Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.

Sepul K. Barua

Effects of taxes and climate policy instruments on harvesting of managed forests and on tropical deforestation

Barua S. K. (2012). Effects of taxes and climate policy instruments on harvesting of managed forests and on tropical deforestation. https://doi.org/10.14214/df.139

Tiivistelmä

Verojen ja ilmastopolitiikkavälineiden vaikutukset tasaikäisen metsän korjuuseen ja trooppiseen metsäkatoon Tässä väitöskirjassa selvitetään verojen ja metsien ilmastopalveluita säätelevien politiikkavälineiden vaikutuksia. Väitöskirja koostuu yhteenveto-osasta ja neljästä artikkelista. Artikkelit (I) ja (II) tutkivat verojen vaikutusta tasaikäisesti hoidetun metsän hoitopäätöksiin ottamalla huomioon metsänomistajien ympäristöarvot ja iän. Artikkelit (III) ja (IV) analysoivat hiilensidontaan liittyviä politiikkavälineitä trooppisten metsien vähenemisen hidastamiseksi. Artikkeli (I) osoittaa, että verotuksen vaikutukset puun myynteihin riippuvat metsänomistajien ympäristöarvostusten voimakkuudesta. Tämän vuoksi olisi hyödyllistä kehittää menetelmiä, joiden avulla voitaisiin arvioida tai mitata metsänomistajien ympäristöarvostuksia. Artikkeli (II) puolestaan osoittaa, että metsänomistajien ikä vaikuttaa kulutuksen ja perinnöksi jäävän varallisuuden suhteellisiin määriin. Lisäksi artikkeli osoittaa, että pääomatulojen verotuksen ja perintöveron vaikutukset muuttuvat metsänomistajan iän myötä. Artikkelin (III) mukaan metsätulojen ja maanviljelystä saatavien tulojen verotus saattaa yksinään käytettynä olla tehoton ohjauskeino trooppisen metsäkadon hidastamisessa. Hiilimaksut voivat täydentää verotusta, ja tehokas politiikka metsäkadon torjumiseksi olisi suunnattava samanaikaisesti metsien käyttöön ja maanviljelyyn. Artikkeli (IV) tarkastelee hiilikompensaatiopolitiikan ja tuloverotuksen yhteyksiä. Optimaalinen hiilensidonnan korvausjärjestelmä voi vaatia, että kansallisten hallitusten sallitaan poiketa kansainvälisestä kompensaatiotasosta, kun kyseiset maat siirtävät saamiaan korvauksia paikallistasolle. Tulokset myös puoltavat sitä, että jo käytössä olevat ohjauskeinot, kuten verotus, tulee ottaa huomioon suunniteltaessa kansainvälisiä metsien hiilimensidontaan vaikuttavia politiikkavälineitä.

Avainsanat
Ikääntyminen; ympäristöarvot; hiilikorvaukset; yksityisomisteiset metsät; verot; trooppinen metsäkato

Tekijä
  • Barua, University of Helsinki, Department of Forest Sciences Sähköposti sepul.barua@helsinki.fi (sähköposti)

Julkaistu 17.1.2012

Katselukerrat 4463

Saatavilla https://doi.org/10.14214/df.139 | Lataa PDF

Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0

Osajulkaisut

Barua, S. K., Kuuluvainen, J., Laturi, J. and Uusivuori, J. 2010. Effects of forest taxation and amenity preferences on nonindustrial private forest owners. European Journal of Forest Research. 129 (2): 163- 172.

https://doi.org/10.1007/s10342-009-0310-6

Barua, S. K., Kuuluvainen, J. and Uusivuori, J. 2011. Taxation, life-time uncertainty and nonindustrial private forest-owner’s decision making. Journal of Forest Economics. 17 (3): 267-284. https://doi.org/10.1016/j.jfe.2011.04.004

Barua, S. K., Uusivuori, J. and Kuuluvainen, J. 2011. Impacts of carbon-based policy instruments and taxes on tropical deforestation. Ecological Economics.

https://doi.org/10.1016/J.ECOLECON.2011.10.029

 

Barua, S. K., Lintunen, J., Uusivuori, J. and Kuuluvainen, J. 2011. On the economics of tropical deforestation: carbon credit markets and national policies. (manuscript)


Rekisteröidy
Click this link to register to Dissertationes Forestales.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset