Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.
 

Pasi Kolari

Carbon balance and component CO2 fluxes in boreal Scots pine stands

Kolari P. (2010). Carbon balance and component CO2 fluxes in boreal Scots pine stands. https://doi.org/10.14214/df.99

Tiivistelmä

Työssä analysoitiin eri ikäisten eteläsuomalaisten männiköiden hiilitasetta ja hiilidioksidin vaihdon jakautumista eri biomassaositteiden välillä. Työ perustui suoriin CO2-vuon mittauksiin kammioilla ja mikrometeorologisella eddy covariance-menetelmällä sekä CO2-komponenttivoiden mallintamiseen. Avohakkuualue oli hiilidioksidin lähde, voimakkuudeltaan n. 400 g C m−2 a−1. 12-vuotias taimikko oli muuttumassa hiilen lähteestä hiilen nieluksi. Keski-ikäinen ja lähes hakkuukypsä metsikkö sitoivat hiiltä 200–300 g C m−2 a−1. Keski-ikäisessä sulkeutuneen latvuston metsikössä puiden osuus fotosynteesituotoksesta oli hallitseva ja pintakasvillisuuden osuus 10–20%. Nuoremmissa metsiköissä pintakasvillisuuden suhteellinen osuus ja absoluuttinen tuotos olivat huomattavasti suuremmat. Keski-ikäisen metsikön suurin maanpäällinen hengityskomponentti oli puiden lehvästön hengitys, joka oli noin kolmannes koko metsikön hengityksestä. Puuaineksen hengitys oli suuruusluokkaa 10% kokonaishengityksestä. Kaikissa metsiköissä CO2-vuo maasta oli suurin hengityskomponentti. Välittömät ja viiveelliset vasteet selittivät hyvin fotosynteesituotoksen vuodenaikaista vaihtelua. Lyhyellä aikavälillä kasvukauden aikana fotosynteesinopeus seuraa lähinnä valon vaihteluita kun taas vuodenaikaisvaihtelu on voimakkaammin yhteydessä lämpötilaan. Fotosynteesin vuosisyklin ja lämpötilan yhteys oli lähes samanlainen eteläboreaalisen vyöhykkeen ja pohjoisen metsänrajan männyillä. Hengityskomponentit olivat yhteydessä lämpötilan hetkelliseen ja vuodenaikaiseen vaihteluun mutta vuositaseiden vaihtelu korreloi myös fotosynteesituotoksen kanssa.

Avainsanat
fotosynteesi; hengitys; kammio; eddy covariance; mallinnus

Julkaistu 5.2.2010

Saatavilla https://doi.org/10.14214/df.99 | Lataa PDF

Creative Commons -lisenssi

Osajulkaisut

Kolari, P., Pumpanen, J., Rannik, Ü., Ilvesniemi, H., Hari, P. & Berninger, F. 2004. Carbon balance of different aged Scots pine forests in Southern Finland. Global Change Biology 10: 1106–1119.

Kolari, P., Lappalainen, H.K., Hänninen, H. & Hari, P.. 2007. Relationship between temperature and the seasonal course of photosynthesis in Scots pine at northern timberline and in southern boreal zone. Tellus B 59: 542–552.

Mäkelä, A., Kolari, P., Karimäki, J., Nikinmaa, E., Perämäki, M. & Hari, P. 2006. Modelling five years of weather-driven variation of GPP in a boreal forest. Agricultural and Forest Meterology 139: 382–398.

Kolari, P., Pumpanen, J., Kulmala, L., Ilvesniemi, H., Nikinmaa, E., Grönholm, T. & Hari, P. 2006. Forest floor vegetation plays an important role in photosynthetic production of boreal forests. Forest Ecology and Management 221: 241–248.

Kolari, P., Kulmala, L., Pumpanen, J., Launiainen, S., Ilvesniemi, H., Hari, P. & Nikinmaa, E. 2009. CO2 exchange and component CO2 fluxes of a boreal Scots pine forest. Boreal Environment Research 14: 761–783.


Rekisteröidy käyttäjäksi
Paina tätä linkkiä Metsätieteen aikakauskirjan käsikirjoituksen tarjoamis- ja seurantajärjestelmään (OJS) kirjautumiseen.
Kirjaudu sisään
Jos olet kirjautunut käyttäjäksi, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta.Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset
Aaltonen H. (2020) Carbon dynamics in forest fire affected permafro.. Dissertationes Forestales vol. 2020 no. 288 article id 10332
Wang B. (2017) Responses of temporal and spatial variation in s.. Dissertationes Forestales vol. 2017 no. 236 article id 7689
Chan T. (2016) Dynamic variations in bark hydraulics – understa.. Dissertationes Forestales vol. 2016 no. 229 article id 2012
Niinistö S. (2015) Soil CO2 efflux in boreal pine forest.. Dissertationes Forestales vol. 2015 no. 194 article id 1978
Karhu K. (2010) Temperature sensitivity of soil organic matter d.. Dissertationes Forestales vol. 2010 no. 107 article id 1890
Kolari P. (2010) Carbon balance and component CO2 flux.. Dissertationes Forestales vol. 2010 no. 99 article id 1881