Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.

Mikko Räisänen

Kuusen karaistuminen boorinpuutoksessa

Räisänen M. (2008). Kuusen karaistuminen boorinpuutoksessa. https://doi.org/10.14214/df.75

Tiivistelmä

Kärkikasvaimien kuoleminen boorinpuutoksessa on kiinnostanut tutkijoita usean vuosikymmenen ajan. Vaikka heikentynyt pakkaskestävyys liitetään usein latvakuolemiin boorinpuutoksessa, pakkaskestävyyttä boorinpuutoksessa ei ole aiemmin tutkittu perusteellisesti. Tutkimusta varten perustettiin maastoon lannoituskoeala, jossa matalassa booritilassa kasvaneita kuusia (Picea abies L. Karst) lannoitettiin typellä ja boorilla. Koepuiden pakkaskestävyyttä mitattiin yhden, kolme ja viiden kasvukauden jälkeen lannoituksista. Maastosta kerättiin myös näytteitä metsiköistä, joissa kasvuhäiriöisten puiden osuus vaihteli. Lisäksi kuusen taimia kasvatettiin siemenestä kaksi kasvukautta kolmella eri booritasolla ja tutkittiin boorinpuutoksen vaikutus karaistumiseen. Pakkaskestävyys tutkittiin pakkasaltistamalla näytteitä ja arvioimalla syntyvät vauriot näytteissä ionivuototestillä tai visuaalisen vauriotarkastelun avulla sekä silmun eksotermimittauksilla. Taimikokeessa rangan karaistumista seurattiin myös mittaamalla rangan sähköistä impedanssia. Taimikokeessa rangan ja silmun pakkaskestävyys, ja todennäköisesti myös niiden kestävyys pakkaskuivumista vastaan, oli heikompi booripuutoksessa. Booripuutoksella oli myös lievä vaikutus taimien neulasten kasvukauden aikaiseen pakkaskestävyyteen. Maastokokeessa pakkaskestävyys ei parantunut merkitsevästi boori- tai typpilannoituksella verrattuna puihin, joiden booritila vaihteli puutoksesta suboptimaaliseen. Kasvuhäiriöisten puiden epämuodostuneet silmut eivät kuitenkaan alijäähtyneet kuten terveen näköiset silmut, vaan silmun tuhoava jäätyminen tapahtui jo alhaisissa pakkaslämpötiloissa. Puiden booritasolla oli myös lievä vaikutus karaistuneiden silmujen nopeisiin pakkaskestävyyden muutoksiin. Booripuutos vaikuttaa kuusen rangan ja silmun pakkaskestävyyteen, kun booritila on selvästi puutosrajan alapuolella. Koska boorinpuutos vaikutti pakkaskestävyyteen vain pienessä osassa aineistoa ja hyvin matalalla booritasolla, ei boorinpuutoksen lisäämä pakkasvaurioriski ole todennäköisesti tärkein tai ainoa kasvuhäiriöille altistava tekijä.

Avainsanat
Picea abies; kuusi; boorinpuutos; kasvuhäiriöt; pakkaskestävyys; karaistuminen

Tekijä
  • Räisänen, University of Joensuu, Faculty of Forestry Sähköposti mikko.raisanen@faforest.fi (sähköposti)

Julkaistu 18.11.2008

Katselukerrat 3563

Saatavilla https://doi.org/10.14214/df.75 | Lataa PDF

Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0

Osajulkaisut

Räisänen, M., Repo, T., Rikala, R., Lehto, T. 2006. Does ice crystal formation in buds explain growth disturbances in boron-deficient Norway spruce? Trees 20: 441-448

https://doi.org/10.1007/s00468-006-0059-1

Räisänen, M., Repo, T. & Lehto, T. 2007. Cold acclimation was partially impaired in boron deficient Norway spruce seedlings. Plant and Soil 292:271-282

https://doi.org/10.1007/s11104-007-9223-7

Räisänen, M., Repo, T. & Lehto, T. 2007. Cold acclimation of boron and nitrogen fertilised Norway spruce trees grown at suboptimal boron status. Manuscript.

Räisänen, M., Repo, T. & Lehto, T. 2006. Effect of thawing time, cooling rate, and boron nutrition on freezing point of the primordial shoot in Norway spruce buds. Annals of Botany 97: 593-599

https://doi.org/10.1093/aob/mcl008


Rekisteröidy
Click this link to register to Dissertationes Forestales.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset