Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.

Riikka Linnakoski

Bark beetle-associated fungi in Fennoscandia with special emphasis on species of Ophiostoma and Grosmannia

Linnakoski R. (2011). Bark beetle-associated fungi in Fennoscandia with special emphasis on species of Ophiostoma and Grosmannia. https://doi.org/10.14214/df.119

Tiivistelmä

Kaarnakuoriaisten kuljettamat sinistäjäsienet Fennoskandiassa Kansainvälinen puukauppa lisää metsähyönteisten ja taudinaiheuttajien leviämisriskiä niiden luontaisen levinneisyysalueen ulkopuolelle. Kaarnakuoriaisiin kuuluu lukuisia lajeja, jotka ovat merkittäviä metsätuhoja aiheuttavia hyönteisiä. Kaarnakuoriaisten tiedetään elävän tiiviissä vuorovaikutussuhteessa sienten, erityisesti puuhun värivikaa aiheuttavien sinistäjäsienten (Ascomycota) kanssa. Puutavaran sinistymistä aiheuttavien lajien lisäksi tähän sieniryhmään kuuluu myös kasveille erittäin haitallisia metsäpatogeenisia lajeja. Kaarnakuoriaisten kuljettama sienilajisto sekä monimutkaisemmat vuorovaikutussuhteet sienten, hyönteisten ja isäntäpuulajien välillä ovat kuitenkin yhä varsin huonosti tunnettuja Fennoskandian metsissä. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli lisätä tietoa kaarnakuoriaisten kuljettamasta sienilajistosta Fennoskandiassa; erityisesti sukuihin Ophiostoma ja Grosmannia kuuluvien lajien osalta. Tutkimuksessa selvitettiin kuusella, männyllä ja koivuilla esiintyvien 13:n eri kaarnakuoriaislajin seuralaissienilajistoa itäisessä Suomessa, Venäjän Karjalassa sekä Etelä-Norjassa. Sienilajien tunnistaminen perustui sekä morfologisiin tuntomerkkeihin että DNA-sekvenssien vertailuihin. Tutkimuksen tulosten perusteella Fennoskandian alueella esiintyy vähintään 29 Ophiostoma- ja Grosmannia-sukuihin kuuluvaa kaarnakuoriaisten kuljettamaa sinistäjäsienilajia. Kaikki tutkitut kaarnakuoriaiset kuljettivat mukanaan useita sienilajeja. Useita sinistäjäsienilajeja havaittiin ensimmäistä kertaa Suomesta, Venäjältä tai Norjasta. Tieteelle aikaisemmin tuntemattomia sienilajeja löytyi odotettua paljon suurempi lukumäärä. Kahdeksan sinistäjäsientä nimettiin tieteelle uusiksi lajeiksi. Tieteelle uusia lajeja havaittiin kaksi koivulla ja kuusi sekä männyllä että kuusella elävistä kaarnakuoriaisista. Lisäksi tutkimus paljasti uusia hyönteisten ja sienten välisiä vuorovaikutussuhteita. Maantieteellisesti suhteellisen suppealta alueelta löytynyt suuri lajimäärä viittaa siihen, että Fennoskandian alueella esiintyy aikaisemmin tunnettua runsaslukuisampi sinistäjäsienilajisto. Tutkimuksen tulokset korostavat sitä, että tämänhetkinen tuntemuksemme kansainvälisen puutavaran mukana kulkeutuvista taudinaiheuttajista ja niihin liittyvistä riskeistä on vielä hyvin puutteellinen.

Avainsanat
eliöiden vuorovaikutussuhteet; kaarnakuoriaiset; molekyylisystematiikka; puun sinistyminen; seuralaissienet; sinistäjäsienet

Tekijä
  • Linnakoski, University of Eastern Finland, School of Forest Sciences Sähköposti riikka.linnakoski@uef.fi (sähköposti)

Julkaistu 15.4.2011

Katselukerrat 3432

Saatavilla https://doi.org/10.14214/df.119 | Lataa PDF

Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0

Osajulkaisut

Linnakoski, R., de Beer, Z.W., Rousi, M., Niemelä, P., Pappinen, A., Wingfield, M.J. 2008. Fungi, including Ophiostoma karelicum sp. nov., associated with Scolytus ratzeburgi infesting birch in Finland and Russia. Mycological Research 112: 1475–1488. https://doi.org/10.1016/j.mycres.2008.06.007

Linnakoski, R., de Beer, Z.W., Rousi, M., Solheim, H., Wingfield, M.J. 2009. Ophiostoma denticiliatum sp. nov. and other Ophiostoma species associated with the birch bark beetle in southern Norway. Persoonia 23: 9–15.

https://doi.org/10.3767/003158509X468038

Linnakoski, R., de Beer, Z.W., Ahtiainen, J., Sidorov, E., Niemelä, P., Pappinen, A., Wingfield, M.J. 2010. Ophiostoma spp., including five new species, associated with pine- and spruce-infesting bark beetles in Finland and Russia. Persoonia 25: 72–93.

https://doi.org/10.3767/003158510X550845

Linnakoski, R., de Beer, Z.W., Tuan, D.A., Niemelä, P., Pappinen, A., Wingfield, M.J. Grosmannia and Leptographium spp., associated with pine- and spruce-infesting bark beetles in Finland and Russia. Manuscript.


Rekisteröidy
Click this link to register to Dissertationes Forestales.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset