Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.

Petteri Muukkonen

Forest inventory-based large-scale forest biomass and carbon budget assessment: new enhanced methods and use of remote sensing for verification

Muukkonen P. (2006). Forest inventory-based large-scale forest biomass and carbon budget assessment: new enhanced methods and use of remote sensing for verification. https://doi.org/10.14214/df.30

Tiivistelmä

Fossiilisten polttoaineiden aiheuttama ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden kasvu on viime vuosina herättänyt runsaasti keskustelua. Kohonneen hiilidioksidipitoisuuden alentamiseksi on pohdittu muun muassa hiilen sitomista fotosynteesin avulla metsäkasvillisuuteen. Tämän takia tieteellisiä ja poliittisia tarkoituksia varten tarvitaankin alueellisia vertailukelpoisia arvioita metsien hiilitaseesta. Tässä tutkimuksessa kehitettiin menetelmiä boreaalisten kivennäismailla sijaitsevien metsien kasvillisuuden ja maaperän hiilimäärän arvioimiseksi. Nyt esitetty menetelmä pohjautuu metsäinventointitietoihin, koska ne tarjoavat hyvien otantamenetelmiensä ansiosta luotettavan pohjan hiilimäärien arvioinnille. Nyt kehitetyt menetelmät parantavat muun muassa kariketuoton ja aluskasvillisuuden biomassan arvioimista. Lisäksi tässä työssä käytetyt kaukokartoitusaineistot ja -menetelmät mahdollistavat metsäinventoinneista riippumattoman tulosten vertailun. Nyt saatuja tuloksia voidaan soveltaa Kioton sopimuksen ja YK:n edellyttämissä hiilitaseraportoinneissa. Tämän tutkimuksen tulokset soveltuvat laajojen alueiden hiilitaseiden arviointiin silloin, kun saatavilla on valmista metsäinventointiaineistoa kuten esimerkiksi metsätilastoja. Mikäli tällaista tietoa ei ole saatavilla, voidaan alustavia arvioita tehdä myös tässä tutkimuksessa esitettyjen kaukokartoitusaineistojen ja -menetelmien avulla. Vaikka nyt esitetyt menetelmät mahdollistavat boreaalisten metsien hiilimäärän arvioinnin, tulevaisuudessa menetelmiä tulee silti kehittää edelleen. Erityisesti tulee huomioida maanalaisen biomassan ja kasvien maanalaisten osien kariketuoton arvioimista. Lisäksi tulevaisuudessa täytyy edelleen kehittää menetelmiä maaperän hiilimäärän muutosten selvittämiseksi.

Avainsanat
boreaalinen vyöhyke; hiilitase; ilmastonmuutokset; metsäkasvillisuus

Tekijä
  • Muukkonen, University of Helsinki, Faculty of Science Sähköposti petteri.muukkonen@metla.fi (sähköposti)

Julkaistu 4.10.2006

Katselukerrat 3150

Saatavilla https://doi.org/10.14214/df.30 | Lataa PDF

Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0

Osajulkaisut

Muukkonen P., Mäkipää R., Laiho R., Minkkinen K., Vasander H. & Finér L. 2006. Relationship between biomass and percentage cover in understorey vegetation of boreal coniferous forests. Silva Fennica 40(2): 231–245.

https://doi.org/10.14214/sf.340

Muukkonen P. & Mäkipää R. 2006. Empirical biomass models of understorey vegetation according to stand and site attributes in boreal forests. Boreal Environment Research 11(5): 355–369.

http://www.borenv.net/BER/pdfs/ber11/ber11-355.pdf

Muukkonen P. 2005. Needle biomass turnover rates of Scots pine (Pinus sylvestris L.) derived from the needle-shed dynamics. Trees – Structure and Function 19(3): 273–279.

https://doi.org/10.1007/s00468-004-0381-4

Muukkonen P. & Lehtonen A. 2004. Needle and branch biomass turnover rates of Norway spruce (Picea abies). Canadian Journal of Forest Research 34(12): 2517–2527.

https://doi.org/10.1139/X04-133

Liski J., Lehtonen A., Palosuo T., Peltoniemi M., Eggers T., Muukkonen P. & Mäkipää R. (2006). Carbon accumulation in Finland’s forests 1922–2004 – an estimate obtained by combination of forest inventory data with modelling of biomass, litter and soil. Annals of Forest Science 63(7): 687–697.

https://doi.org/10.1051/forest:2006049

Muukkonen P. & Heiskanen J. (2005). Estimating biomass for boreal forests using ASTER satellite data combined with standwise forest inventory data. Remote Sensing of Environment 99(4): 434–447.

https://doi.org/10.1016/j.rse.2005.09.011

Muukkonen P. & Heiskanen J. (2007). Biomass estimation over a large area based on standwise forest inventory data, ASTER and MODIS satellite data: a possibility to verify carbon inventories. Remote Sensing of Environment 107(4): 617–624.

https://doi.org/10.1016/j.rse.2006.10.011


Rekisteröidy
Click this link to register to Dissertationes Forestales.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset