Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.
 

Tuomas Aakala

Tree mortality and deadwood dynamics in late-successional boreal forests

Aakala T. (2010). Tree mortality and deadwood dynamics in late-successional boreal forests. https://doi.org/10.14214/df.100

Tiivistelmä

Väitöskirjatyössä tutkittiin kuolleen puun dynamiikkaa, eli puuston kuolleisuutta, kuolleen puun määrää ja laatua, sekä näiden muutosta lahoamisen seurauksena vanhoissa boreaalisissa metsissä. Työssä keskityttiin kuolleeseen pystypuuhun kolmessa mustakuusen (Picea mariana) ja palsamipihdan (Abies balsamea) vallitsemassa metsikkötyypissä Itä-Kanadassa, sekä kuolleeseen pysty- ja maapuuhun pohjoiseurooppalaisissa kuusen (Picea abies) vallitsemissa metsiköissä kolmella eri alueella.

Kuollut ja elävä puusto mitattiin viideltä 1,6 hehtaarin koealalta kultakin tutkimusalueelta ja metsikkötyypiltä. Kuolleesta puusta kerättiin näytteitä puuaineen tiheyksien ja kuolinvuosien määrittämiseksi. Kuolinvuodet määritettiin dendrokronologian keinoin. Näiden tulosten perusteella rekonstruoitiin puuston aiempi kuolleisuus, sekä kehitettiin kuolleen puun lahoamista kuvaavat matriisimallit.

Kasvupaikkaerot, metsikön kehitysvaihe ja erillisten kuolleisuusjaksojen esiintyminen vaikuttivat lahopuun määrään ja laatuun. Kaikille tutkimusalueille oli kuitenkin yhteistä jatkuva pienialainen kuolleisuus, jonka seurauksena metsiköissä oli jatkumo eriasteisesti lahonnutta puuta. Korkeamman kuolleisuuden jaksot olivat seurausta joko metsikön luontaisesta kehityksestä tai ulkoisten häiriöiden esiintymisestä, ja niiden vaikutus näkyi lahopuuston määrässä ja laadussa kaikilla paitsi yhdellä tutkimusalueella. Tutkimusalueiden ja metsikkötyyppien eroista huolimatta kuollutta puuta oli kaikilla alueilla runsaasti. Euroopan puoleisilla tutkimusalueilla lahopuuston osuus metsiköiden kokonaispuustosta oli 20 – 53 %, ja Itä-Kanadassa kuolleen pystypuun osuus oli 15 – 27 % pystypuustosta. Kuollut puu oli lisäksi pitkäikäinen rakenteellinen ekosysteemin osa. Tutkimusalueella, jossa lahoaminen oli kaikkein nopeinta, kuollut puu pysyi tuoreissa ja keskiasteisesti lahonneissa laholuokissa keskimäärin 18 vuotta.

Tutkimuksen tulokset osoittivat, että metsikkötasolla lahopuun määrä ja laatu voivat episodinomaisten kuolleisuusjaksojen puuttuessa olla lähes tasapainotilassa. Monissa metsissä lahopuu on kuitenkin huomattavan dynaaminen osa metsäekosysteemiä, johtuen ennen kaikkea korkeamman kuolleisuuden jaksoista. Kuolleisuuden vaihtelevuus, jatkuva pienialainen kuolleisuus, sekä lahoamisnopeus määrittelevät kuolleen puun saatavuuden siitä riippuvaiselle lajistolle, sekä sen merkityksen hiilen varastona boreaalisissa havumetsissä.

Avainsanat
dendrokronologia; luonnonmetsä; matriisimalli; häiriö; dynamiikka; rakenne

Julkaistu 15.2.2010

Saatavilla https://doi.org/10.14214/df.100 | Lataa PDF

Creative Commons -lisenssi

Osajulkaisut

Aakala, T., Kuuluvainen, T., De Grandpré, L., and Gauthier, S. 2007. Trees dying standing in the northeastern boreal old-growth forests in Quebec: spatial patterns, rates and temporal variability. Canadian Journal of Forest Research 36(1): 50-61.

https://doi.org/10.1139/X06-201

Aakala, T., Kuuluvainen, T., Wallenius, T., and Kauhanen, H. 2009. Contrasting patterns of tree mortality in Picea abies-dominated late-successional forests in two regions in northern boreal Fennoscandia. Journal of Vegetation Science 20: 1016-1026.

https://doi.org/10.1111/j.1654-1103.2009.01100.x

Aakala, T., Kuuluvainen, T., Wallenius, T., and Kauhanen, H. Episodic tree mortality in the pristine Picea abies-dominated taiga in the Arkhangelsk region, Northern Europe: drought as a primary disturbance agent in a mesic boreal forest. Manuscript.

Aakala, T., Kuuluvainen, T., Gauthier, S., and De Grandpré, L. 2008. Standing dead trees and their decay class dynamics in northeastern boreal old-growth forests of Quebec. Forest Ecology and Management 255: 410-420.

https://doi.org/10.1016/j.foreco.2007.09.008

Aakala, T. Coarse woody debris in three late-successional Picea abies forests in Northern Europe: variability in volume and models of decay class dynamics. Manuscript


Rekisteröidy käyttäjäksi
Paina tätä linkkiä Metsätieteen aikakauskirjan käsikirjoituksen tarjoamis- ja seurantajärjestelmään (OJS) kirjautumiseen.
Kirjaudu sisään
Jos olet kirjautunut käyttäjäksi, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta.Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset
Kulha N. (2020) Analyzing spatial variation and change in the st.. Dissertationes Forestales vol. 2020 no. 286 article id 10298
Schiestl-Aalto P. (2017) Modelling intra- and inter-annual growth dynamic.. Dissertationes Forestales vol. 2017 no. 234 article id 6996
Heikkala O. (2016) Emulation of natural disturbances and the mainte.. Dissertationes Forestales vol. 2016 no. 222 article id 2005
Hämäläinen A. (2016) Retention forestry and intensified biomass harve.. Dissertationes Forestales vol. 2016 no. 218 article id 2002
Holopainen S. (2015) Duck habitat use and reproduction in boreal wetl.. Dissertationes Forestales vol. 2015 no. 190 article id 1971
Demiguel S. (2014) Growth and yield modelling for optimal multi-obj.. Dissertationes Forestales vol. 2014 no. 170 article id 1953
Aakala T. (2010) Tree mortality and deadwood dynamics in late-suc.. Dissertationes Forestales vol. 2010 no. 100 article id 1883
Hyvärinen E. (2006) Green-tree retention and controlled burning in r.. Dissertationes Forestales vol. 2006 no. 21 article id 1804
Lilja S. (2006) Ecological restoration of forests in Fennoscandi.. Dissertationes Forestales vol. 2006 no. 18 article id 1801
Larjavaara M. (2005) Climate and forest fires in Finland – influence .. Dissertationes Forestales vol. 2005 no. 5 article id 1788