Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.

Jani Holopainen

Changing institutions and consumer-driven development of forest products and services

Holopainen J. (2016). Changing institutions and consumer-driven development of forest products and services. https://doi.org/10.14214/df.223

Tiivistelmä

Metsäsektori on kyennyt kehittämään monia uusia biopohjaisia ja kestäviä tuotteita yritysasiakasmarkkinoille, mutta sektorilla ei ole vielä nähty uusien metsätuotteiden ja -palveluiden läpimurtoja kuluttajamarkkinoille. Tämä johtuu puutuotteiden korkeammasta hinnasta verrattuna kilpaileviin materiaaleihin, kuten betoniin, teräkseen ja muoviin, mutta sektorilla on myös vain vähän kuluttajamarkkinoille kohdistuvaa innovaatiokehitystä. Jotta pystymme ymmärtämään biotalouden kehitystä, joka tuo myös uusia mahdollisuuksia metsäsektorin kuluttajamarkkinoille, on meidän ymmärrettävä uutta liiketoimintaekosysteemiä. Liiketoimintaekosysteemimalli on kokonaisvaltainen näkymä tämänhetkisistä instituutioista huomioiden sidosryhmien suhteita ja mahdollisuuksia, sekä resursseja ja teknologioita. Näiden käsitteiden parempi ymmärtäminen auttaa kuluttajalähtöisessä metsätuotteiden ja -palveluiden kehityksessä luoden myös kilpailuetua sektorille. Tämä väitöskirja esittelee kokonaisvaltaisen tutkimus- ja kehitysmallin uusien tuote- ja palveluinnovaatioiden synnyttämiseksi metsäsektorille. Koska viimeaikainen metsäsektorin innovaatiotoiminta on ollut teknologialähtöistä, tämä tutkimus keskittyy kuluttajalähtöiseen tuote-, palvelu- ja liiketoimintamallikehitykseen ja näin pyrkii vastaamaan vallitseviin kuluttajatrendeihin. Tutkimuksessa keskeisessä roolissa ovat metsätuotteiden ja -palveluiden vastuullisuus ja kestävyys, sillä nämä ovat yhä tärkeämpiä kuluttajille ja metsäsektorilla on potentiaalia vastata tähän kysyntään. Väitöskirja koostuu yhdestä kirjakappaleesta ja kolmesta vertaisavioidusta artikkelista, joissa jokaisessa on käytössä eri tutkimusmenetelmät. Näiden osajulkaisujen aiheet ja tulokset ovat ryhmiteltynä kolmeen teemaan viitekehyksessä Kuluttajalähtöinen liiketoimintaekosysteemi tutkimus- ja kehitysmalli. Malli laajentaa perinteistä teknologialähtöistä ja kysyntävetoista innovaatiomallia ottaen paremmin huomioon kuluttajien arvot, mahdollistavat resurssit sekä vallitsevat logiikat. Mallissa huomioidaan myös sujuva informaation kulku jokaisessa tutkimus- ja kehitysprosessin vaiheessa tavoitellen uusia kuluttajalähtöisiä ratkaisuja.

Avainsanat
Institutionaalinen teoria; liiketoimintaekosysteemimalli; tukimus- ja kehitysmalli; kuluttajatrendit; biotalous; metsätuotteet ja -palvelut; sertifioidut puutuotteet

Tekijä
  • Holopainen, University of Helsinki, Department of Forest Sciences Sähköposti jani.m.holopainen@helsinki.fi (sähköposti)

Julkaistu 4.8.2016

Katselukerrat 3552

Saatavilla https://doi.org/10.14214/df.223 | Lataa PDF

Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0

Osajulkaisut

Toppinen, A., Lähtinen, K., Holopainen, J. (2015). On corporate responsibility. In: Panwar, R., Hansen, E., Kozak, R. (ed.). Forests, business and sustainability. Chapter 5: 70–90. Routledge, New York. ISBN 978-1-138-77929-7.

Holopainen, J., Perttula, S., Toppinen, A. (2015). Impact of EU Timber Regulation on Forest Certification Strategies in the Finnish Wood Industry Value Chain. Forests 6: 2879–2896.

https://doi.org/10.3390/f6082879

Holopainen, J., Häyrinen, L., Toppinen, A. (2014). Consumer value dimensions for sustainable wood products: results from the Finnish retail sector. Scandinavian Journal of Forest Research 29(4): 378–385.

https://doi.org/10.1080/02827581.2014.925138

Holopainen, J., Rekola, M., Lähtinen, K., Toppinen, A. Raw material origin and certification in consumer choice: case of outdoor decking materials in e-commerce choice experiment. Manuscript.


Rekisteröidy
Click this link to register to Dissertationes Forestales.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset