Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.

Veera Tahvanainen

The availability and supply of marketed mushrooms in Eastern Finland

Tahvanainen V. (2020). The availability and supply of marketed mushrooms in Eastern Finland. https://doi.org/10.14214/df.291

Tiivistelmä

Kauppasienten käytön ennustetaan kasvavan maailmanlaajuisesti. Tällä hetkellä valtaosa kauppasienten sadoista jää käyttämättä, ja metsänhoito tähtää pääosin puuntuotantoon. Tässä väitöskirjassa tutkitaan kauppasienten saatavuutta ja raaka-ainetuotannon rajoituksia sekä sienten kauppaantuloa Itä-Suomessa. Tärkeimmille kuusikoissa kasvaville kauppasienilajeille: herkkutatille (Boletus edulis), rouskuille (Lactarius spp.) ja kaikille kauppasienille, laadittiin emipiiriset satomallit. Mallien avulla määritettiin optimaalinen metsänhoito sienten ja puun yhteistuotannolle. Yksityismetsissä tapahtuvan sienten poiminnan sosiaalisesti hyväksyttäviä rajoja selvitettiin metsänomistajakyselyn avulla ja sienten kauppaantuloa mallinnettiin, jotta voitiin selvittää mitkä asiat kauppaantulomääriin vaikuttavat.

Tulokset osoittivat, että itäsuomalaisten kuusikoiden kauppasienisadot ovat korkeimmillaan juuri ennen ensiharvennusta ja että satokauden aikana tapahtuva sadanta edesauttaa sienisatoja. Puun- ja siententuotanto oli pääosion synergiassa, ja jos sieniä poimittiin myyntiin, yhteenlaskettu paljaan maan tuottoarvo (SEV) hyvässä sienikuusikossa oli huomattava. Metsänomistajat halusivat rajoittaa organisoitua kaupallista poimintaa, mutta olivat muutoin pääosin tyytyväisiä jokamiehenoikeuksiin sienestyksen osalta. Sienten kauppaantuloon vaikuttivat biologiset sekä ekonomiset tekijät; sateella oli positiivinen vaikutus herkkutattien ja rouskujen kauppaantulomääriin ja hinnalla negatiivinen vaikutus herkkutattien ja kantarellien kauppaantulomääriin. 

Tulokset edistävät vakaata ja kestävää raaka-ainehankintaa kauppasienten arvoketjuihin tarjoamalla uutta tietoa sienten kauppantulosta ja kestävän poiminnan rajoista sekä kehittämällä konkreettisia keinoja siententuotannon kytkemiseksi metsäsuunnitteluun ja sienten suunnitelmalliseen poimintaan.   

Avainsanat
metsien monikäyttö; luonnontuotteet; herkkutatti

Tekijä
  • Tahvanainen, University of Eastern Finland, School of Forest Sciences Sähköposti veera.tahvanainen@uef.fi (sähköposti)

Julkaistu 17.2.2020

Katselukerrat 2455

Saatavilla https://doi.org/10.14214/df.291 | Lataa PDF

Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0

Osajulkaisut

Tahvanainen V., Miina J., Kurttila M., Salo, K. (2016). Modelling the yields of marketed mushrooms in Picea abies stands in eastern Finland. Forest Ecology and Management 362: 79–88.

https://doi.org/10.1016/j.foreco.2015.11.040

Tahvanainen V., Miina J., Pukkala T., Kurttila, M. (2018). Optimizing the joint production of timber and marketed mushrooms in Picea abies stands in eastern Finland. Journal of Forest Economics 32(1): 34–41.

https://doi.org/10.1016/j.jfe.2018.04.002

Tahvanainen V., Kurttila M., Miina J., Hujala T., Väkeväinen T., Salo K. (2016). Pohjoiskarjalaisten ja kainuulaisten metsänomistajien mielipide marjastuksesta ja sienestyksestä yksityismetsissä. Metsätieteen aikakauskirja 2/2016: 95–110.

https://doi.org/10.14214/ma.5958

Tahvanainen V., Miina J., Kurttila M. (2019). Climatic and economic factors affecting the annual supply of wild edible mushrooms and berries in Finland. Forests 10(5): 385.

https://doi.org/10.3390/f10050385


Rekisteröidy
Click this link to register to Dissertationes Forestales.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset