Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.

Salla Tenhovirta

Aerobic methane emissions from the shoots of Scots pine

Tenhovirta S. (2023). Aerobic methane emissions from the shoots of Scots pine. https://doi.org/10.14214/df.342

Tiivistelmä

Kasvien, myös puiden, tiedetään päästävän ilmakehään metaania (CH4), mutta kasvien välittämiä metaanipäästöjä on tutkittu lähinnä ruohovartisilla kasveilla. Puiden latvustojen metaanipäästöt ovat todennäköisesti suurelta osin peräisin aerobisesta, ei-biologista alkuperää olevasta prosessista. Aerobista metaanin syntymistä kasveissa ei ole tutkittu läpikotaisin, minkä takia arviot tämän lähteen maailmanlaajuisista kokonaispäästöistä ovat epävarmoja ja vaihtelevat suuresti, välillä 0–240 Tg vuodessa.

Tässä tutkimuksessa tutkittiin fysiologisten ja ympäristön muuttujien vaikutuksia lehvästön metaanivoihin mittaamalla boreaalisten havupuiden versojen metaaninvaihtoa ulkona ja kasvihuoneessa. Suurin osa mittauksista tehtiin metsämännyn (Pinus sylvestris L.) taimilla, joka on yksi tärkeimmistä boreaalisen havumetsävyöhykkeen puulajeista. Mittaukset tehtiin kammiomittausmenetelmällä käyttäen reaaliaikaisia, absorptiospektroskopiaan perustuvia kasvihuonekaasujen mittalaitteita. Mittaukset tehtiin joko käsin, tai automaattisella mittausjärjestelmällä, joka kehitettiin helpottamaan manuaalisiin mittauksiin liittyviä ongelmia.

Metsämännyt versoista tuli kaikissa koeasetelmissa pieniä mutta merkittäviä metaanipäästöjä. Päästöt olivat riippuvaisia valosta, lisääntyivät ilman lämpötilan kohotessa, ja eivät olleet riippuvaisia fotosynteesistä tai kuivuudesta. Päästöt olivat suurempia auringonvalossa kuin keinovalon alla silloinkin, kun keinovalo sisälsi UVA-säteilyä. Tulokset kertovat, että metsämännyn latvustossa syntyy metaania samankaltaisessa prosessissa, kuin mikä on aiemmin kuvattu ruohovartisilla kasveilla, mutta nämä päästöt ovat pienempiä kuin alkuperäiset arviot aerobisesta metaanipäästöstä. Boreaalisten metsien latvustot ovat metaanin lähde, joka voi pienentää kivennäispohjaisen metsämaan ylläpitämää metaanin nielua noin 5 %:lla.

Avainsanat
metaani; boreaaliset metsät

Tekijä
  • Tenhovirta, University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Agricultural Sciences ORCID https://orcid.org/0000-0001-5600-6274 Sähköposti salla.tenhovirta@helsinki.fi

Julkaistu 13.11.2023

Katselukerrat 785

Saatavilla https://doi.org/10.14214/df.342 | Lataa PDF

Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0

Osajulkaisut

Tenhovirta S.A.M., Kohl L., Koskinen M., Patama M., Lintunen A., Zanetti A., Lilja R., Pihlatie M. (2022). Solar radiation drives methane emissions from the shoots of Scots pine. New Phytologist 235: 66–77.

https://doi.org/10.1111/nph.18120

Kohl L., Koskinen M., Polvinen T., Tenhovirta S. A. M., Rissanen K., Patama M., Zanetti A., Pihlatie M. (2021). An automated system for trace gas flux measurements from plant foliage and other plant compartments. Atmospheric Measurement Techniques 14: 4445–4460.

https://doi.org/10.5194/amt-14-4445-2021

Kohl L., Tenhovirta S. A. M., Koskinen M., Putkinen A., Haikarainen I., Polvinen T., Patama M., Galeotti L., Mammarella I., Robson T. M., Adamczyk B., Pihlatie M. Radiation and temperature drive diurnal variation of aerobic methane emissions from Scots pine canopy. In press.

Tenhovirta S. A. M., Kohl L., Koskinen M., Salmon Y., Paljakka T., Polvinen T., Pihlatie M. Aerobic emissions of methane from the shoots of Scots pine are produced independently of drought or photosynthesis. Manuscript.


Rekisteröidy
Click this link to register to Dissertationes Forestales.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset