Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.
 

Chunjiang Liu

From a tree to a stand in Finnish boreal forests: Biomass estimation and comparison of methods

Liu C. (2009). From a tree to a stand in Finnish boreal forests: Biomass estimation and comparison of methods. https://doi.org/10.14214/df.88

Tiivistelmä

Erilaisten puuston biomassa-arviointimenetelmien vertailu on yhä tärkeämpää, jotta metsien biomassan hiilimäärää voidaan arvioida entistä luotettavammin. Tässä tutkimuksessa selvitettiin kahden eri ikäisen havupuumetsikön puuston biomassa Etelä-Suomessa (61°50' N, 24°22' E). Nuorempi metsikkö oli 30-vuotiasta mäntymetsää (Pinus sylvestris) ja vanhempi metsikkö 130-vuotiasta mänty–kuusi (Picea abies) sekametsää. Tutkimuksessa keskityttiin erityisesti vertailemaan erilaisten arviointimenetelmien luotettavuutta ja soveltuvuutta.

Vanhan metsikön runkobiomassan vuosittainen kasvu vaihteli sigmoidaalisen yhtälön mukaisesti. Sovitettu käyrä saavutti huipputason puiden ollessa satavuotiaita, jolloin aluskasvustona olevien kuusten biomassa kasvoi 1 kg v–1 ja valtapuuston muodostavien mäntyjen biomassa 7 kg v–1.

Nuoren metsikön puuston biomassaksi arvioitiin noin 70 Mg ha–1 ja vanhan metsikön puuston biomassaksi noin 220 Mg ha–1. Tutkimusmetsiköitä ympäröivän alueen (58.00–61.13° N, 14–34° E, 300 m m.p.y.) havupuumetsiköiden puuston biomassakertymä seurasi sigmoidaalisesti metsikön ikää. Korkeimmillaan puustobiomassa oli 140-vuotiaissa metsiköissä 200 Mg ha–1. Vanhassa tutkimusmetsikössä puilla kasvavan jäkälän biomassa oli 1,63 Mg ha–1, josta yli puolet oli kuolleilla oksilla. Maassa karikkeella jäkälää kasvoi 0,09 Mg ha–1.

Vertailun mukaan erilaisilla arviointimenetelmillä saatujen biomassatulosten välillä saattaa olla huomattavia eroja. Sen vuoksi puuston biomassan arviointimenetelmiä käytettäessä onkin syytä kiinnittää huomioita niiden soveltuvuuteen ja virhearviointiin.

Avainsanat
Puun biomassa; boreaaliset metsät; arviointimenetelmät; jäkälä

Julkaistu 28.4.2009

Saatavilla https://doi.org/10.14214/df.88 | Lataa PDF

Creative Commons -lisenssi

Osajulkaisut

Liu, C., Ilvesniemi, H. & Westman, C. J. 2000. Biomass of arboreal lichens and its distribution in the boreal coniferous forests in central Finland. The Lichenologists 32: 495–504.

https://doi.org/10.1006/lich.2000.0288

Ilvesniemi, H. & Liu, C. 2001. Biomass distribution in a young Scots pine stand. Boreal Environment Research 6: 3–8.

http://www.borenv.net/BER/pdfs/ber6-003s.pdf

Liu, C., Westman, C. J. & Ilvesniemi, H. Annual stem biomass increment related to variation in tree ring-width in boreal Norway spruce and Scots pine. Manuscript.

Liu, C. & Westman, C. J. 2009. Biomass in a Norway spruce – Scots pine forest: A comparison of estimation methods. Boreal Environment Research. In press.

http://www.borenv.net/


Rekisteröidy käyttäjäksi
Paina tätä linkkiä Metsätieteen aikakauskirjan käsikirjoituksen tarjoamis- ja seurantajärjestelmään (OJS) kirjautumiseen.
Kirjaudu sisään
Jos olet kirjautunut käyttäjäksi, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta.Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset