Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.

Dalia D’Amato

The ecosystem services approach in corporate sustainability: results from industrial plantation forestry in China

D’Amato D. (2016). The ecosystem services approach in corporate sustainability: results from industrial plantation forestry in China. https://doi.org/10.14214/df.221

Tiivistelmä

Ekosysteemipalvelut ovat laajasti käsitelty teema sekä tiedemaailmassa että poliittisessa päätöksenteossa. Aiheessa on keskitytty luonnon tarjoamien palveluiden kuten ruoan, kuitujen, veden, ilmaston, maanperän ja kulttuurin merkitykseen yhteiskunnallisesta ja taloudellisesta näkökulmasta tutkittuna. Varsinkin kasvavan talouden paineet ovat kuitenkin aiheuttaneet erilaisia häiriöitä ekosysteemipalveluista saataviin hyötyihin. Useat talouden sektorit ovat riippuvaisia ekosysteemipalveluista ja vaikuttavat samalla niistä saataviin hyötyihin. Tämän takia yksityissektorilta odotetaankin yhä suurempaa panosta ympäristöhallinnointiin maailmanlaajuisesti, sillä kestävän talouden ylläpito myös kannustaa yrityksiä sekä rahallisesti että strategisesti. Tämä väitöskirja on yksi ensimmäisistä tutkimuksista, joissa keskitytään selvittämään teollisuuden ja ekosysteemipalveluiden vuorovaikutuksia. Empiirisenä tutkimuskohteena ovat teolliset puuviljelmät Kiinan kehittyvillä markkinoilla. Tutkimuksen päätavoitteena on selvittää, miten ekosysteemipalvelukehikko voisi edistää yritysvastuun toimintaohjelmia ja käytäntöjä. Tutkimustulokset osoittavat, että ekosysteemipalveluiden tutkimus voi myötävaikuttaa ympäristön ja sosiaalisten tekijöiden kattavampaan ja kokonaisvaltaisempaan ymmärrykseen. Tutkimuksella voidaan muun muuassa parantaa ymmärrystä yritysten vaikutuksista ja riippuvuuksista ekosysteemeihin sekä niihin liittyviin liiketaloudellisiin riskeihin ja mahdollisuuksiin. Lisäksi voidaan tarkentaa analyyttisiä työkaluja yrityssidosryhmien näkökulmien ja odotuksien ymmärtämisessä ja parantaa yritysvastuuseen liittyviä käytäntöjä sekä kehittää kestävyysraportointia. Tutkimustulokset osoittavat, että ekosysteemipalveluiden tutkimus voi myötävaikuttaa ympäristön ja sosiaalisten tekijöiden kattavampaan ja kokonaisvaltaisempaan ymmärrykseen. Tutkimuksella voidaan muun muuassa parantaa ymmärrystä yritysten vaikutuksista ja riippuvuuksista ekosysteemeihin sekä niihin liittyviin liiketaloudellisiin riskeihin ja mahdollisuuksiin. Lisäksi voidaan tarkentaa analyyttisiä työkaluja yrityssidosryhmien näkökulmien ja odotuksien ymmärtämisessä ja parantaa yritysvastuuseen liittyviä käytäntöjä sekä kehittää kestävyysraportointia. Ekosysteemipalveluiden käsitteistön tarkempi operationalisointi yritysvastuukäytöntöihin edellyttää sekä systemaattisempaa arviointia että vertailua tarkoituksenmukaisten yrityssektoreiden ja ekosysteemien välillä. Kehitystyö edellyttää perehtymistä maailmanlaajuisten ja paikallisten vaihtosuhteiden analysointiin, ekologisten rajoitteiden ja resilienssin käsitteiden omaksumista sekä yritys- ja toimialastrategioiden täsmentämistä.

Avainsanat
metsäteollisuus; yritysvastuu; ekosysteemipalvelut; Kiina; Puuviljelmät

Tekijä
  • D’Amato, University of Helsinki, Department of Forest Sciences Sähköposti dalia.damato@helsinki.fi (sähköposti)

Julkaistu 28.6.2016

Katselukerrat 2649

Saatavilla https://doi.org/10.14214/df.221 | Lataa PDF

Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0

Osajulkaisut

D’Amato, D., Li, N., Rekola, M., Toppinen, A., Lu, F-F. (2015). Linking forest ecosystem services to corporate sustainability disclosure: a conceptual analysis. Ecosystem Services 14: 170-178.

https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2014.11.017

D’Amato, D., Rekola, M., Li, N., Toppinen, A. (2016). Monetary valuation of forest ecosystem services in China: a literature review and identification of future research needs. Ecological Economics 121:75-84.

https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2015.11.009

D’Amato, D., Wan, M., Li, N., Rekola, M., Toppinen, A. (2016). Managerial views of corporate impacts and dependencies on ecosystem services: a case of international and domestic forestry companies in China. Journal of Business Ethics: 1-18.

https://doi.org/10.1007/s10551-016-3169-8

D’Amato, D., Rekola, M., Wan, M., Cai, D., Toppinen, A. (2016). Effects of industrial plantations on ecosystem services and livelihoods: perspectives of rural communities in China. (Manuscript).

Wan, M., D’Amato, D., Toppinen, A., Rekola, M. (2016). Expert Stakeholder Perceptions of Forest Company Dependencies and Impacts on Ecosystem Services: A Case Study in China. (Manuscript).


Rekisteröidy
Click this link to register to Dissertationes Forestales.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset