Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.

Eugene Lopatin

Long-term dynamics in growth of Scots pine and Siberian spruce in Komi Republic (European part of Russia)

Lopatin E. (2007). Long-term dynamics in growth of Scots pine and Siberian spruce in Komi Republic (European part of Russia). https://doi.org/10.14214/df.53

Tiivistelmä

Työn tavoitteena oli tutkia männyn (Pinus sylvestris L.) ja kuusen (Picea obovata Lebed.) pitkäaikaista kasvunvaihtelua Komin tasavallassa Luoteis-Venäjällä muuttuvissa ympäristöolosuhteissa. Pitkäaikainen nouseva kasvutrendi havaittiin sekä männyllä että kuusella empiirisissä lustoaineistoissa ja pituuskasvuaineistoissa boreaalisen havumetsävyöhykkeen etelä-, keski- ja pohjoisosissa sekä vaihettumisvyöhykkeellä tundraan. Pituuskasvussa tilastollisesti merkitsevä lisäys oli kuusella 40 % ja männyllä 30 % koko Komin alueella. Havumetsävyöhykkeen keskiosissa kuusen pituuskasvun lisäys oli 240 % ja männyn 140 %. Pohjoisosissa kuusen pituuskasvun lisäys oli 164 %. Läpimitan kasvussa (sädekasvussa) kasvunlisäys oli kuusella 134 % vaihettumisvyöhykkeellä tundraan ja havumetsävyöhykkeen pohjoisosissa se oli 35 % kahden viimeisen 50 vuoden ajanjakson aikana (periodit 1901 – 1950 ja 1951 – 2000). Havumetsävyöhykkeen keskiosissa kuusen sädekasvussa havaittiin 76 % lisäys viimeisen sadan vuoden aikana mutta vastaavaa tilastollisesti merkitsevää kasvunmuutosta ei vyöhykkeen eteläosissa havaittu. Männyn sädekasvussa havaitut kasvunlisäykset olivat pohjoisosissa 32 % ja keskiosissa 55 %. Havumetsävyöhykkeen eteläosissa ei myöskään männyllä havaittu tilastollisesti merkitsevää kasvunmuutosta. Viimeisen 20 vuoden aikana ilman lämpötilan nousu on rekisteröity Komin tasavallan kaikilla ilmastoasemilla ja vastaavasti sademäärät ovat nousseet viimeisen 40 vuoden aikana. Nämä muutokset ovat nähtävissä kuusen ja männyn sädekasvussa. Muutos ilmastossa osin selittää lisääntynyttä kasvupaikan tuottokykyä. Lämpötila selitti 22 – 42 % kokonaisvaihtelusta ja sademäärä 19 – 28 %.

Avainsanat
ilmastonmuutos; Pinus sylvestris L.; Picea obovata Ledeb.; sädekasvu; dendrokronolgoia; kasvunvaihtelu; pituuskasvun muutos; kasvupaikan tuottokyky; runkoanalyysi

Tekijä
  • Lopatin, University of Joensuu, Faculty of Forest Sciences Sähköposti eugene.lopatin@joensuu.fi (sähköposti)

Julkaistu 30.11.2007

Katselukerrat 3584

Saatavilla https://doi.org/10.14214/df.53 | Lataa PDF

Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0

Osajulkaisut

Lopatin, E., Kolström, T. & Spiecker, H. 2007. Approaches for the identification of long-term trends in growth of Siberian spruce and Scots pine in North West of Russia. Baltic Forestry 13(1): 17-27.

http://www.balticforestry.mi.lt/

Lopatin, E., Kolström, T. & Spiecker, H. 2008. Long-term trends in radial growth of Siberian spruce and Scots pine in Komi Republic (northwestern Russia). Boreal Environment Research 13: 539–552.

http://www.borenv.net/BER/pdfs/ber13/ber13-539.pdf

Lopatin, E. 2007. Long-term trends in height growth of Siberian spruce and Scots pine during the last 100 years in Komi Republic (Northwestern Russia). Scandinavian Journal of Forest Research 22 (4): 310–323.

https://doi.org/10.1080/02827580701504936

Lopatin, E., Kolström, T. & Spiecker, H. 2007. Impact of climate change on radial growth of Siberian spruce and Scots pine in North-western Russia. Forest@ 4 (1) 28-41.

http://www.sisef.it/forest@/issue.php?action=download_pdf(447)

Lopatin, E., Kolström, T. & Spiecker, H. 2006. Determination of forest growth trends in Komi Republic (Northwestern Russia): combination of tree-ring analysis and remote sensing data. Boreal Environment Research 11:341-353.

http://www.borenv.net/BER/pdfs/ber11/ber11-341.pdf


Rekisteröidy
Click this link to register to Dissertationes Forestales.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset