Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.

Katalin Waga

Unpaved forest road quality assessment using airborne LiDAR data

Waga K. (2021). Unpaved forest road quality assessment using airborne LiDAR data. https://doi.org/10.14214/df.316

Tiivistelmä

Tutkimuksessa kehitettiin lentolaserkeilausperusteisia menetelmiä metsäteiden laadun arviointiin. Harva - ja tiheäpulssisista laserkeilausaineistoista muodostetettiin rasteripohjaisesia pintamalleja eri resoluutioilla (0,2 m – 1 m). Työssä vertailtiin erilaisten interpolointi menetelmien (IDW, NN, Spline ja Kriging) ja niiden avulla laadittujen tunnusten soveltuvuutta pinnan laadun kuvaukseen. Tien laatua kuvattiin pinnan tasaisuudella, pinnoitteen laadulla, rakennetunnuksilla, ojien laadulla, kuivatus ominaisuuksilla, veden kerääntymis potentiaalilla ja tiealueen kasvillisuuden määrällä.

Suomen aineistossa käytettiin Metsätehon laatuluokituksen mukaista luokitusta. Kanadan aineistossa ennustettiin metsäteiden käytön ja käyttämättömyyden tilaa. Lineaarisella erotteluanalyysillä ennustettiin teiden

laatuluokkia. Tien pinnan laadun, kosteus indeksin ja maaperäkartan tietojen avulla laatuluokka ennnustettiin 81,6–89.8 % tarkkuudella. Korkealla pulssitiheydellä päästiin hyviin tuloksiin jo pelkällä pintaa kuvaavilla indekseillä. Kasvillisuuteen perustuvilla tuloksilla päästiin 73 % tarkkuuteen, mutta ojien ja tiheä pulssisen tienpintakuvauksen avulla päästiin jopa 92 % tarkkuuteen. Tuloksia voidaan käyttää maastotyön suuntaamiseen ja semi-autimaattisen tienlaadun arviointiin osana laserkeilausperusteisia metsätiedon keruuhankkeita.

Avainsanat
laserkeilaus; metsätie; tien laatu; metsäteiden luokitus

Tekijä
  • Waga, University of Eastern Finland, Faculty of Science and Forestry, School of Forest Sciences Sähköposti katalin.waga@uef.fi (sähköposti)

Julkaistu 10.5.2021

Katselukerrat 3943

Saatavilla https://doi.org/10.14214/df.316 | Lataa PDF

Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0

Osajulkaisut

Kiss K, Malinen J, Tokola T (2015) Forest road quality control using ALS data. Can J For Res 45: 1636–1642.

https://doi.org/10.1139/cjfr-2015-0067

Kiss K, Malinen J, Tokola T (2016) Comparison of High and Low Density Airborne Lidar Data for Forest Road Quality Assessment. ISPRS Ann Photogramm Remote Sens Spatial Inf Sci III-8: 167–172.

https://doi.org/10.5194/isprs-annals-III-8-167-2016

Waga K, Tompalski P, Coops NC, White JC, Wulder MA, Malinen J, Tokola T (2020) Forest Road Status Assessment Using Airborne Laser Scanning. For Sci 66: 501–508.

https://doi.org/10.1093/forsci/fxz053

Waga K, Malinen J, Tokola T (2020) A Topographic Wetness Index for Forest Road Quality Assessment: An Application in the Lakeland Region of Finland. Forests 11, article id 1165.

https://doi.org/10.3390/f11111165

Waga K, Malinen J, Tokola T (2021) Locally invariant analysis of forest road quality using two different pulse density airborne laser scanning datasets. Silva Fenn 55, article id 10371.

https://doi.org/10.14214/sf.10371


Rekisteröidy
Click this link to register to Dissertationes Forestales.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset