Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.

Laith ALRahahleh

Scenario analyses on the effects of forest management and CMIP5 climate projections on timber production and carbon stocks of upland boreal forests in Finland

ALRahahleh L. (2018). Scenario analyses on the effects of forest management and CMIP5 climate projections on timber production and carbon stocks of upland boreal forests in Finland. https://doi.org/10.14214/df.264

Tiivistelmä

Tässä tutkimuksessa analysoitiin metsänhoidon ja ilmastonmuutoksen voimakkuuden vaikutusta metsien ainespuuntuotantoon ja hiilivarastoon Suomessa, käyttäen metsikkötason (I)  ja metsäaluetason (II, III) metsäekosysteemimallilaskelmissa 28 maailmanlaajuisen ilmastonmuutosmallin tuloksia (CMIP5 tietokanta, RCP4.5 ja RCP8.5, vuodet 2010-2099.  Eri osatöissä selvitettiin ilmastonmuutoksen voimakkuuden ja puuston harvennusohjelmien (I, III) ja eri puulajien suosimisen (II) sekä hakkuiden ulkopuolelle jätettävän metsäpinta-alan (I) vaikutusta metsien tilavuuskasvuun, hiilenvarastoihin, ainespuutuotantoon ja sen taloudelliseen kannattavuuteen (I) sekä lahopuun määrään metsissä (III).  

Ilmastonmuutoksen vaikutus  metsien tilavuuskasvuun, hiilenvarastoihin, ainespuutuotantoon ja sen taloudelliseen kannattavuuteen sekä metsien lahopuun määrään vaihteli suuresti, riippuen maantieteellisestä alueesta, puulajista ja ilmastonmuutoksen voimakkuudesta. Eri puulajien ja alueiden vaste-erot kasvoivat myös ilmastonmuutoksen voimakkuuden lisääntyessä. Ilmastonmuutoksen kasvuvaikutukset olivat puulajista riippumatta Pohjois-Suomessa positiivisempia kuin Etelä-Suomessa. Koivun kasvu hyötyi eniten ilmastonmuutoksesta Etelä-Suomessa ja sen kasvu lisääntyi myös hyvin voimakkaan ilmastonmuutoksen vallitessa, toisin kuin kuusella ja osin myös männyllä. Hakkuiden ulkopuolelle jätettävän metsäpinta-alan määrän kasvu lisäsi metsien tilavuuskasvua, hiilenvarastoja ja lahopuun määrää, mutta alensi ainespuutuotantoa. Riippuen maantieteellisestä alueesta, puulajista ja ilmastonmuutoksen voimakkuudesta, hyvin erilaisia metsien hoidon sopeuttamiskeinoja voidaan tarvita, tulevaisuudessa jotta voidaan hyödyntää ilmastonmuutoksen positiiviset vaikutukset ja vähentää sen haitallisia vaikutuksia.

Avainsanat
lahopuu; metsän suojelun intensiteetti; metsäekosysteemimalli; RCP skenaariot; ainespuun tuotanto; eri puulajien suosiminen

Tekijä
  • ALRahahleh, University of Eastern Finland, School of Forest Sciences Sähköposti laith.alrahahleh@uef.fi (sähköposti)

Julkaistu 31.10.2018

Katselukerrat 3516

Saatavilla https://doi.org/10.14214/df.264 | Lataa PDF

Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0

Osajulkaisut

ALRahahleh L., Kilpeläinen A., Ikonen V.-P., Strandman H., Venäläinen A., Peltola H. (2018). Effects of CMIP5 projections on Volume growth, Carbon stock and Timber yield in managed Scots pine, Norway spruce and Silver birch stands under southern and northern Boreal condition. Forests. 9(4): 208. 21 p.

http://doi.org/10.3390/f9040208

ALRahahleh L., Kilpeläinen A., Ikonen V.-P., Strandman H., Asikainen A., Venäläinen A., Kaurola J., Kangas J., Peltola H. (2018). Effects of using certain tree species in forest regeneration on volume growth, timber yield, and carbon stock of boreal forests in Finland under different CMIP5 projections. European Journal of Forest Research 137(5): 573–591.

https://doi.org/10.1007/s10342-018-1126-z

ALRahahleh L., Ikonen V.-P., Kilpeläinen A., Torssonen P., Strandman H., Asikainen A., Kaurola J., Venäläinen A., Peltola H. (2017). Effects of forest conservation and management on volume growth, harvested amount of timber, carbon stock, and amount of deadwood in Finnish boreal forests under changing climate. Canadian Journal of Forest Research 47(2): 215-225.

https://doi.org/10.1139/cjfr-2016-0153


Rekisteröidy
Click this link to register to Dissertationes Forestales.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset