten sekä mukana kulkevan vasan vaikutusten tutkimisen. Viimeisessä osatutkimuksessa laseraineistoa käytettiin tunnistamaan hirven aiheuttamia metsätuhoja nuorissa taimikoissa.

Saadut tulokset näyttävät selvästi, että laserkeilaus tuottaa tietoa, mistä voi olla suurta hyötyä ekologisessa tutkimuksessa. Tulokset todistivat, että metsän rakenne elinympäristöissä, joita hirvi käyttää vaihtelee merkittävästi eri vuodenaikojen mukaan. Tämä selittyy sillä mitä ravintoa hirvi eri vuodenaikoina käyttää ja millaisissa metsissä tämä ravinto kasvaa. Myös lämpötilan vaikutusta hirvien käyttäytymiseen tutkittiin, ja nämä tulokset näyttivät, että kuumina kesäpäivinä hirvi joutuu hakeutumaan sille epätyypillisiin metsiin saadakseen suojaa lämpöstressiä vastaan. Nämä alueet olivat metsiä, joissa latvusto oli huomattavan korkea ja tiheä. Tulokset antoivat myös uusia näkökulmia metsän rakenteen merkityksestä vasomisaikaan. Tutkitut hirvet synnyttivät avoimilla mailla (suot), mutta pian tämän jälkeen siirtyivät metsiin, joissa oli huomattavan tiheä ja runsas aluskasvillisuus mikä ilmeisesti tarjosi suojaa sekä ruokaa kasvavalle vasalle ja imettävälle emälle. Viimeisessä osatutkimuksessa vakavat hirvituhot pystyttiin onnistuneesti tunnistamaan laserkeilausaineistosta. Tämä väitöskirja antoi esimerkkejä kuinka laserkeilaus- ja GPS-panta-aineiston yhteiskäyttö voidaan toteuttaa ja millaisia tuloksia näin voidaan saavuttaa. Käytetyt menetelmät ovat helposti sovellettavissa myös muihin lajeihin.

Avainsanat
Laserkeilaus; hirvi; ekologia; metsän rakenne; elinympäristö; GPS

Julkaistu 10.12.2015

Saatavilla https://doi.org/10.14214/df.209 | Lataa PDF

Creative Commons -lisenssi

Osajulkaisut

Melin M., Packalen P., Matala J., Mehtätalo L., and Pusenius J. (2013). Assessing and modeling moose (Alces alces) habitats with airborne laser scanning data. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation 23: 389–396.

https://doi.org/10.1016/j.jag.2012.11.004

Melin M., Matala J., Mehtätalo L., Tiilikainen R., Tikkanen O.-P., Maltamo M., Pusenius J., Packalen P. (2014). Moose (Alces alces) reacts to high summer temperatures by utilizing thermal shelters in boreal forests – An analysis based on airborne laser scanning of the canopy structure at moose locations. Global Change Biology 20(4):1115–1125.

https://doi.org/10.1111/gcb.12405

Melin M., Matala J., Mehtätalo L., Pusenius J., Packalen P. (2015). Ecological dimensions of airborne laser scanning – Analyzing the role of forest structure in moose habitat use within a year. Remote Sensing of Environment.

https://doi.org/10.1016/j.rse.2015.07.025

Melin M., Matala J., Mehtätalo L., Suvanto A., Packalen P. (2015). Detecting moose (Alces alces L.) browsing damage in young boreal forests from airborne laser scanning data. Canadian Journal of Forest Research.

https://doi.org/10.1139/cjfr-2015-0326


Rekisteröidy käyttäjäksi
Paina tätä linkkiä Metsätieteen aikakauskirjan käsikirjoituksen tarjoamis- ja seurantajärjestelmään (OJS) kirjautumiseen.
Kirjaudu sisään
Jos olet kirjautunut käyttäjäksi, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta.Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset
Nikula A. (2017) Resource selection of moose Alces alces a.. Dissertationes Forestales vol. 2017 no. 233 article id 5661
Nikula A. (2017) Resource selection of moose Alces alces a.. Dissertationes Forestales vol. 2017 no. 233 article id 5661
Niemi M. (2016) Animal-vehicle collisions – from knowledge to mi.. Dissertationes Forestales vol. 2016 no. 213 article id 1996
Melin M. (2015) Studying habitat use and behavior of moose (A.. Dissertationes Forestales vol. 2015 no. 209 article id 1993
Viherä-Aarnio A. (2009) Effects of seed origin latitude on the timing of.. Dissertationes Forestales vol. 2009 no. 87 article id 1872