Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.

Javier Arevalo

International perceptions of university forestry education – an analysis of student motivation, competencies, and curricula

Arevalo J. (2011). International perceptions of university forestry education – an analysis of student motivation, competencies, and curricula. https://doi.org/10.14214/df.128

Tiivistelmä

Yliopistotasoisen metsäalan koulutuksen kansainväliset käsitykset – analyysi opiskelijoiden motivaatiosta, valmiuksista ja opintosuunnitelmista Tässä väitöskirjatyössä tarkasteltiin opiskelijoiden, yliopistojen ja työnantajien käsityksiä metsäalan koulutuksesta ja metsäalan ammateista kansainvälisestä näkökulmasta. Työssä tutkittiin erityisesti metsäalan opiskelijoiden motivaatiota, ainekohtaisia ja yleisiä valmiuksia, opintosuunnitelmia sekä työllistymisnäkymiä. Tutkimustuloksia analysoitiin sekamenetelmin yhdistäen sekä kvantitatiivisia että kvalitatiivisiä lähestymistapoja. Tapaustutkimusaineistoiksi valittiin kolme kandidaatin koulutusohjelmaa, jotka olivat Kiinasta, Brasiliasta ja Suomesta sekä yksi kansainvälinen maisterin koulutusohjelma. Yhteensä tarkasteltiin 604 opiskelijan käsityksiä. Näiden lisäksi työssä hyödynnettiin yleiseurooppalaista tutkimusta metsäalan yliopistoista ja työnantajista sekä laadittiin laaja kirjallisuuskatsaus. Tutkimustulokset osoittavat lukuisia yhtäläisyyksiä ja eroavuuksia käsityksistä, joita yliopistoilla, työnantajilla ja opiskelijoilla on metsäalan koulutuksesta eri vaiheissa opintoja ja eri maissa. Yksi kansainvälisistä yhtäläisyyksistä oli metsäalan opiskelijoiden kiinnostus kenttäkursseihin sekä ympäristönsuojelun eri osa-alueisiin ja ilmastonmuutokseen sekä yleinen mieltymys työskennellä julkisen metsänhoidon alalla valmistumisen jälkeen. Vanhempien vuosikurssien opiskelijat arvostivat alempien vuosikurssien opiskelijoita enemmän viestintätaitojen merkitystä. Käänteisesti opintomenestyksen arvostus laski opintovuosien myötä ilmaisten opiskelijoiden motivaation alenemista opintojen edetessä. Eroavuuksia havaittiin myös eri maiden välillä. Kiinalaiset opiskelijat pitivät tärkeinä itsenäisiä taitoja suomalaisten opiskelijoiden painottaessa viestintätaitojen merkitystä ja brasilialaisten opiskelijoiden tähdentäessä välineellisiä taitoja. Sekä yliopistot että työnantajat Euroopassa näkivät huomattavia puutteita työmarkkinoiden tarpeiden ja yliopistojen antaman koulutuksen välillä. Puutteet liittyivät ennen kaikkea ympäristöpalveluihin, hiilen kiertoon ja viestintätaitoihin. Työnantajat näkivät yliopistoja suurempia puutteita bioenergian, metsätuotteiden kaupan ja markkinoinnin alueilla sekä talous- ja hallintotieteissä. Näihin tuloksiin sekä tutkimuksessa esitettyihin muihin tuloksiin perustuen voidaan todeta selviä tarpeita kehittää nykyistä yliopistotasoista metsäalan koulutusta. Työssä esitetään näihin tarpeisiin liittyen joukko suosituksia metsäalan koulutuksen kehittämiseksi.

Avainsanat
metsäalan koulutus; opintosuunnitelman kehittäminen; valmiudet; työmarkkinat

Tekijä
  • Arevalo, University of Eastern Finland, School of Forest Sciences Sähköposti javier.arevalo@uef.fi (sähköposti)

Julkaistu 22.9.2011

Katselukerrat 3190

Saatavilla https://doi.org/10.14214/df.128 | Lataa PDF

Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0

Osajulkaisut

Arevalo, J., Tahvanainen, L., Pitkänen, S. and Enkenberg, J. 2011. Motivation of Foreign Students Seeking a Multi-Institutional Forestry Master´s Degree in Europe. Journal of Forestry 109 (2): 69–73.

http://www.ingentaconnect.com/content/saf/jof/2011/00000109/00000002/art00006

Arevalo, J., Jarschel, B. Pitkänen, S., Tahvanainen, L. and Enkenberg, J. 2010. Differences in Forestry Students’ Perceptions across Study Years in a Brazilian Undergraduate Program. Journal of Natural Resources and Life Sciences Education 39: 94–101.

https://doi.org/10.4195/jnrlse.2010.0003

Arevalo, J., Pitkänen, S., Gritten, D. and Tahvanainen, L. 2010. Market-relevant competencies for professional foresters in European graduate education. International Forestry Review 12 (3): 200–208.

https://doi.org/10.1505/ifor.12.3.200

Arevalo, J., Mola-Yudego, B., Pelkonen, P. & Qu, M. Students’ views on forestry education: a cross-national comparison across three universities in Brazil, China and Finland. Manuscript.


Rekisteröidy
Click this link to register to Dissertationes Forestales.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset