Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.

Silja Korhonen

A capability-based view of organisational renewal: Combining opportunity- and advantage-seeking growth in large, established European and North American wood-industry companies

Korhonen S. (2006). A capability-based view of organisational renewal: Combining opportunity- and advantage-seeking growth in large, established European and North American wood-industry companies. https://doi.org/10.14214/df.20

Tiivistelmä

Tämän tutkimuksen tarkoitus oli tutkia organisaation uudistumista suurissa, vakiintuneissa yrityksissä, jotka pyrkivät kestävään, kannattavaan kasvuun. Tutkimuksen aineisto kerättiin 27 pohjoisamerikkalaisesta ja eurooppalaisesta puutuoteteollisuusyrityksestä, joista 11 valittiin lähempään tarkasteluun. Tutkimuksessa yhdistettiin sisäisen yrittäjyyden teoria ja strategialähtöinen organisaation kyvykkyyksien näkökulma. Tutkimus kehitti edelleen luokittelurunkoa, joka koostuu 1) yritysspesifeistä ja toimialalle ominaisista kyvykkyyksistä, 2) organisaation kyvykkyyksien välisestä hierarkiasta ja niiden muodostamista portfolioista, ja 3) yksittäisen kyvykkyyden rakenteesta. Kyvykkyyksien rakentumista analysoitiin keskittymällä organisaatiorakenteeseen, tarvittavaan teknologiaan ja resursseja yhdistävään prosessiin (uutta luova vs. entistä kyvykkyyttä vahvistava). Kyvykkyysportfolioiden ja organisaatiomuutosten kuvauksen lisäksi tutkimus selvitti tapoja, joiden avulla yritys voi vaikuttaa tehokkuuden ja luovuuden väliseen tasapainoon päivittäisessä liiketoiminnassa. Suurten metsäteollisuusyritysten tulevaisuuden haaste on tuottaa innovatiivisia asiakasratkaisuja – ja säilyttää samalla skaalaedut ja kustannustehokkuus. Case-yrityksissä uusimman teknologian hyödyntäminen oli siirtynyt kilpailuetua luovasta kyvykkyydestä toimialan perusedellytykseksi. Tiedon ja informaation hallintaan liittyvät kyvykkyydet olivat nousseet perinteisen kustannustehokkuuden rinnalle. Tutkimuksen aikana case-yritykset tukivat kuitenkin paremmin vakiintuneisiin kyvykkyyksiin perustuvaa kasvua kuin hyödynsivät uusiin liiketoimintaideoihin sisältyvää kasvupotentiaalia. Asiakaslähtöistä, vähittäistä innovointia suosittiin kokeiluun perustuvan, riskiä ottavan, radikaalin innovaation kustannuksella. Suurimmat esteet organisaation uudistumiselle löytyivät resurssipulasta, pyrkimyksestä keskitettyyn, matalaan organisaatiorakenteeseen ja sisäänpäin kääntyneistä kommunikaatioverkostoista.

Avainsanat
sisäinen yrittäjyys; organisaatiomuutoksen hallinta; sosiaaliset verkostot; organisaatiorakenne; tietoprosessit; metsäteollisuus

Tekijä
  • Korhonen, University of Helsinki, Department of Forest Economics Sähköposti silja.korhonen@helsinki.fi (sähköposti)

Julkaistu 24.5.2006

Katselukerrat 3251

Saatavilla https://doi.org/10.14214/df.20 | Lataa PDF

Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0

Osajulkaisut

Korhonen, S. & Niemelä, J.S. 2004. Guidelines for sustainable, external corporate growth: a case study of the leading European and North American wood-industry companies. Journal of Forest Products Business Research 1.

http://www.forestprod.org/jfpbr-online.html

Korhonen, S. & Niemelä, J.S. 2005. A conceptual analysis of capabilities: identifying and classifying the sources of competitive advantage in the wood industry. The Finnish Journal of Business Economics 54(1): 11-47.

http://hkkk.fi/lta/05/1/

Korhonen, S. 2005. Diversity or efficiency: structural premises for knowledge processes in established, large companies. (Submitted manuscript).

Korhonen, S. 2005. A capability-based view on organisational renewal: maintaining long- and short-term potential for growth in large, established companies. (Submitted manuscript).


Rekisteröidy
Click this link to register to Dissertationes Forestales.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset