Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.

María Pasalodos-Tato

Optimising forest stand management in Galicia, north-western Spain

Pasalodos-Tato M. (2010). Optimising forest stand management in Galicia, north-western Spain. https://doi.org/10.14214/df.102

Tiivistelmä

Metsikön käsittelyn optimointi Galiciassa, Luoteis-Espanjassa Väitöskirjatutkimuksen tavoitteena on kehittää ohjeet Galician mäntymetsien optimaaliselle käsittelylle, kun maksimoidaan taloudellista kannattavuutta. Galiciassa metsien kasvu on hyvä, ja alueen tärkeimmät havupuut ovat Pinus pinaster, Pinus radiata ja Pinus sylvestris. Metsien hoidon suunnittelussa ei ole tähän saakka juuri käytetty analyyttisiä menetelmiä. Väitöskirjatutkimuksen päätavoite oli kehittää työvälineitä, joiden avulla männiköiden käsittelyn suunnittelu on helppoa ja joiden käyttö parantaa metsätalouden kannattavuutta. Kasvumalleja ja optimointialgoritmia apuna käyttäen kehitettiin mallit männiköiden optimaaliselle käsittelylle. Koska optimikäsittely riippuu mm. puun hinnasta ja korkokannasta, näitä käytettiin mallien selittävinä muuttujina (tutkimukset I-III) yhdessä kasvupaikan pituusboniteetin ja istutustiheyden kanssa. Galician mäntymetsien suurin uhka ovat metsäpalot, joiden aiheuttama riski hankaloittaa sekä metsien hoitoa että taloudellisia analyysejä. Galiciassa metsäpaloriski on niin merkittävä tekijä, että se on sisällytettävä niihin analyyseihin, joiden perusteella metsänkäsittelyohjeet laaditaan. Väitöskirjatyön osatutkimuksessa II riski otettiin huomioon eksogeenisena tekijänä ja osatutkimuksissa III ja IV riski oli endogeeninen. Se, millaiseksi riski oletetaan (eksogeeninen vs. endogeeninen), vaikuttaa optimointituloksiin ja niistä tehtyihin päätelmiin. Osatutkimuksessa IV analysointiin metsälaidunnusta yhdessä puuntuotannon kanssa. Metsäpaloriski otettiin näissäkin analyyseissä huomioon. Kaikkien osatutkimusten mukaan optimaalinen metsän käsittely riippuu puun hinnasta, korkokannasta ja metsäpaloriskistä. Suureneva korkokanta tai paloriski lyhentää optimikiertoaikaa. Työssä kehitetyt mallit ovat joustavia ja kaikkiin tilanteisiin sopeutuvia, sillä ne ottavat puulajin ja kasvupaikan lisäksi huomioon mm. puun hinnan, korkokannan ja metsäpaloriskin vaikutuksen metsän optimaaliseen käsittelyyn.

Avainsanat
Metsikkötason optimointi; käsittelyohjeet; korkokanta; Hooke-Jeeves-algoritmi; metsäpaloriski; tuhoaste

Tekijä
  • Pasalodos-Tato, Itä-Suomen yliopisto, Metsätieteiden osasto Sähköposti pasalodos.maria@inia.es (sähköposti)

Julkaistu 3.5.2010

Katselukerrat 3398

Saatavilla https://doi.org/10.14214/df.102 | Lataa PDF

Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0

Osajulkaisut

Pasalodos-Tato, M. & Pukkala, T. 2007. Optimising the management of even-aged Pinus sylvestris L. stands in Galicia, north-western Spain. Annals of Forest Science 64:787-798.

https://doi.org/10.1051/forest:2007059

Pasalodos-Tato, M., Pukkala, T. & Castedo-Dorado, F. 2009. Models for the optimal management of Pinus radiata D. Don in Galicia (north-western Spain) under risk of fire. Allgemeine Forst und Jagdzeitung. 180 (11/12): 238-249.

http://www.sauerlaender-verlag.com/index.php?id=429

Pasalodos-Tato, M., Pukkala, T. & Rojo Alboreca, A. 2010. Optimal management of Pinus pinaster in Galicia (north-western Spain) under endogenous risk of fire. International Journal of Wildland Fire. In press.

http://www.publish.csiro.au/nid/114.htm

Pasalodos-Tato, M., Pukkala, T., Rigueiro-Rodríguez, A., Fernández-Núñez, E. & Mosquera-Losada, M.R. 2009. Optimal design and economic analysis of silvopastoral systems established on abandoned agricultural soils. Silva Fennica 43(5): 831-845.

https://doi.org/10.14214/sf.176


Rekisteröidy
Click this link to register to Dissertationes Forestales.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset