Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.

Päivi Pelli

Service trends and the forest-based sector – an analysis of wood construction, the bioeconomy and evolving product service systems

Pelli P. (2023). Service trends and the forest-based sector – an analysis of wood construction, the bioeconomy and evolving product service systems. https://doi.org/10.14214/df.344

Tiivistelmä

Tämä tutkimus tarkastelee palvelukehitystä metsäalan yritysten toimintaympäristössä sekä yritysten liiketoiminnan muutoksina että laajemmin osana tuotantojärjestelmän evoluutiota. Tarkastelumalli perustuu yhteiskunnallisteknisen muutoksen teoriaperustaan, johon yhdistetään palvelututkimuksen alan käsitteitä kuvata palvelukehitykseen liittyviä organisatorisia muutoksia tuotannollisessa toiminnassa ja markkinoilla. Tutkimuksessa on tehty kolme erillistutkimusta. Palvelukehityksiä tunnistetaan tarkastelemalla 1) palveluita eurooppalaisissa TKI-tiekartoissa metsäalalla ja rinnakkaisilla aloilla, 2) arvon jakautumista ja liiketoimintamallien muutosta teollisen puurakentamisen toimitusverkostoissa sekä 3) markkinatarjoomia ja palveluinnovaatiota kehittyvissä tuotepalvelujärjestelmissä kestävän asumisen rakennusprojekteissa Suomessa. Näin havainnollistetaan tuotepalvelujärjestelmien kehittymistä metsäalan yritysten asiakasaloilla, joista tässä esimerkkinä on käsitelty rakennusalaa. Tutkimus nostaa metsäalan pelinmuuttajakysymykseksi, keskittyvätkö sen yritykset ja organisaatiot palvelemaan nykyisiä tuotepalvelujärjestelmiä vai tavoittelevatko ne kehittää seuraavan sukupolven tuotepalvelujärjestelmiin liittyviä ratkaisuja osana vallitsevan tuotantotavan, tässä rakentamisen regiimin, muutosta. Mikään nykyisistä tuotepalvelujärjestelmämalleista ei yksinään kuvaa tulevia tuotepalvelujärjestelmiä. Palvelukehityksestä tarvittaisiinkin vaihtoehtoisia skenaarioita ja arviota siitä, mitä eri kehityskuluista seuraa metsäalalle ja tulevaisuuden biotaloudelle.

Avainsanat
metsäbiotalous; toimintaympäristö; yhteiskunnallistekninen siirtymä; palvelut; liiketoimintamuutokset; monitasomalli (MLP)

Tekijä

Julkaistu 30.10.2023

Katselukerrat 1355

Saatavilla https://doi.org/10.14214/df.344 | Lataa PDF

Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0

Osajulkaisut

Pelli P, Haapala A, Pykäläinen J (2017) Services in the forest-based bioeconomy – analysis of European strategies. Scandinavian Journal of Forest Research 7: 559-567.

https://doi.org/10.1080/02827581.2017.1288826

Pelli P, Lähtinen K (2020) Servitization and bioeconomy transitions: insights of prefabricated wooden elements supply networks. Journal of Cleaner Production 244, article id 118711.

https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.118711

Pelli P (2021) Service innovation and sustainable construction: analyses of wood vis-à-vis other construction projects. Cleaner Engineering and Technology 2, article id 100061.

https://doi.org/10.1016/j.clet.2021.100061


Rekisteröidy
Click this link to register to Dissertationes Forestales.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset