Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.

Yohama Puentes Rodriguez

Heterobasidion annosum s.l. and wood degradation of Norway spruce (Picea abies): the effects of sectioning, crown type and wood properties

Puentes Rodriguez Y. (2013). Heterobasidion annosum s.l. and wood degradation of Norway spruce (Picea abies): the effects of sectioning, crown type and wood properties. https://doi.org/10.14214/df.163

Tiivistelmä

Juurikääpä (Heterobasidion annosum s.l) aiheuttaa merkittäviä taloudellisia tappioita erityisesti pohjoisen pallonpuoliskon metsätaloudessa. Suomessa sekä männynjuurikääpä (H. annosum) että kuusenjuurikääpä (H. parviporum) lahottaa kuusen puuainesta ja haittaa puuaineksen teollisuuskäyttöä. Tässä väitöskirjatyössä tutkittiin eri kuusigenotyyppien puuaineen sekä puun eri osien hajoamista juurikäävällä sekä puuta hajottavilla entsyymeillä laboratorio-oloissa. Lisäksi selvitettiin kuusen latvusmuodon, puun kasvun ja iän sekä puun kemiallisten ominaisuuksien vaikutusta puun lahoamiseen ja pelkistävien sokereiden vapautumiseen puuaineksesta.

Kapealatvaiset kuusigenotyypit ja tavalliset kuusigenotyypit lahosivat samalla tavoin, mutta tavallisten kuusialkuperien välillä oli eroja lahon syntymisessä. Männyn juurikääpä lahotti kuusta nopeammin kuin kuusen juurikääpä. Vanhemmissa puissa rungon keskiosa lahosi nopeammin kuin rungon pintapuu, kun taas nuoremmissa puissa pintapuu lahosi nopeammin kuin rungon keskiosa. Nuorissa puissa puuaineksen tiheys korreloi negatiivisesti lahoamisnopeuden kanssa. Lisäksi todettiin, että kuusten pelkistävien sokereiden tuoton ja lahomaisen välillä oli positiivinen korrelaatio - eli mitä helpommin puusta irtosi pelkistäviä sokereita laboratoriossa, sitä nopeammin puu lahosi myös juurikäävällä. Johtopäätöksenä todettiin, että kuusten genotyyppinen vaihtelu lahoamisessa antaa mahdollisuuksia puiden kestävyysjalostukseen muiden jalostettavien ominaisuuksien rinnalla erityisesti silloin, kun otetaan huomioon metsänhoidon käytännöt, kuten harvennusten ajoitus ja kiertoajan pituus.

Avainsanat
laho; puuainesprofiili; puuntiheys; kasvuominaisuudet; pelkistävien sokereiden saanto

Tekijä
  • Puentes Rodriguez, University of Eastern Finland, School of Forest Sciences Sähköposti yp@nn.fi (sähköposti)

Julkaistu 11.7.2013

Katselukerrat 3168

Saatavilla https://doi.org/10.14214/df.163 | Lataa PDF

Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0

Osajulkaisut

Puentes Rodriguez, Y., Zubizarreta Gerendiain, A., Pappinen, A., Peltola, H. & Pulkkinen, P. 2009. Differences in wood decay by Heterobasidion parviporum in cloned Norway spruce (Picea abies). Canadian Journal of Forest Research 39: 26-35.

https://doi.org/10.1139/X08-159

Puentes Rodríguez, Y., Morales, L., Willför, S., Pulkkinen, P., Peltola, H. & Pappinen, A. 2013. Wood decay caused by Heterobasidion parviporum in juvenile wood specimens from normal- and narrow-crowned Norway spruce. Scandinavian Journal of Forest Research 28: 331-339.

https://doi.org/10.1080/02827581.2012.746387

Puentes Rodriguez, Y., Ahlholm, J., Pulkkinen, P., Degefu, Y., Jaatinen, R. & Pappinen, A. Wood decay by Heterobasidion annosum s.l. in normal- and narrow-crowned Norway spruce and the effects of crown competition and stilbenes concentration on the decay rate and fungal growth. Manuscript.

Puentes Rodriguez, Y., Puhakka-Tarvainen, H., Pastinen, O., Siika-aho, M., Alvila, L., Turunen, O., Morales, L. & Pappinen, A. 2012. Susceptibility of pretreated wood sections of Norway spruce (Picea abies) clones to enzymatic hydrolysis. Canadian Journal of Forest Research 42: 47-58.

https://doi.org/10.1139/x11-162


Rekisteröidy
Click this link to register to Dissertationes Forestales.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset