Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.

Maija Lampela

Ecological prerequisites for successful reforestation of degraded tropical peatlands

Lampela M. (2018). Ecological prerequisites for successful reforestation of degraded tropical peatlands. https://doi.org/10.14214/df.263

Tiivistelmä

Kaakkois-Aasian trooppiset suot ovat merkittäviä hiilen varastoja ja luonnon monimuotoisuuden keskittymiä. Pääasiallinen turvetta muodostava ja varastoiva ekosysteemi Kaakkois-Aasiassa on paksuturpeinen trooppinen suosademetsä. Hakkuut ja maankäytön muutos plantaaseiksi ja maanviljelyyn on aiheuttanut laaja-alaista suosademetsien tuhoa, ja samalla niiden suojelu ja ennallistaminen on tullut ajankohtaiseksi. Tämä väitöskirja keskittyy ensin luonnontilaisen suosademetsän pintaturpeen ominaisuuksiin, metsän pohjan pinnanmuotojen mikrotopografiaan ja kasvillisuuden esiintymiseen suhteessa pinnanmuotoihin. Näitä tietoja on käytetty hyväksi väitöskirjan toisen osan muodostavissa palaneiden ja kuivatettujen entisten suosademetsäalueiden ennallistamiskokeissa.

Tutkitussa luonnontilaisessa suosademetsätyypissä metsän pohjaa voidaan kuvata pinta-alaltaan vähäisempien mättäiden ja laajempien matalammalla sijaitsevien välipintojen jatkumoksi, jossa suurin osa maanpinnasta on pohjavedenpinnantason yläpuolella suurimman osan vuodesta. Toisin kuin boreaalisilla ja temperaattisilla soilla, metsän pohjan mikrotopografialla ei havaittu selkeää suuntautuneisuutta tai järjestäytyneisyyttä. Pintaturpeen rakenne ja kemia vaihtelivat suhteessa turpeen mikrotopografiseen sijaintiin niin, että useimpien kasviravinteiden pitoisuudet olivat korkeampia korkeammilla pinnoilla. Myös puut ja suuremmat puun taimet olivat keskittyneet korkeammille pinnoille, kun taas pienempiä taimia esiintyi kaikilla maanpinnantasoilla.

Ensimmäisessä taimi-istutuskokeessa testasimme 21 paikallisen puulajin soveltuvuutta palaneiden ja kuivatettujen alueiden uudelleenmetsittämiseen. Kokeen tuloksena saimme tietoa eri lajien taimien tulvan- ja kuivuudensiedosta, lajien soveltuvuudesta erilaisille alueille ja taimien sopivasta istutuskoosta. Toisessa taimi-istutuskokeessa kokeilimme pintakasvillisuuden perkauksen, lannoituksen ja mätästyksen vaikutusta taimien menestykseen viidellä jo aiemmissa ennallistusprojekteissa käytetyllä lajilla. Selvitimme myös alueella kaksi vuotta istutuksen jälkeen riehuneiden maastopalojen vaikutusta taimien selviämiseen.

Luonnontilaisesta suosademetsästä ja taimikokeista saamiemme tulosten avulla pystyimme lisäämään tietoa useiden lajien soveltuvuudesta suosademetsän ennallistamiseen.

Avainsanat
ennallistaminen; turpeen ominaisuudet; mikrotopografia; vedenpinnantaso; suosademetsä; istutusalueen valmistelu; turvepalot

Tekijä
  • Lampela, University of Helsinki, Department of Forest Sciences Sähköposti maija.lampela@helsinki.fi (sähköposti)

Julkaistu 28.11.2018

Katselukerrat 4241

Saatavilla https://doi.org/10.14214/df.263 | Lataa PDF

Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0

Osajulkaisut

Lampela M., Jauhiainen J., Vasander H. (2014). Surface peat structure and chemistry in a tropical peat swamp forest. Plant and Soil 382 (1-2): 329-347.

https://doi.org/10.1007/s11104-014-2187-5

Lampela M., Jauhiainen J., Kämäri I., Koskinen M., Tanhuanpää T., Valkeapää A., Vasander H. (2016). Ground surface microtopography and vegetation patterns in a tropical peat swamp forest. Catena 139: 127-136.

http://doi.org/10.1016/j.catena.2015.12.016

Lampela M., Jauhiainen J., Sarkkola S., Vasander H. (2017). Promising native tree species for reforestation of degraded tropical peatlands. Forest Ecology and Management 394: 52-63.

http://doi.org/10.1016/j.foreco.2016.12.004

Lampela M., Jauhiainen J., Sarkkola S., Vasander H. (2018). To treat or not to treat? The seedling performance of native tree species for reforestation on degraded tropical peatlands of SE Asia. Forest Ecology and Management 429: 217-225.

https://doi.org/10.1016/j.foreco.2018.06.029


Rekisteröidy
Click this link to register to Dissertationes Forestales.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit
Lähetä sähköpostiin
Lampela M., (2018) Ecological prerequisites for successful reforest.. Dissertationes Forestales vol. 2018 no. 263 artikkeli 10087 (poista) | Muokkaa kommenttia
Hakutulokset