Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.

Xiaoqian Xu

Land-use patterns of energy crops in the agricultural landscape

Xu X. (2023). Land-use patterns of energy crops in the agricultural landscape. https://doi.org/10.14214/df.337

Tiivistelmä

Lignoselluloosa energiakasvit voivat tuottaa huomattavia määriä biomassaa energian tuotantoon, mutta niiden käyttöönottoon liittyy usein maankäytön muutoksia, koska niitä viljellään pääasiassa maatalouden hallitsemissa maisemissa. Väitöskirjassa käsitellään energiakasvien esiintyvyyttä ja analysoidaan niiden maankäytön muotoja Ruotsin maatalousmaisemissa. Tavoitteena on erityisesti i) arvioida eri energiakasveja tuotannon, sijainnin sekä ilmastoprofiilien suhteen, ii) karakterisoida ja määritellä ympäröivää maatalousmaisemaa sekä iii) tutkia maankäytön yleisiä muutoksia, jotka johtuvat energiakasvi viljelmien perustamisesta. Analyysi perustuu empiirisiin tietoihin kaupallisista nopeakasvuisista puuviljelmistä (paju, poppeli ja hybridihaapa) sekä energiaruohosta (ruokohelpi) useilla spatiaalisilla mittakaavoilla aina peltokuvioilta maisematasolle vuosina 1986–2018. Peltotasolla suuntaus on pienempiin ja säännöllisen muotoisiin kuvioihin energiakasvien osalta, samalla niiden viljelyalueet ovat siirtyneet kohti tuottavampia maita, mikä heijastaa maankäytön muutosta.  Pajuviljelmiä perustettiin aluksi pääasiassa kesannoille, mutta myöhemmin monet viljelyksistä korvattiin viljakasveilla maailmanlaajuisten viljan hintojen muutosten vuoksi. Ruokohelven kohdalla maankäytön muutos oli samansuuntainen, vaikkakin muutokset ilmestyivät myöhemmin eivätkä olleet niin ilmeisiä. Maisematasolla energiakasvit monipuolistavat merkittävästi maatalousmaisemaa, sillä nopeasti kasvavia puuviljelmiä istutetaan pääasiassa viljan viljelyalueille ja ruokohelpeä metsävaltaisiin maisemiin. Väitöskirjassa käytetyt menetelmät ja analyysit auttavat ymmärtämään paremmin energiakasveihin liittyviä maankäytön muutoksia ja auttavat määrittelemään niiden osuuden merkitystä maatalousmaiseman monipuolistamisessa.

Avainsanat
bioenergia; maankäytön muutos; biomassan tuotantojärjestelmä; nopeakasvuiset puuviljelmät; lignoselluloosa biomassa

Tekijä
  • Xu, University of Eastern Finland, Faculty of Science and Forestry, School of Forest Sciences Sähköposti xiaoqian.xu@uef.fi (sähköposti)

Julkaistu 23.1.2023

Katselukerrat 2162

Saatavilla https://doi.org/10.14214/df.337 | Lataa PDF

Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0

Osajulkaisut

Xu X, Mola-Yudego B (2021) Where and when are plantations established? Land-use replacement patterns of fast-growing plantations on agricultural land. Biomass and Bioenergy 144, article id 105921.

https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2020.105921

Mola-Yudego B, Xu X, Englund O, Dimitriou I (2021) Reed canary grass for energy in Sweden: yields, land-use patterns, and climatic profile. Forests 12, article id 897.

https://doi.org/10.3390/f12070897

Xu X, Englund O, Dimitriou I, Rosenqvist H, Liu G, Mola-Yudego B. Landscape metrics and land-use patterns of energy crops in the agricultural landscape. Manuscript.


Rekisteröidy
Click this link to register to Dissertationes Forestales.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset