Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.
 

Mia Vehkaoja

Beaver in the drainage basin: an ecosystem engineer restores wetlands in boreal landscape

Vehkaoja M. (2016). Beaver in the drainage basin: an ecosystem engineer restores wetlands in boreal landscape. https://doi.org/10.14214/df.220

Tiivistelmä

Kosteikkojen ja lahopuun katoaminen ovat vaikuttaneet voimakkaasti boreaalisen alueen vesi- ja maaekosysteemeihin. Lahopuusta riippuvaiset lajit ovat yksi maailman uhanalaisimmista, kun taas sammakkoeläimiä voidaan hyödyntää kosteikkojen ekologisen tilan selvittämisessä. Huomattava osa maailman kosteikoista sijaitsee boreaalisella alueella. Viimeisen 500 vuoden aikana boreaalisen alueen kosteikkoihin on kohdistunut kaksi pääasiallista uhkaa: majavien hävitys sukupuuton partaalle sekä 1900-luvun laajamittaiset ojitukset.

Majavat ovat pohjoisen pallonpuoliskon tunnettuja ekosysteemi-insinöörejä. Ne muokkaavat ympäristöään patoamalla vesistöjä. Pato nostattaa tulvan ympäröivään rantametsään ja muuttaa olosuhteita niin maalla kuin vedessä. Ekosysteemiprosessit muuttuvat erityisesti silloin, kun majava muuttaa virtaavan vesistön seisovaksi, mutta ympäristössä tapahtuvat muutokset ovat selkeitä myös alun perin seisovassa vesistössä. Orgaaninen aines ja ravinteet siirtyvät vesistöön majavan kaatamista puista sekä tulvan tappamasta kasvillisuudesta. Orgaanisen hiilen määrä kasvaa huomattavasti erityisesti ensimmäisinä tulvavuosina, mikä lisää vesikasvillisuuden, planktonin ja näiden kahden kautta myös vesiselkärangattomien määriä. Rehevä kasvillisuus ja runsaat plankton- ja selkärangatonmäärät hyödyttävät sammakoita. Sammakot, ja erityisesti viitasammakko, viihtyvät majavakosteikoilla.

Lahopuuta syntyy runsaasti majavakosteikoilla tulvan ja majavan toimesta. Majavakosteikkojen ympäröimässä rantametsikössä on huomattavasti enemmän lahopuuta kuin muunlaisten vesistöjen rantametsissä. Runsastuneet lahopuumäärät tarjoavat elinympäristön lahopuusta riippuvaisille lajeille. Eniten majavakosteikoilla on pystyyn kuollutta lahopuuta, jolla ovat erikoistuneet kasvamaan nokinuppiset.

Majavien elpyminen sukupuuton partaalta on auttanut kosteikko- ja lahopuumäärien kasvua. Majavakosteikot voidaan nähdä boreaalisen alueen hiilen ja monimuotoisuuden hot spotteina. Ne lisäävät boreaalisen maiseman heterogeenisuutta ja vesistöjen jatkumoa.

Avainsanat
biodiversiteetti; lahopuu; liuennut orgaaninen hiili; nokinuppiset; rantametsä; sammakot

Julkaistu 10.5.2016

Saatavilla https://doi.org/10.14214/df.220 | Lataa PDF

Creative Commons -lisenssi

Osajulkaisut

Vehkaoja M., Nummi P., Rask M., Tulonen T., Arvola L. (2015). Spatiotemporal dynamics of boreal landscapes with ecosystem engineers: beavers influence the biogeochemistry of small lakes. Biogeochemistry 124: 405–415.

https://doi.org/10.1007/s10533-015-0105-4

Thompson S., Vehkaoja M., Nummi P. (2016). Beaver-created deadwood dynamics in the boreal forest. Forest Ecology and Management 360: 1–8.

https://doi.org/10.1016/j.foreco.2015.10.019

Vehkaoja M., Nummi P. (2015). Beaver facilitation in the conservation of boreal anuran communities. Herpetozoa 28 (1/2): 75–87.

http://www.zobodat.at/publikation_series.php?id=7269

Vehkaoja M., Nummi P., Rikkinen J. (2016). An ecosystem engineer creates vacant habitats in boreal forests: beavers and calicioid diversity. Manuscript.


Rekisteröidy käyttäjäksi
Paina tätä linkkiä Metsätieteen aikakauskirjan käsikirjoituksen tarjoamis- ja seurantajärjestelmään (OJS) kirjautumiseen.
Kirjaudu sisään
Jos olet kirjautunut käyttäjäksi, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta.Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset
Suominen M. (2018) Harvested and burned forests as habitats for pol.. Dissertationes Forestales vol. 2018 no. 267 article id 10090
ALRahahleh L. (2018) Scenario analyses on the effects of forest manag.. Dissertationes Forestales vol. 2018 no. 264 article id 10070
Venugopal P. (2016) Effects of climate, wood quality and fungal dive.. Dissertationes Forestales vol. 2016 no. 226 article id 2008
Kunttu P. (2016) Dead-wood-associated aphyllophoroid fungi: persp.. Dissertationes Forestales vol. 2016 no. 225 article id 2007
Heikkala O. (2016) Emulation of natural disturbances and the mainte.. Dissertationes Forestales vol. 2016 no. 222 article id 2005
Vehkaoja M. (2016) Beaver in the drainage basin: an ecosystem engin.. Dissertationes Forestales vol. 2016 no. 220 article id 2003
Hämäläinen A. (2016) Retention forestry and intensified biomass harve.. Dissertationes Forestales vol. 2016 no. 218 article id 2002
Pesonen A. (2011) Comparison of field inventory methods and use of.. Dissertationes Forestales vol. 2011 no. 113 article id 1899
Hautala H. (2008) Disturbance in boreal spruce forest – immediate .. Dissertationes Forestales vol. 2008 no. 74 article id 1856
Junninen K. (2007) Conservation of polypore diversity in managed fo.. Dissertationes Forestales vol. 2007 no. 39 article id 1820
Hyvärinen E. (2006) Green-tree retention and controlled burning in r.. Dissertationes Forestales vol. 2006 no. 21 article id 1804
Hyvärinen E. (2006) Green-tree retention and controlled burning in r.. Dissertationes Forestales vol. 2006 no. 21 article id 1804
Lilja S. (2006) Ecological restoration of forests in Fennoscandi.. Dissertationes Forestales vol. 2006 no. 18 article id 1801