Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.

Päivi Luoma

The role and value of data in advancing environmental sustainability with empirical evidence from tissue and textile businesses

Luoma P. (2023). The role and value of data in advancing environmental sustainability with empirical evidence from tissue and textile businesses. https://doi.org/10.14214/df.338

Tiivistelmä

Kestävän liiketoiminnan rakentaminen haastaa yritykset löytämään uusia keinoja muutoksen tueksi digitalisaation mahdollisuuksista. Yksi keskeisistä keinoista on erilaisen vastuullisuutta tukevan datan hyödyntäminen entistä monipuolisemmin. Yksinkertaisimmillaan tällainen data voi auttaa yrityksiä asettamaan parempia tavoitteita, tunnistamaan kehityskohteita ja seuraamaan tuloksia. Väitöskirja monipuolistaa kuvaa datan roolista ja arvosta yritysten vastuullisuustyölle neljästä eri näkökulmasta. Asiakkaiden näkemystä vastuullisuutta tukevan datan arvosta tarkastellaan pehmopaperivalmistajan näkökulmasta Datan roolia kiertotalouden tulevaisuudessa arvioidaan tekstiilien osalta tulevaisuuskuvia rakentamalla. Tekstiilien kiertotalouden osalta tutkitaan myös datan hyödyntämiseen liittyviä paradoksaalisia jännitteitä. Lisäksi luodaan katsaus siihen, mitä olemassa oleva tutkimus kertoo datan roolista ja arvosta kiertotaloudessa. Tutkimusmenetelminä ovat tapaustutkimus, erittelevä Delfoi-menetelmä ja kirjallisuuskatsaus.

Työ tuo esiin selvän tarpeen yksityiskohtaiselle ja luotettavalle tuotekohtaiselle vastuullisuustiedolle tukemaan tuoteketjujen läpinäkyvyyttä ja vastuullisuuden huomioivaa päätöksentekoa. Parhaimmillaan tämä tieto tukee parempaa strategista ja operatiivista päätöksentekoa läpi yrityksen eri toimintojen ja arvoketjujen. Tarvitaan yhteistyötä datan jakamiseksi asiakkaiden ja toimittajien kanssa, ja myös laajemmissa ekosysteemeissä, jotta datan hyöty saadaan irti. Vastuullisuutta tukevalla tiedolla voidaan vastata myös kuluttajien tiedontarpeeseen ja tukea heidän valintojaa. Datalla voi olla keskeinen rooli myös entistä kestävämmissä liiketoimintamalleissa.

Väitöskirjan tulokset tuovat selvästi esiin sen, että datavetoinen tekeminen ei automaattisesti johda ympäristöhyötyihin. Sen sijaan vastuullisuuden eteenpäinviemisen ja datan hyödyntämisen vuorovaikutus on paljon monimutkaisempaa. Vastuullisuutta tukevien tulevaisuuden datatarpeiden ennakointi ja kyvykkyyksien kasvattaminen antavat kuitenkin hyvät edellytykset luoda datasta vastuullisen liiketoiminnan mahdollistaja. 

Avainsanat
metsäteollisuus; digitalisaatio; Kiertotalous; liiketoimintamallit; datan hallinta; tekstiilit

Tekijä

Julkaistu 3.3.2023

Katselukerrat 2064

Saatavilla https://doi.org/10.14214/df.338 | Lataa PDF

Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0

Osajulkaisut

Luoma P, Rauter R, Toppinen A, Penttinen E (2023) Data’s value for environmental sustainability as perceived by the customers of a tissue paper supplier. Manuscript.

Luoma P, Penttinen E, Tapio P, Toppinen A (2022) Future images of data in circular economy for textiles. Technological Forecasting and Social Change 182, article id 121859.

https://doi.org/10.1016/j.techfore.2022.121859

Luoma P, Penttinen, E, Tapio P, Toppinen A (2023) Paradoxical tensions at the interface of digitalization and circular economy: the case of the textile business. Manuscript.

Luoma P, Toppinen A, Penttinen E (2021) The role and value of data in realising circular business models – a systematic literature review. Journal of Business Models 9(2): 44–71.

https://doi.org/10.5278/jbm.v9i2.3448


Rekisteröidy
Click this link to register to Dissertationes Forestales.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset