Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.

Noora Viholainen

Business ecosystem and end-user lenses in wooden multistorey construction

Viholainen N. (2021). Business ecosystem and end-user lenses in wooden multistorey construction. https://doi.org/10.14214/df.315

Tiivistelmä

Tämä väitöskirja tarkastelee puukerrostalohankkeita liiketoimintaekosysteemi-lähestymistapaa hyödyntäen. Lähestymistavan avulla pyritään havaitsemaan tehokkaita ja tehottomia yhteistyön käytäntöjä työskenneltäessä uusien puumateriaalien kanssa ja kerrytettäessä niistä tietoa. Lisäksi väitöskirja syventää ymmärrystä kansalaisten käsityksistä ja asunnon omistajien kokemuksista puukerrostaloista, jotta ammattilaiset kykenevät rakentamaan rakennuksia, jotka eivät ole pelkästään taloudellisesti kannattavia, mutta myös loppukäyttäjien arvostamia ja toimivia päivittäisessä käytössä. Tutkimus hyödyntää laadullisia tutkimusmenetelmiä antamaan syvällisen katsauksen tutkittaviin aiheisiin.

Tulokset osoittavat, että vaikka kaikki rakennushankkeet vaativat yhteistyötä, puukerrostalorakentamisen materiaalien ja metodien uutuus edellyttää entistä enemmän kommunikaatiota ja oppimista liiketoimintaekosysteemin osallistujien kesken. Liiketoimintaekosysteemin kulmakivellä on keskeinen rooli osallistujien syvemmän, pitkäaikaisen sitoutumisen mahdollistamisessa hankintamenettelyjä sekä tapaamisia hyödyntäen. Näiden avulla osallistujat voivat työskennellä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi ja kerätä tietoa puurakentamisesta myös projektien välillä. Palautteenantoprosesseja tulisi kehittää osallistujien välillä, mutta myös asunnonomistajien kokemuksia tulisi hyödyntää tehokkaammin. Tulokset viittaavat siihen, että vaikka liiketoimintaekosysteemi tarjoaa käyttökelpoisen linssin yhteistyön tarkasteluun puukerrostalohankkeissa, ekosysteemiä ei tulisi nähdä staattisena, joka keskittyy suunnittelu- ja rakennusvaiheisiin, vaan koko rakennuksen elinkaaren ajan kehittyvänä, käsittäen loppukäyttäjät ekosysteemin kulmakivenä siirryttäessä rakennuksen käyttövaiheeseen.

Lisäksi tulokset tukevat aiempaa kirjallisuutta, jonka mukaan loppukäyttäjät arvostavat puumateriaalin pehmeitä puolia, kuten estetiikkaa ja tunnelmaa, kun taas kestävyys ja huollon tarve aiheuttavat huolta. Tässä tutkimuksessa käytetty laadullinen lähestymistapa kuitenkin paljastaa, että jotkut seikat ovat monitahoisia ja niillä on sekä positiivisia että negatiivisia merkityksiä loppukäyttäjille. Asunnon omistajien kokemukset osoittavat kodin materiaalien jokapäiväisen käytettävyyden tärkeyden. Lisäksi puumateriaalin ”elävyys” vaikutti yllättävän jotkut asunnon omistajista mikä osoittaa, että muut urbaanin rakentamisen materiaalit ovat heille tutumpia. Viestintää loppukäyttäjien kanssa olisi siis hyvä kehittää huolenaiheiden vähentämiseksi, mutta myös puumateriaalin käytännön hyödyistä, kuten miellyttävästä äänimaisemasta, tiedottamiseksi.

Avainsanat
puumateriaali; rakennusprojekti; yhteistyö; loppukäyttäjien osallistaminen; näkemykset ja kokemukset; laadullinen tutkimus

Tekijä
  • Viholainen, University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Forest Sciences Sähköposti noora.viholainen@helsinki.fi (sähköposti)

Julkaistu 7.5.2021

Katselukerrat 3459

Saatavilla https://doi.org/10.14214/df.315 | Lataa PDF

Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0

Osajulkaisut

Viholainen N, Kylkilahti E, Autio M, Pöyhönen J, Toppinen A. (2020) Bringing ecosystem thinking to sustainability-driven wooden construction business. J Clean Prod 292, article id 126029.

https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.126029

Toppinen A, Miilumäki N, Vihemäki H, Toivonen R, Lähtinen K. (2019) Collaboration and shared logic for creating value-added in three Finnish wooden multi-storey building projects. Wood Mater Sci Eng 14: 269-279.

https://doi.org/10.1080/17480272.2019.1653365

Viholainen N, Kylkilahti E, Autio M, Toppinen A. (2020) A home made of wood: Consumer experiences of wooden building materials. Int J Consum Stud 44: 542-551.

https://doi.org/10.1111/ijcs.12586

Viholainen N, Franzini F, Lähtinen K, Nyrud AQ, Widmark C, Hoen HF, Toppinen A. (2020) Citizen views on wood as a construction material: results from seven European countries. Can J For Res (e-First).

https://doi.org/10.1139/cjfr-2020-0274


Rekisteröidy
Click this link to register to Dissertationes Forestales.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset