Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.

Ibrahim Moulifla Favada

Econometric models of Finnish non-industrial private forest owners' timber supply and timber stock

Favada I. M. (2007). Econometric models of Finnish non-industrial private forest owners' timber supply and timber stock. https://doi.org/10.14214/df.46

Tiivistelmä

Tässä väitöskirjassa tarkastellaan kantohintojen ja muiden markkina- ja metsänomistajakohtaisten tekijöiden lyhyen ja pitkän aikavälin kvantitatiivisia vaikutuksia suomalaisten yksityismetsänomistajien puun tarjontaan ja metsälöiden kasvavan puuston tilavuuteen eli puuvarantoon. Puuvarannon lyhyen aikavälin kehitystä selittävä käyttäytymisyhtälö, joka on johdettu kahden periodin biomassan korjuumallista estimoidaan yleistetyllä momenttimenetelmällä käyttäen paneeliaineistoa vuosilta 1983-1991. Puun tarjonnan käyttäytymisyhtälöt estimoidaan heteroskedastisuus- ja normaalisuuskorjatulla Tobit-mallilla käyttäen paneeliaineistoa vuosilta 1994-1998. Estimointitulosten mukaan aineiston jakaumaoletusten rikkoutumisen aiheuttama parametriestimaattien tarkentumattomuus ja harhaisuus voivat vaikuttaa tuloksiin merkittävästi. Metsälön puuston tilavuutta selittävistä tekijöistä tärkein on metsänomistajan ikä, kun taas lyhyen aikavälin metsän hakkuupäätöstä selittävistä tekijöistä merkittävin on kantohinta. Puun tarjontaa koskevat empiiriset tulokset voidaan tulkita metsänomistajan hyödyn maksimointimallin avulla kun puun korjuu perustuu tasaikäisten metsiköiden hakkuisiin ja metsänomistaja arvostaa metsän olemassaolohyötyjä.

Avainsanat
puun tarjonnan mallintaminen; lyhyen ja pitkän aikavälin hintajoustot; osittaissopeutuminen; käänteinen hyperbolinen sini Tobit -malli; tukkipuu; paneelidata

Tekijä
  • Favada, University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry Sähköposti ibrahim.favada@helsinki.fi (sähköposti)

Julkaistu 9.10.2007

Katselukerrat 3868

Saatavilla https://doi.org/10.14214/df.46 | Lataa PDF

Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0

Osajulkaisut

Kuuluvainen J., Favada, I. M., & Uusivuori, J. 2006. Empirical behaviour models on timber supply. In The theory and practice of environmental and resource economics. Essays in honour of Karl-Gustaf Löfgren, Edward Elgar, Cheltenham, UK. pp. 225-245.

http://envirovaluation.org/index.php/2006/05/22/edward_elgar_publishing_www_e_elgar_co_u

Favada, I.M., Kuuluvainen, J. & Uusivuori, J. 2007. Optimal timber stock in Finnish nonindustrial private forests. Forest Policy and Economics 9: 527-535.

https://doi.org/10.1016/j.forpol.2006.03.002

Favada, I.M., Kuuluvainen, J. & Uusivuori, J. 2007. Consistent estimation of long-run nonindustrial private forest owner timber supply using micro data. Canadian Journal of Forest Research (In press).

Favada, I.M., Karppinen, H., Kuuluvainen, J., Mikkola, J. & Stavness, C. The effects of prices, owner characteristics and ownership objectives on timber supply (Submitted manuscript).


Rekisteröidy
Click this link to register to Dissertationes Forestales.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset