Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.

Ning Li

A quest for corporate sustainability in forest-based industry: a resource-based perspective

Li N. (2012). A quest for corporate sustainability in forest-based industry: a resource-based perspective. https://doi.org/10.14214/df.150

Tiivistelmä

Kestävyys metsäteollisuudessa: resurssipohjainen näkökulma Kasvava kiinnostus kestävään kehityksen näkyy myös yritysten strategioissa yhä merkittävämmin. Huoli siitä, miten yritysten vastuuta voidaan arvioida ja johtaa tehokkaammin on kuitenkin edelleen avoin kysymys. Siten, vaikka vuorovaikutus yritysten strategian, kestävyyden ja yritysten kilpailukyvyn välillä on saanut laajaa huomiota teorian ja käytännön tutkimustyössä, ilmiö on edelleen huonosti tunnettu erityisesti Metsäteollisuuden alueella. Tämä on paradoksaalista, kun kyse on alasta, jolla yhteiskuntavastuun kysymykset ovat korostuneita luonteeltaan. Tämä väitöskirja pyrkii täyttämään em. aukon lähestyen kestävyyden käsitteistöä ns. resurssipohjaisen teorian näkökulmasta. Väitöskirja identifioi eturivin kestävyyden käsitteistöä ja sen käyttöä ja vertaa tätä saatua käsitteistöä yritysten kestävyyden ”suorituskykyyn”, kilpailukyyn sekä taloudelliseen suoriutumiseen. Tulosten perusteella näyttää siltä, että sekä suuria että pieniä metsäteollisuusyrityksiä, ohjaavat yritysten sidosryhmien orientaatiot. Samalla, kun pieniä metsäteollisuuden yrityksiä kuvaa epävirallinen vastuukriteerien hallinta, kommunikointi ja käyttö, niin valtaosaa suurten metsäyhtiöiden toiminnasta näyttäisi kuvaavan kestävyyden kriteerien käyttö voiton maksimointiin sekä suhteellisen puolustava asenne niiden ydinliiketoimintaa kohtaan. Siten, vaikka tulokset tukevat aiempia tutkimuksia tuottavuuden positiivisesti korrelaatiosta kestävyyden kriteerien kanssa, yritysten nykyiset strategiat estävät tämän potentiaalin kokonaisvaltaista hyödyntämistä. Keskeisin tulos ehkä onkin, että alan voimakkaissa muutoksissa, strategiat ovat jääneet jälkeen yritysvastuukysymysten vaatimien rakenteellisten muutosten tasolla. Yritysvastuun toteuttaminen näyttää vaativan käsitteen kokonaisvaltaisen sisällyttämisen yrityksen strategiaan sekä läheisen yhteyden yrityksen viiteryhmiin. Tämä taas näyttäisi vaativan organisaation sisäisiä muutoksia.

Avainsanat
yritysvastuu; kilpailuetu; yritys vastuun standardit; yritysten sosiaalinen ja taloudellinen suorituskyky; resurssiperustainen näkökulma (RBV); strateginen yritysvastuu

Tekijä
  • Li, University of Helsinki, Department of Forest Sciences Sähköposti ning.li@helsinki.fi (sähköposti)

Julkaistu 12.11.2012

Katselukerrat 3981

Saatavilla https://doi.org/10.14214/df.150 | Lataa PDF

Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0

Osajulkaisut

Li, N. & Toppinen, A. 2011. Corporate responsibility and sustainable competitive advantage in forest-based industry: complementary or conflicting goals? Forest Policy and Economics 13(2): 113-123.

https://doi.org/10.1016/j.forpol.2010.06.002

Toppinen, A., Li, N., Tuppura, A. & Xiong, Y. 2011. Corporate responsibility and strategic groups in the forest-based industry: exploratory analysis based on the Global Reporting Initiative (GRI) framework. Corporate Social responsibility and Environmental Management 19(4): 191-205.

https://doi.org/I0.I002/csr.256

Li, N., Toppinen, A., Tuppura, A., Puumalainen, K. & Hujala, M. 2011. Determinants of sustainability disclosure in the global forest industry. Electronic Journal of Business Ethics and Organizational Studies 16(1): 33-40.

http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201201271084

Li, N., Toppinen, A. & Lantta, M. 2011. Managerial perceptions of SMEs in the wood industry supply chain on corporate responsibility and competitive advantage: evidence from China and Finland. Manuscript.

Li, N., Puumalainen, K. & Toppinen, A. 2012. Managerial perceptions of corporate social and financial performance in the global forest industry. Manuscript.

Li, N., Berghäll, S. & Toppinen, A. 2012. Using SA8000 criteria as a tool to understand employee sentiments toward corporate responsibility: a case of Chinese manufacturing SMEs. Manuscript.


Rekisteröidy
Click this link to register to Dissertationes Forestales.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset