Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.

Cristobal Delgado-matas

Optimal management of the Umbundu traditional land use system in the central Highlands of Angola

Delgado-matas C. (2015). Optimal management of the Umbundu traditional land use system in the central Highlands of Angola. https://doi.org/10.14214/df.178

Tiivistelmä

Maankäytön suunnittelu, Pinus spp., Eucalyptus spp., Lineaarinen ohjelmointi, kasvumallit, Umbundu-maankäyttösysteemi (ULUS) Väitöskirjan tutkimuskokonaisuus kattaa yhden julkaisun perinteisestä maankäyttösysteemistä Angolan ylänkömailla, kolme julkaisua yhdeksän trooppisen mäntylajin ja kuuden eukalyptuslajin kasvusta ja tuotoksesta, sekä yhden julkaisun maankäytön optimoimisesta Angolan ylänkömailla. Maankäyttösysteemien analyysin aineisto on peräisin kahden vuoden kenttätyöstä ja kirjallisuuskatsauksesta, joka ulottuu aina siirtomaa-aikoihin. Kasvumallit perustuivat 19 388 läpimitankasvuhavaintoon 1 059:sta männystä ja 10 499 läpimitankasvuhavaintoon 803 eukalyptuksesta. Vaihtoehtoisten maankäyttömuotojen optimaalinen kombinaatio haettiin lineaarisella ohjelmoinnilla (LO). LO-ongelmat muodostettiin tämänhetkistä ruokavaliota tavoittelevalle maankäytölle, parannetulle ruokavaliolle sekä vaihtoehdolle, jossa maksimoidaan puuntuotosta niin, että ruoan tuotanto paikalliselle väestölle on samalla riittävää. Väitöskirjan ensimmäisellä tutkimuksella on vaikutuksia maankäytön suunnitteluun (esim. kesannointiajan pituus) ja konfliktien hallintaan Angolassa ja muualla. Kehitetty kasvumallisarja sisältää mallit metsikön valtapituuden ja puun läpimitan kasvulle, puun pituudelle sekä puiden kuolleisuudelle. Mallisarja mahdollistaa metsikön kehittymisen simuloinnin puukohtaisesti. Mallien havaittiin antavan tarkkoja ennusteita, kun simuloitua puuston kehitystä verrattiin havaittuun kehitykseen. Näin ollen malleja voidaan käyttää metsäsuunnittelun työkaluina trooppisten mänty- ja eukalyptuslajien viljelmillä Angolassa. Kehitettyjä malleja käytettiin tämän työn viimeisessä tutkimuksessa puutavaran tuotannon laskemiseen lyhyen ja pitkän kiertoajan metsätaloudessa. Työn viimeinen tutkimus osoitti, että parhaan taloudellisen tuloksen tuotti maankäyttö, jossa vuorottelivat puiden kasvatus lyhyellä kiertoajalla ja myytävien viljelykasvien (cash crops) kasvatus. Ruokavalion muuttaminen monipuolistamalla hiilihydraatti- ja proteiinilähteitä paransi tuotannon kannattavuutta ja vähensi kausittaista naistyövoiman tarvetta. Puutavaran maksimaalista tuotantoa tavoiteltaessa optimaalinen osuus puuviljelmien maa-alasta oli 57 %, kun samalla tuotettiin riittävä määrä ravintoa paikalliselle väestölle.

Avainsanat
Maankäytön suunnittelu; Pinus spp.; Eucaliptus spp.; Lineaarinen ohjelmointi; kasvumallit; Umbundu-maankäyttösysteemi (ULUS)

Tekijä
  • Delgado-matas, University of Eastern Finland, School of Forest Sciences Sähköposti cristobal.delgado-matas@uef.fi (sähköposti)

Julkaistu 7.1.2015

Katselukerrat 4435

Saatavilla https://doi.org/10.14214/df.178 | Lataa PDF

Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0

Osajulkaisut

Delgado-Matas C., Mola-Yudego B., Grittens D., Kiala-Kalusinga D., Pukkala T. (2015) Land use evolution and management under recurrent conflict conditions: Umbundu agroforestry system in the Angolan Highlands. Land Use Policy, 42: 460-470.

https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2014.07.018

Delgado-Matas C., Pukkala T. (2010) Growth models for Pinus patula in Angola, Southern Forests: a Journal of Forest Science, 72(3-4): 153-161.

https://doi.org/10.2989/20702620.2010.547267

Delgado-Matas C., Pukkala T. (2013): Growth models based on radial increment observations for eight pine species in Angola, Southern Forests: a Journal of Forest Science, 75(1): 19-27. https://doi.org/10.2989/20702620.2013.743766

Delgado-Matas C., Pukkala T. (2015) Growth models for six Eucalyptus species in Angola. Southern Forests: a Journal of Forest Science, 71(1): 1-12.

https://doi.org/10.2989/20702620.2014.984266

Delgado-Matas C., Pukkala T. (2014) Optimisation of the traditional land-use system in the Angolan highlands using linear programming, International Journal of Sustainable Development & World Ecology, 21(2): 138-148.

https://doi.org/10.1080/13504509.2013.863238


Rekisteröidy
Click this link to register to Dissertationes Forestales.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset