Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.

Lena Huldén

The decline of northern malaria and population dynamics of Plasmodium vivax

Huldén L. (2008). The decline of northern malaria and population dynamics of Plasmodium vivax. https://doi.org/10.14214/df.73

Tiivistelmä

Eurooppa julistettiin malariavapaaksi mantereeksi vuonna 1975. Malarian häviämistä on perinteisesti pidetty useiden tarkoituksellisten toimenpiteiden, kuten esim. vektorina toimivien hyttysten hävittämisen, hyttysverkkojen käytön ja tehokkaamman lääkitysten ansiona. Malaria kuitenkin hävisi monista maista, kuten Suomesta, jo ennen kuin näihin toimenpiteisiin oli ryhdytty. Tämän väitöskirjan tarkoituksena on malarialoision, Plasmodium vivaxin, ekologian tutkiminen sekä loision vuorovaikutus ihmisen ja vektorin kanssa. Tutkimalla malarian häviämiseen vaikuttaneita tekijöitä on ehkä mahdollista parantaa nykyaikaista P. vivaxin vastaista strategiaa. Loisiota tutkittiin Suomesta kerätyn aineiston valossa. Suomesta saatu malariatilasto muodostaa maailman pisimmän aikasarjan (1749–2008). Malariaa välittäneet hyttyslajit, Anopheles messeae ja A. beklemishevi, ovat edelleen Suomessa yleisiä. Vivax-malarian hävittäminen on vaikeata, koska loisiolla on ihmisen maksassa esiintyvä lepovaihe. Tämä lepovaihe voi vuosienkin alkuperäisen tartunnan jälkeen aiheuttaa taudin uusiutumisen. Nyt osoitettiin, että P. vivax pystyy havaitsemaan mahdollisen vektorin läsnäolon, sillä Anopheles-hyttysen purema laukaisee uusiutumisen. Mekanismi maksimoi loision mahdollisuuksia löytää uuden vektorin suvullista lisääntymistä varten. Lepovaihe voi säilyä maksassa ainakin yhdeksän vuotta. Koska loisio viettää ihmisessä useita vuosia, on taudin kantajan käytöksellä ollut ratkaiseva merkitys taudin häviämiselle Suomesta. Keväisin esiintyvien malariaepidemioiden osoitettiin johtuvan lämpimästä edelliskesästä. Kesän tai vuoden keskilämpötilalla ei kuitenkaan ollut vaikutusta taudin pitkäaikaiseen esiintymiseen. Malaria hävisi Suomesta hitaasti ilman hyttysten hävittämistä. Sosiologiset muutokset suurperheistä ydinperheeseen johtivat vähitellen pienempiin talouksiin. Malarian esiintyminen onkin selvästi yhteydessä kotitalouksien kokoon. Nämä seikat eristivät P. vivax -populaatiot, joiden habitaatit muodostuivat yhdessä makuuhuoneessa nukkuvista ihmisistä ja samassa huoneessa talvehtivista vektoreista. Lisääntynyt eristäytyneisyys johti lopulta vivax-malarian häviämiseen. Johtopäätöksenä on, että myös paikallisiin oloihin kehitetyt metapopulaatiomallit tulisi ottaa käyttöön maankäytön ja yhteiskuntien suunnittelussa malarian vastaisessa taistelussa.

Avainsanat
malaria; Plasmodium vivax; Suomi; uusiutuminen; talouskunnan koko; Anopheles messeae; Anopheles beklemishevi; vektorivälitteiset taudit

Tekijä
  • Huldén, University of Helsinki, Department of Forest Ecology Sähköposti lh@nn.fi (sähköposti)

Julkaistu 14.10.2008

Katselukerrat 3487

Saatavilla https://doi.org/10.14214/df.73 | Lataa PDF

Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0

Osajulkaisut

Huldén, Le., Huldén, La. & Heliövaara, K. 2005. Endemic malaria: an 'indoor' disease in northern Europe: Historical data analyzed. Malaria Journal, 4:19, 1–13.

https://doi.org/10.1186/1475-2875-4-19

Huldén, Le., Huldén, La. & Heliövaara, K. 2008. Natural relapses in vivax malaria induced by Anopheles mosquitoes. Malaria Journal, 7:64, 1–29.

https://doi.org/10.1186/1475-2875-7-64

Huldén, Le. & Huldén, La. 2008. Dynamics of positional warfare malaria: Finland and Korea compared. Malaria Journal, 7:171, 1–13.

https://doi.org/10.1186/1475-2875-7-171

Huldén, Le. & Huldén, La. 2008. Decline of malaria in Finland – the impact of the vector and social variables. Manuscript.


Rekisteröidy
Click this link to register to Dissertationes Forestales.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset