Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.
 

Roope Ruotsalainen

Economic losses in forest management due to errors in inventory data

Ruotsalainen R. (2021). Economic losses in forest management due to errors in inventory data. https://doi.org/10.14214/df.318

Tiivistelmä

Metsäinventoinnin suoriutuvuutta arvioidaan usein virheindeksien, kuten keskineliövirheen neliöjuuren (RMSE) ja havaittujen ja ennustettujen tunnusten keskiarvojen erotuksen (MD), perusteella. Virheindeksit tai virheet sellaisenaan eivät kuitenkaan täysin kuvaa inventointitiedon soveltuvuutta käytäntöön. Virheellisen inventointitiedon käytöllä metsäsuunnittelussa voi olla useita haitallisia vaikutuksia metsätalouden päätöksentekoon. Inventointitiedon virheet voivat johtaa sellaisten käsittelyvaihtoehtojen valintaan, jotka poikkeavat optimaalisista, virheettömään inventointitietoon perustuvista, käsittelyvaihtoehdoista. Lopulta erot valituissa käsittelyissä johtavat tappioihin metsänhoidolle asetetun tavoitteen suhteen. Tämän väitöskirjan päätavoitteena oli arvioida inventointitiedon virheiden vaikutuksia metsätalouteen, kun tavoitteena on maksimoida puuntuotannon ja hiilimaksujen nettotulojen nykyarvoa. Osatutkimukset käsittelivät puustotunnusten erilaisia virhekombinaatioita ja -tasoja ja arvioivat virheiden vaikutuksia metsänkäsittelyehdotusten optimaalisuuteen perustuen odotettavissa oleviin taloudellisiin tappioihin, joita mitattiin nettotulojen nykyarvossa. Tulokset osoittivat, että odotettavissa olevat tappiot riippuvat virheistä niissä puustotunnuksissa, jotka kuvaavat metsikön nykytilan suunnittelujärjestelmälle. Tulosten perusteella virheet puuston keskiläpimitassa voivat olla haitallisempia kuin vastaavat virheet pohjapinta-alassa. Otoskoon kasvu kaukokartoituspohjaisessa metsäinventoinnissa lisäsi ennustettujen puustotunnusten tarkkuutta ja pienensi odotettavissa olevia taloudellisia tappioita. Hiilimaksujen sisällyttäminen osaksi nettotulojen nykyarvon maksimointia osoitti, että puustotunnusten virheiden vaikutus odotettavissa oleviin taloudellisiin tappioihin pienenee hiilen hinnan kasvaessa. Tämän väitöskirjan tulokset osoittavat, että inventointiedon virheiden vaikutuksia on tärkeä ottaa huomioon metsäsuunnittelussa.  

Avainsanat
metsäsuunnittelu; nettonykyarvo; ennustevirhe; epävarmuus; tiedon arvo

Julkaistu 16.9.2021

Saatavilla https://doi.org/10.14214/df.318 | Lataa PDF

Creative Commons -lisenssi

Osajulkaisut

Ruotsalainen R, Pukkala T, Kangas A, Packalen P (2021) Effects of errors in basal area and mean diameter on the optimality of forest management prescriptions. Ann For Sci 78: 18.

https://doi.org/10.1007/s13595-021-01037-4

Ruotsalainen R, Pukkala T, Kangas A, Vauhkonen J, Tuominen S, Packalen P (2019) The effects of sample plot selection strategy and the number of sample plots on inoptimality losses in forest management planning based on airborne laser scanning data. Can J Forest Res 49: 1135-1146.

https://doi.org/10.1139/cjfr-2018-0345

Ruotsalainen R, Pukkala T, Kangas A, Myllymäki M, Packalen P (2021) Economic losses in carbon forestry due to errors in inventory data. Can J Forest Res 51: 501-512.

https://doi.org/10.1139/cjfr-2020-0251


Rekisteröidy käyttäjäksi
Paina tätä linkkiä Metsätieteen aikakauskirjan käsikirjoituksen tarjoamis- ja seurantajärjestelmään (OJS) kirjautumiseen.
Kirjaudu sisään
Jos olet kirjautunut käyttäjäksi, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta.Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset