Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.

Jones Abrefa Danquah

Restoration of degraded dry semideciduous forest ecosystems in Ghana: Effects of African mahogany species on soil chemistry, tree diversity and the application of leaf morphometrics for provisional seed zonation

Danquah J. A. (2012). Restoration of degraded dry semideciduous forest ecosystems in Ghana: Effects of African mahogany species on soil chemistry, tree diversity and the application of leaf morphometrics for provisional seed zonation. https://doi.org/10.14214/df.148

Tiivistelmä

Rappeutuneiden kuivien puolivihantien metsäekosysteemien palauttaminen Ghanaan: Afrikkalaisten mahonkilajien vaikutukset maaperän kemiaan, puiden monimuotoisuuteen ja lehtien morfometrian soveltamiseen tilapäisillä siemenvyöhykkeillä Kuivat puolivihannat metsät Ghanassa ja muualla Länsi-Afrikassa tuottavat runsaasti erilaisia ekosysteemipalveluja alueelle turvaamalla suurten jokien vesivaroja, toimimalla tärkeässä roolissa hiilen kierron dynamiikassa ja puskurina savannivyöhykkeen leviämiselle sekä turvaamalla kotoperäisiä kasviekosysteemejä. Ihmisen aiheuttamat toistuvat pensaspalot ja väestönkasvun aiheuttama lisääntynyt maataloustoiminta ovat muuntaneet tai uhkaavat muuttaa suuren osan näitä puskurimetsiä puuttomaksi tai vähäpuustoiseksi savanniksi, jotka eivät sitten kelpaa enää maatalousmaaksikaan. Alueiden luontaista palautumista erilaisista häiriöistä vaikeuttavat monet tulokasrikkakasvit, jotka haittaavat puuston luonnollista uudistumista ja osaltaan siten lisäävät näiden metsien häviämisvauhtia. Alueiden ennallistamisessa ja metsittämisessä pyritään käyttämään paikallisiin ympäristöolosuhteisiin parhaiten sopeutuneita kotoperäisiä puulajeja ja siten edesauttamaan ekosysteemien luontaista uudistumista sekä edistämään paikallisten puulajien hyötykäyttöä; erityisesti afrikkalaiset mahonkilajit ovat tässä työssä kiinnostava mahdollisuus. Väitöskirjatyön tarkoituksena oli tutkia afrikkalaisten mahonkien (Khaya anthotheca ja K. ivorensis) sopeutumispotentiaalia ja käyttöä hävitettyjen tai rappeutuneiden kuivien puolivihantien puskurimetsäekosysteemien ennallistamisessa ja uudistamisessa. Tätä tutkittiin selvittämällä eri mahonkipopulaatioiden fenotyyppisen plastisuuden tasoja, ekogeografista ja morfometristä vaihtelua sekä geneettistä samankaltaisuutta. Lisäksi työssä arvioitiin metsiköiden rakenteen ja luontaisen puuston tiheyden vaikutuksia mahonkilajien käyttöön, ja arvioitiin mahonkien vaikutuksia paikallisen puulajiston monimuotoisuuteen ja maaperän kemiallisiin ominaisuuksiin. K. ivorensis -mahongin fenotyyppi muuttui sademäärän mukaan, mikä osoittaa lajin suurta fenotyyppistä plastisuutta. K. antotheca -mahongin fenotyyppinen plastisuus oli puolestaan pieni. Käytännössä K. ivorensis -mahonkia voitaisiin siis käyttää metsityksessä paljon useammalla eri ekologisella alueella kuin K. antotheca -mahonkia. Tulokset viittasivat myös etelä-pohjoissuuntaiseen klinaaliseen (clinal) suhteeseen lehtien ominaisuuksissa, jolloin korkeammilta leveysasteilta kerättyjä siemeniä voidaan istuttaa samalle vyöhykkeelle tai siirtää alemmille leveysasteille, joissa on suuremmat sademäärät. Tulokset osoittivat, että sekametsänä kasvavat mahonkilajit edistävät erilaisten kotoperäisten puulajien kasvua ja nopeuttavat metsäekosysteemien ennallistumista. Lisäksi todettiin, että sekakasvustona kasvava mahonkiviljelmä voi parantaa maaperän laatua ja lisätä kasvullista monimuotoisuutta prosessissa, jossa pyritään palauttamaan kuiva puolivihanta metsävyöhyke Ghanaan.

Avainsanat
Khaya; Entandrophragma; mahonki; lehden morfometria; fenotyyppinen plastisuus; siemenvyöhyke; ympäristögradientti; maaperäkemia

Tekijä
  • Danquah, University of Eastern Finland, School of Forest Sciences Sähköposti jones.abrefa@uef.fi (sähköposti)

Julkaistu 31.8.2012

Katselukerrat 4003

Saatavilla https://doi.org/10.14214/df.148 | Lataa PDF

Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0

Osajulkaisut

Danquah, J.A. 2010. Phenotypic plasticity of leaf length to an environmental gradient in Khaya ivorensis (Meliaceae) populations in Ghana. African Journal of Environmental Science and Technology 4(12): 860-865.

https://doi.org/10.5897/AJEST 10.227

Danquah, J.A., Appiah, M., Pappinen, A. 2011. Eco-geographic variation in leaf morphology of African mahogany (Khaya anthotheca and Khaya ivorensis) provenances in Ghana. European Journal of Scientific Research 51(1): 18-28.

http://www.eurojournals.com/EJSR_51_1_02.pdf

Danquah, J.A., Appiah, M., Pappinen, A. 2011. Leaf morphometric variation in two species of African mahoganies: Khaya ivorensis and Khaya anthotheca (Meliaceae). European Journal of Scientific Research 54(3): 325-338.

http://www.eurojournals.com/EJSR_54_3_01.pdf

Danquah, J.A., Appiah, M., Pappinen, A. 2011. Enrichment planting of African mahoganies in fire-degraded dry semi-deciduous forests in Ghana: The Effect of the stand structure and species numbers on recruitment. European Journal of Scientific Research 52(2): 213-225.

http://www.eurojournals.com/EJSR_52_2_09.pdf

Danquah, J.A., Appiah, M., Pappinen, A. 2012. The Effect of African mahogany species on soil chemical properties in degraded dry semi-deciduous forest ecosystems in Ghana. International Journal of Agriculture and Biology 14: 321-328.

http://www.fspublishers.org/p_issuevol.jsp?&acc1=VOL_14_NO_3

Danquah, J.A., Appiah, M., Pappinen, A. 2011. Comparison of post-fire planted and natural dry semi-deciduous forest communities in Ghana. African Journal of Agricultural Research 6(23): 5266–5277.

https://doi.org/10.5897/AJAR11.820


Rekisteröidy
Click this link to register to Dissertationes Forestales.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset