Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.

Olalla Díaz-Yáñez

Integrating the risk of natural disturbances into forest management in Norway

Díaz-Yáñez O. (2018). Integrating the risk of natural disturbances into forest management in Norway. https://doi.org/10.14214/df.258

Tiivistelmä

Luonnolliset häiriötekijät voivat nopeasti muuttaa metsien rakennetta sekä lajien välisiä suhteita. Niiden vaikutukset voivat myös vaarantaa metsäekosysteemin tuottamien palveluiden ja tuotteiden hankintaa. Sen vuoksi metsänhoidon suunnitelmien laadinnassa on hyvin tärkeää ottaa huomioon luonnolliset häiriötekijät. Tämä tutkimus esittää yleiset puitteet riskien sisällyttämiseksi pitkän aikavälin metsähoitoon kahden päävaiheen avulla: 1) riskien arviointi (tuhojen tunnistaminen ja mallintaminen) ja 2) riskien hallinta (simulointi ja optimointi). Tutkimus luonnehtii Norjassa esiintyviä pääasiallisia metsäluonnon häiriöitä sekä merkittävimpien häiriötekijöiden osalta tutkitaan niiden esiintyvyys- ja tuhomalleja. Tulokset osoittavat, että Norjassa tärkeimmät luonnolliset häiriöt ovat lumi, tuuli sekä sorkkaeläinten laidunnus. Malli tunnistaa mitkä metsikkö- ja kasvupaikkamuuttujista vaikuttavat eniten metsätuhojen ennustettavuuteen. Laidunnuksen tuhojen esiintyvyyteen vaikuttaa mallin mukaan metsikön ikä, koko sekä tiheys. Lumi- ja tuulituhojen mallintamisessa tärkeimmiksi muuttujiksi nousi metsikön tiheys, rakenne, keskiläpimitta ja korkeus mutta myös kasvupaikkatekijöistä leveysaste ja kasvupaikan korkeus merenpinnasta. Lumi- ja tuulituhomallit käyttävät kovariaatteja kuten pohjapinta-ala, korkeus, läpimitta ja hoikkuus. Näitä malleja käytettiin metsikön dynaamisessa simulaatiossa jossa optimointiin metsänhoidon riskienhallintaohjeita. Optimaalinen metsänhoitosuunnitelma kuusivaltaisille kuvioille lyhensi kiertoaikaa sekä jätti pienempiä tilavuuksia kiertoajan loppupuolelle. Väitöskirja antaa merkityksellistä tietoa luonnollisista häiriötekijöistä joita metsäsuunnittelijat voivat käyttää metsänhoidonsuunnittelussa riskienarvioinnissa. jne.

Avainsanat
tuuli; laidunnus; Riskit; mallintaminen; simulaatio; lumi

Tekijä

Julkaistu 7.8.2018

Katselukerrat 3452

Saatavilla https://doi.org/10.14214/df.258 | Lataa PDF

Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0

Osajulkaisut

Díaz-Yáñez O., Mola-Yudego B., Eriksson R., González-Olabarria J.R. (2016). Assessment of the Main Natural Disturbances on Norwegian Forest Based on 20 Years of National Inventory. PLoS ONE 11(8): pp.e0161361–16.

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0161361

Díaz-Yáñez O., Mola-Yudego B., González-Olabarria J.R. (2017). What variables make a forest stand vulnerable to browsing damage occurrence? Silva Fennica 51(2) article 1693.

https://doi.org/10.14214/sf.1693

Díaz-Yáñez O., Mola-Yudego B., González-Olabarria J.R. (2018). Modelling and mapping occurrence of wind and snow forest damage. Manuscript.

Díaz-Yáñez O., Mola-Yudego B., González-Olabarria J.R., Pukkala, T. (2017). How does forest composition and structure affect the stability against wind and snow? Forest Ecology and Management 401: 215–222.

https://doi.org/10.1016/j.foreco.2017.06.054

Díaz-Yáñez O., Arias-Rodil M., Mola-Yudego B., González-Olabarria J.R., Pukkala T. (2018). Effects of wind and snow damage on the optimal management of Norwegian spruce forests. Manuscript.


Rekisteröidy
Click this link to register to Dissertationes Forestales.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset