Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.

Laura Pikkarainen

The effects of planting practices and growing environment on the early performance of boreal tree seedlings

Pikkarainen L. (2022). The effects of planting practices and growing environment on the early performance of boreal tree seedlings. https://doi.org/10.14214/df.327

Tiivistelmä

Suomessa on kiinnostusta pidentää istutuskautta keväästä syksyyn sekä käyttää suljettua pahvilaatikko varastointimenetelmää kaikille taimityypeille kaikkina istutusajankohtina. Tässä väitöskirjassa tarkasteltiin istutuskäytäntöjen ja kasvuympäristön vaikutuksia taimien varhaiseen maastomenestymiseen ja erityisesti: i) Mitkä ovat turvalliset varastointiajat aktiivisesti kasvussa/karaistumisvaiheessa olevilla kuusen (Picea abies (L.) Karst.) ja männyn (Pinus sylvestris L.) taimilla suljetuissa ja avoimissa varastointimenetelmissä eri istutusajankohtina (I); ii) Kuinka yksivuotiaat kuusen ja männyn istutukset onnistuivat käytännön metsätalouden istutusaloilla keväällä, kesällä ja syksyllä (II); iii) Miten istutussyvyys ja/tai istutusajankohta vaikutti pienikokoisten koivun (Betula pendula Roth) ja männyn taimien maastomenestymiseen (III) ja iv) Kuinka lämpimämmät kasvuolosuhteet vaikuttivat taimien kasvuun ja biogeenisten haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöihin kontrolloidussa kenttäkokeessa (IV). Aktiivisesti kasvussa/karaistumisvaiheessa olevia havupuiden taimia voidaan säilyttää suljetuissa laatikoissa kolme päivää elokuussa ja enintään viikon toukokuussa, syyskuussa ja lokakuussa, kun taas avoimissa varastointimenetelmissä säilytysaika on pari päivää pidempi (I). Kuusen istutukset voivat onnistua keväästä syksyyn, jos taimien varastointiin ja eri istutusajankohtiin liittyviä ohjeita noudatetaan huolellisesti. Mänty on edelleen suositeltavaa istuttaa vain keväällä ja alkukesästä suuremman epäonnistumisriskin vuoksi (II). Syväistutuksella (60-80% versosta maan alla) voidaan parantaa pienten taimien maastomenestymistä (III). Koivu hyötyy ilmaston lämpenemisestä havupuun taimia enemmän (IV). Metsänuudistamisen onnistumisen varmistamiseksi on tärkeää noudattaa huolellisesti taimimateriaaliin, taimien varastointiin ja istutukseen eri istutusajankohtina liittyviä suosituksia.

Avainsanat
ilmastonmuutos; boreaaliset metsät; maastomenestyminen; paakkutaimi; istutussyvyys; istutusajankohta

Tekijä
  • Pikkarainen, University of Eastern Finland Sähköposti laura.pikkarainen@uef.fi (sähköposti)

Julkaistu 5.5.2022

Katselukerrat 3624

Saatavilla https://doi.org/10.14214/df.327 | Lataa PDF

Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0

Osajulkaisut

Luoranen J, Pikkarainen L, Poteri M, Peltola H, Riikonen J. (2019) Duration Limits on Field Storage in Closed Cardboard Boxes before Planting of Norway Spruce and Scots Pine Container Seedlings in Different Planting Seasons. Forests 10(12), article id 1126.

https://doi.org/10.3390/f10121126

Pikkarainen L, Luoranen J, Kilpeläinen A, Oijala T, Peltola H. (2020) Comparison of planting success in one-year-old spring, summer, and autumn plantings of Norway spruce and Scots pine under boreal conditions. Silva Fennica 54(1), article id 10243.

https://doi.org/10.14214/sf.10243

Pikkarainen L, Luoranen J, Peltola H. (2021) Early Field Performance of Small-Sized Silver Birch and Scots Pine Container Seedlings at Different Planting Depths. Forests 12(5), article id 519.

https://doi.org/10.3390/f12050519

Pikkarainen L, Nissinen K, Prasad Ghimire R, Kivimäenpää M, Ikonen V-P, Kilpeläinen A, Virjamo V, Yu H, Kirsikka-Aho S, Salminen T, Hirvonen J, Vahimaa T, Luoranen J, Peltola H. (2022). Responses in growth and emissions of biogenic volatile organic compounds in Scots pine, Norway spruce, and silver birch seedlings to different warming treatments in a controlled field experiment. The Science of the Total Environment 821, article id 153277.

https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.153277


Rekisteröidy
Click this link to register to Dissertationes Forestales.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset