Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.

Diego Pérez

Stand growth scenarios for Tectona grandis plantations in Costa Rica

Pérez D. (2005). Stand growth scenarios for Tectona grandis plantations in Costa Rica. https://doi.org/10.14214/df.1

Tiivistelmä

Nopeakasvuiset ja tuottoisat istutusmetsät muodostavat yhä tärkeämmän puun lähteen tropiikissa, ja siellä puuntuotoksen lisääminen onkin tärkeä taloudellinen tavoite. Costa Ricassa tai muissa Väli-Amerikan maissa ei useimpienkaan istutusmetsien, eikä etenkään iäkkäämpien istutusmetsien, tuottoisuus ole vastannut odotuksia. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella metsänkäsittelytapojen ja laatupuun tuottamisen välisiä suhteita ja sitä kautta kehittää tehostettuja metsänhoitoskenaarioita, joiden avulla vaihtoehtoisilla puuntuotantotavoilla päästäisiin hyviin taloudellisiin tuloksiin. Tutkimusaineisto kerättiin eri puolilta Costa Ricaa, kattaen lähes kaikki ne ilmastotyypit, joissa T. grandis-metsiköitä on istutettu ja joihin laji on sopeutunut hyvin. Metsikkötasolla tutkimus koostui periaatteessa kasvu- ja tuotosparametrien mittaamisesta ja puutasolla puun ominaisuuksien analysoinnista sekä metsänkäsittelytapojen ja kasvupaikkojen välisten suhteiden tutkimisesta. Hyvin intensiiviset ja oikein ajoitetut harvennukset lisäsivät sekä yksittäisten puiden että metsikön tilavuutta, toisin sanoen mahdollisimman suuren kasvun tavoitteleminen puutasolla ei suurestikaan vähentänyt metsikkötason tuotosta. Karsinta kohtuulliselle korkeudelle ja oikeaan aikaan ei pienentänyt puun kasvua tai metsikön tuotosta. Karsinta saattaa lisäksi parantaa rungon muotoa (korkeampi muotoluku, hitaampi rungon kapeneminen) sekä lisätä sydänpuun osuutta. Tärkeiden ominaisuuksien, kuten sydänpuun osuuden ja puun tiheyden, havaittiin riippuvan enemmän puiden iästä kuin metsänkäsittelytavoista, etenkin nuorissa istutusmetsiköissä. Tutkimuksessa laadittiin kasvuskenaarioita 20 ja 30 vuoden kiertoajoilla korkean, keskitason ja matalan viljavuuden kasvupaikoille tavoitteena korkea kasvu sekä puu- että metsikkötasolla. Erilaiset kasvupaikkatyypit, tuotantotavoitteet, kiertoajat ja diskonttokorot johtivat selviin kannattavuuseroihin kasvuskenaarioiden välillä.

Avainsanat
käyttöosan tilavuus; harvennusohjelma; karsintaohjelma; metsityskustannukset; puun hinnat; taloudellinen analyysi

Tekijä
  • Pérez, University of Helsinki, Department of Forest Ecology Sähköposti diegoperez@racsa.co.cr (sähköposti)

Julkaistu 3.6.2005

Katselukerrat 3487

Saatavilla https://doi.org/10.14214/df.1 | Lataa PDF

Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0

Osajulkaisut

Pérez, L.D. & Kanninen, M. 2003. Heartwood, Sapwood and bark content, and wood dry density of young and mature teak (Tectona grandis) trees grown in Costa Rica. Silva Fennica 37(1): 45–54.

https://doi.org/10.14214/sf.511

Víquez, E. & Pérez, L.D. 2005. Effect of pruning on tree growth, yield, and wood properties of Tectona grandis plantations in Costa Rica: results of a pruning trial. Silva Fennica 39(3): 381–390.

https://doi.org/10.14214/sf.385

Pérez, L.D. & Kanninen, M. 2005. Effect of thinning on stem form and wood characteristics of teak (Tectona grandis L.f.) in a humid tropical site in Costa Rica. Silva Fennica 39(2): 217–225.

https://doi.org/10.14214/sf.375

Kanninen, M., Pérez, L.D., Montero, M. & Viquez, E. 2004. Intensity and timing of the first thinning of Tectona grandis plantations in Costa Rica: results of a thinning trial. Forest Ecology and Management 203: 89–99.

https://doi.org/10.1016/j.foreco.2004.07.054

Pérez, L.D. & Kanninen, M. 2003. Provisional equations for estimating total and merchantable volume of Tectona grandis trees in Costa Rica. Forests, Trees and Livelihoods 13(4): 345–359.

http://www.foreststreesandlivelihoods.co.uk/

Pérez, L.D. & Kanninen, M. 2005. Stand growth scenarios for Tectona grandis plantations in Costa Rica. Forest Ecology and Management 210: 425–441.

https://doi.org/10.1016/j.foreco.2005.02.037


Rekisteröidy
Click this link to register to Dissertationes Forestales.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset