Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.

Pradipta Halder

Bioenergy knowledge, perceptions, and attitudes among young citizens – from cross-national surveys to conceptual model

Halder P. (2011). Bioenergy knowledge, perceptions, and attitudes among young citizens – from cross-national surveys to conceptual model. https://doi.org/10.14214/df.135

Tiivistelmä

Nuorten kansalaisten bioenergiaan liittyvät tiedot ja käsitykset sekä suhtautuminen bioenergiaan - kansainvälisestä kyselytutkimuksesta konseptuaaliseen malliin Väitöskirjatyössä on tutkittu kansainvälisen aineiston avulla koululaisten bioenergiaan liittyviä tietoja ja käsityksiä sekä suhtautumista bioenergiaan. Aineistoa on analysoitu käyttämällä tilastollisia malleja ja malleilla on selitetty koululaisten aikomuksiaan käyttää bioenergiaa. Tutkimuksessa käytettiin esitutkimuksessa testattua kyselylomaketta, jolla kerättiin 15 vuotiaiden koululaisten keskuudesta laaja-aineisto (1903 koululaista) Suomesta, Taiwanilta, Turkista ja Slovakiasta. Tutkimuksessa havaittiin, että koululaisten enemmistön tiedot olivat ainoastaan perustasoa, ja vain selvän vähemmistön tietojen taso osoittautui korkeaksi. Koululaisten käsitykset metsäbioenergian tuotantoa kohtaan olivat yleisesti hyvin kriittisiä. Tutkimus osoitti kuitenkin, että koululaisten suhtautuminen bioenergiaan oli positiivista, kun tarkasteluun sisällytettiin aikomus käyttää bioenergiaa. Koululaiset, joiden tiedot bioenergiasta olivat parhaimmat, olivat käsitysten ja suhtautumisen osalta kaikkein kriittisimpiä. Tutkimuksessa havaittiin suomalaisten koululaisten osalta, että koulu, koti ja media vaikuttivat merkittävästi koululaisten bioenergiaan liittyviin tietoihin ja käsityksiin. Kansainvälisen aineiston analyysissä havaittiin kolme ulottuvuutta, jotka kuvasivat erilaisia näkökulmia, jotka liittyivät koululaisten tietoihin ja käsityksiin sekä suhtautumiseen bioenergiaan. Regressioanalyysiin perustuva malli osoitti, että koululaisten aikomukset käyttää bioenergiaa olivat yhteydessä bioenergiaan liittyvien käsitysten yhteiskunnallisiin aspekteihin. Tutkimusten tulosten perusteella voidaan suositella, että politiikan linjaajien ja ammattilaisten on lisättävä koululaisten keskuudessa yleistä bioenergiatietoisuutta. Samalla koululaisia on syytä pitää merkittävänä sidosryhmänä, kun politiikkalinjauksia tehdään yhteiskunnassa. Tutkimus tukee myös ajatusta siitä, että bioenergiapolitiikka ja bioenergiaan liittyvät koulutusstrategiat on syytä kytkeä toisiinsa entistä paremmin.

Avainsanat
bioenergia; Suhtautuminen; konseptuaalinen malli; tiedot; käsitykset; politiikka

Tekijä
  • Halder, University of Eastern Finland, School of Forest Sciences Sähköposti pradipta.halder@uef.fi (sähköposti)

Julkaistu 11.11.2011

Katselukerrat 3847

Saatavilla https://doi.org/10.14214/df.135 | Lataa PDF

Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0

Osajulkaisut

Halder, P., Pietarinen, J., Havu-Nuutinen, S. & Pelkonen, P. 2010. Young citizens’ knowledge and perceptions of bioenergy and future policy implications. Energy Policy 38: 3058–3066.

https://doi.org/10.1016/j.enpol.2010.01.046

Halder, P., Havu-Nuutinen, S., Pietarinen, J. & Pelkonen, P. 2011. Bio-energy and youth: Analyzing the role of school, home, and media from the future policy perspectives. Applied Energy 88: 1233–1240.

https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2010.10.017

Halder, P., Prokop, P., Chang, C-Y., Usak, M., Pietarinen, J., Havu-Nuutinen, S., Pelkonen, P., & Cakir, M. 2011. International Survey on Bioenergy Knowledge, Perceptions and Attitudes among Young Citizens. BioEnergy Research, in Press.

https://doi.org/10.1007/s12155-011-9121-y

Halder, P., Havu-Nuutinen, S., Pietarinen, J., Pelkonen, P., Chang, C-Y. Prokop, P. & Usak, M. Knowledge, Perceptions and Attitudes as Predictors Youth’s Intentions to Use Bioenergy – a Cross-national Perspective. Manuscript


Rekisteröidy
Click this link to register to Dissertationes Forestales.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset