Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.

Abul Rahman

Inter-disciplinary analysis for synthesising weevil damage and stakeholder perception related to stump harvesting

Rahman A. (2020). Inter-disciplinary analysis for synthesising weevil damage and stakeholder perception related to stump harvesting. https://doi.org/10.14214/df.287

Tiivistelmä

Kantojen korjuu bioenergian tuotantoa varten on vaihtoehto, jolla Suomen metsäsektori voi kiihdyttää biotaloutenakin tunnetun vihreän talouden kehitystä. Lisäksi se osallistuu keskusteluun siitä, kuinka kantojen korjuu vaikuttaa tuhon aiheuttajien hallintaan. Tämä väitöskirja analysoi ja tekee synteesin bioenergian tuotantoa varten tapahtuvan kantojen korjuun kestävyydestä, erityisesti metsien terveyden ja yhteiskunnallisen hyväksynnän kannalta. Tämän vuoksi tutkimuksessa käytettiin monitieteistä lähestymistapaa. Ihmistoiminnan vaikutuksia, kannonkorjuun muodossa, tukkimiehentäin (Hylobius abietis) lisääntymiseen, syöntiin ja taimivaurioihin tutkittiin kenttäkokeilla. Sidosryhmien käsitystä kantojen korjuusta ja sen hyväksyttävyydestä tutkittiin kyselyllä ja kirjallisuuskatsauksella. Kenttäkokeet osoittivat, että kantojen korjuulla on toissijainen vaikutus tukkimiehentäin lisääntymisen ja syönnin säätelyn kannalta. Kyselyly osoitti vastaajien jakaantuvan siinä, miten kantojen korjaamisen koettiin vaikuttavan tukkimiehentäin torjuntaan, istutuspaikan valmisteluun ja bioenergian tuotantoon. Lisäksi sosiaalista hyväksyttävyyttä käsittelevässä tutkimuksessa todettiin, että tältä osin tutkimustulokset ovat olleet ristiriitaisia viime vuosikymmeninä. Tämän seurauksena yleisön ajatukset kantojen korjuusta bioenergian tuottamiseksi ovat edelleen hämmentyneitä. Kyselyn tulosten mukaan ylemmät virkamiehet suhtautuivat erityisen kriittisesti kantojen korjuuseen, kun taas viljelijät ja metsäammattilaiset olivat sen kannalla. Koska Suomen tavoitteena on olla biotalouden edelläkävijä, pitää tietämystä ja kantojen korjuun sosiaalista hyväksymistä bioenergian tuotannossa päivittää. Lisäksi teknologinen investointi ja kantojen korjuun hyväksyttävyys markkinoilla edistävät biotaloutta. Siksi tulevan tutkimuksen on syytä keskittyä kantojen korjuun vaikutuksiin suhteessa metsäpolitiikan tavoitteisiin päivittämällä ohjeistusta siten, että niissä otetaan huomioon sidosryhmien näkemykset.

Avainsanat
biotalous; bioenergian tuotanto; tukkimiehentäi; sosiaalinen hyväksyntä; ihmistoiminta

Tekijä
  • Rahman, University of Eastern Finland, School of Forest Sciences Sähköposti abul.rahman@uef.fi (sähköposti)

Julkaistu 23.1.2020

Katselukerrat 3408

Saatavilla https://doi.org/10.14214/df.287 | Lataa PDF

Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0

Osajulkaisut

Rahman A., Viiri H., Pelkonen P., Khanam T. (2015). Have stump piles any effect on the pine weevil (Hylobius abietis L) incidence and seedling damage? Global Ecology and Conservation 3: 424-432.

https://doi.org/10.1016/j.gecco.2015.01.012

Rahman A., Viiri H., Tikkanen O.-P. (2018). Is stump removal for bioenergy production effective in reducing pine weevil (Hylobius abietis) and Hylastes spp. breeding and feeding activities at regeneration sites? Forest Ecology and Management 424: 184-190.

https://doi.org/10.1016/j.foreco.2018.05.003

Rahman A., Khanam T., Pelkonen P. (2017). People’s knowledge, perceptions, and attitude towards stump harvesting for bioenergy production in Finland. Renewable and Sustainable Energy Reviews 70: 107-116.

https://doi.org/10.1016/j.rser.2016.11.228

Rahman A., Khanam T., Pelkonen P. (2019). Is stump harvesting for bioenergy production socially acceptable in Finland? Journal of Cleaner Production 229: 1233-1242.

https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.05.045


Rekisteröidy
Click this link to register to Dissertationes Forestales.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset