Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.

Elemer Briceño-Elizondo

Stand level analysis on the effects of management and climate change on the growth and timber yield with implications on carbon stocks in boreal forest ecosystem: a model based approach

Briceño-Elizondo E. (2006). Stand level analysis on the effects of management and climate change on the growth and timber yield with implications on carbon stocks in boreal forest ecosystem: a model based approach. https://doi.org/10.14214/df.24

Tiivistelmä

Tutkimuksessa analysoitiin mallisimulointien perusteella, miten metsänhoito ja ilmastonmuutos vaikuttavat boreaalisen metsän kasvuun ja kehitykseen sekä sen kykyyn tuottaa ainespuuta ja sitoa hiiltä. Laskelmat koskivat mänty- (Pinus sylvestris), kuusi- (Picea abies) koivu- (Betula sp) metsiköitä sekä Etelä- että Pohjois-Suomessa. Laskelmissa käytettiin kahta erilaista ilmastonmuutosskenaariota sekä sovellettiin kahdeksaa erilaista harvennusohjelmaa. Harvennusohjelmien laadinnassa puuston pohjapinta-alaan ja valtapituuteen perustuvia harvennussuosituksia muunneltiin siten, että puuston keskimääräinen määrä kiertoajan yli vaihteli nykysuosituksiin verrattuna. Laskelmat osoittivat, että harventamattomissa metsiköissä kasvu ja hiilensidonta olivat aina suurempia kuin harvennetuissa metsiköissä kasvupaikasta, puulajista ja ilmastoskenaariosta riippumatta. Toisaalta harvennusohjelmat, joissa puuston keskimääräinen määrä säilyi nykyisiä suosituksi korkeampana, tuottivat runsaammin ainespuuta ja sitoivat hiiltä kuin sovellettaessa nykyisiä suosituksia. Ilmastonmuutos lisäsi kasvua, ainespuun tuotosta ja hiilensidontaa, Pohjois-Suomessa suhteellisesti enemmän kuin Etelä-Suomessa puulajista riippumatta. Puuston määrän lisääminen harvennusmetsissä saattaa olla perusteltu vaihtoehto metsästä saatavan kokonaishyödyn lisäämiseksi yhdistäessä ainespuun tuotanto ja hiilensitominen toisiinsa. Samalla voidaan luoda otollisia olosuhteita metsien monimuotoisuuden suojelemiseksi.

Avainsanat
ilmastonmuutos; boreaalinen metsä; metsän käsittelyohjelma; harvennus; kasvu; ainespuu; hiilivarasto; hyöty; utiliteetti

Tekijä
  • Briceño-Elizondo, University of Joensuu, Faculty of Forestry Sähköposti elemer.briceno@joensuu.fi (sähköposti)

Julkaistu 8.6.2006

Katselukerrat 3956

Saatavilla https://doi.org/10.14214/df.24 | Lataa PDF

Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0

Osajulkaisut

Briceño-Elizondo, E., Garcia-Gonzalo, J., Peltola, H., Matala, J., & Kellomäki, S. 2006. Sensitivity of growth of Scots pine, Norway spruce and silver birch to climate change and forest management in boreal conditions. (Submitted manuscript).

Briceño-Elizondo, E., Garcia-Gonzalo, J., Peltola, H., & Kellomäki, S. 2006. Carbon Stocks in the boreal forest ecosystem in current and changing climatic conditions under different management regimes. Environmental Science and Policy 9(3): 237-252. https://doi.org/10.1016/j.envsci.2005.12.003

Briceño-Elizondo, E., & Lexer, M.J. 2004. Estimating carbon sequestration in the wood products pool: Model adaptation and application to Austrian conditions. Centralblatt für das gesamte Forstwesen (Austrian Journal of Forest Sceince) 121 (2): 99-119.

http://www.boku.ac.at/cbl/Zusammenfassungen/04_heft2_briceno.pdf

Briceño-Elizondo, E., Jäger D., Lexer, M., Garcia-Gonzalo, J., Peltola, H., & Kellomäki, S. 2006. Multi-criteria evaluation of multi-purpose stand treatment programmes for Finnish boreal forests under changing climate. Ecological Indicators. (Submitted manuscript).


Rekisteröidy
Click this link to register to Dissertationes Forestales.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset