Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.

Minli Wan

In search of sustainable competitive advantage in the wood products industry: Evidence from China and Finland

Wan M. (2014). In search of sustainable competitive advantage in the wood products industry: Evidence from China and Finland. https://doi.org/10.14214/df.172

Tiivistelmä

Puutuoteteollisuuden kilpailuetua etsimässä: Tuloksia Kiinasta ja Suomesta Puutuoteteollisuuden toimintaympäristö on murroksessa markkinoiden globalisoituessa, ilmastonmuutoksen vaikuttaessa markkinoihin ja energia- ja raaka-ainekustannusten noustessa. Lisäksi ympäristökysymyksillä on yhä suurempi painoarvo monilla asiakasmarkkinoilla. Perinteisten kustannusjohtajuuteen, aineellisiin resursseihin ja suurtuotannon etuihin pohjautuva kilpailukyky on heikentynyt ja puutuoteyritysten arvonluontimalli vaatii uudistumista. Vaikka yrityksen kilpailuetujen merkitys on korostunut strategisen johtamisen kirjallisuudessa, puutuoteteollisuuden koskevaa tutkimusta on kuitenkin niukasti. Teoreettisesti tämä väitöstutkimus analysoi kilpailuetujen kehittymistä puutuoteteollisuudessa dynaamisten kyvykkyyksien ja ympäristölähtöisen resurssipohjaisen mallin (ns. natural resource-based view) kautta. Tutkimus soveltaa sekä kvantitatiivisia että kvalitatiivisia tutkimusmenetelmiä useilla eri päätöksentekotasoilla Kiinan ja Suomen puutuoteteollisuuden yrityksien vertailevaan analyysiin. Tulokset osoittavat lisääntyvää painottumista tuotantokeskeisestä strategiasta markkina- ja sidosryhmäkeskeiseen strategiaan sekä siirtymistä kustannusjohtajuudesta erilaistamisstrategiaan ja alhaisen jalostusasteen tuotteista korkeamman jalostusarvon tavoitteluun. Näiden myötä aineettomien resurssien merkitys kilpailuedun lähteenä on siirtynyt kohti aineettomia resursseja. Tuloksia voidaan hyödyntää yritysten strategiseen suunnitteluun ja markkinoiden analyysiin. Tutkimus auttaa ymmärtämään paremmin puutuotemarkkinoiden toiminnan muuttumista ja yritysten strategisia kehityspolkuja. Kehitettyä analyysikehikkoa voidaan jatkotutkimuksissa hyödyntää analysoitaessa puutuoteteollisuutta myös muilla maantieteellisillä alueilla sekä kehittyneillä että kehittyvillä markkinoilla.

Avainsanat
kilpailuetu; markkinointistrategia; ympäristölähtöinen resurssipohjainen malli; dynaaminen kyvykkyys; puutuoteteollisuus; Kiina ja Suomi

Tekijä
  • Wan, University of Helsinki, Department of Forest Sciences Sähköposti minli.wan@helsinki.fi (sähköposti)

Julkaistu 13.2.2014

Katselukerrat 3726

Saatavilla https://doi.org/10.14214/df.172 | Lataa PDF

Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0

Osajulkaisut

Toppinen A., Wan M., Lähtinen K. (2013). Strategic orientations in the global forest sector. In: The Global Forest Sector: Changes, Practices, and Prospects. Hansen, E., Panwar, R. and Vlosky, R. (ed.). CRC Press. p. 405-428

https://doi.org/10.1201/b16186-22

Wan M., Toppinen A., Hänninen R. (2011). Econometric analysis of China's plywood market. Forest Products Journal 60(7/8): 679-687.

https://doi.org/10.13073/0015-7473-60.7.679

Wan M., Lähtinen K., Toppinen A. (2014). Strategic transformation in the value-added wood products companies: Case study evidence from China. Manuscript.

Wan M., Lähtinen K., Toppinen A., Toivio M. (2012). Opportunities and challenges in the emerging bioenergy business: The case of the Finnish sawmill industry. International Journal of Forest Engineering 23(2): 13 p. (PDF-online).

https://doi.org/10.1080/14942119.2012.10739965


Rekisteröidy
Click this link to register to Dissertationes Forestales.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset