Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.

Juulia Kuhlman

Challenging the concept of active forest ownership: the perspective of women forest owners in Finland

Kuhlman J. (2024). Challenging the concept of active forest ownership: the perspective of women forest owners in Finland. https://doi.org/10.14214/df.348

Tiivistelmä

Tämä väitöskirja tutkii Suomalaisia naismetsänomistajia ja heidän aktiivisuuttaan metsänomistamisessa. Tutkimuksen teoreettisen taustana käytettiin sukupuoliteoriaa sekä palvelulähteistä ajattelua. Tämä väitöskirja keskittyi erityisesti selvittämään 1. Ovatko naiset vähemmän aktiivisia metsänomistajia verrattuna miehiin? 2. Miten naismetsänomistajat ymmärtävät aktiivisen metsänomistuksen ja eroaako se esimerkiksi politiikan määritelmistä 3. Onko naismetsänomistajien tavoiterakenne erilainen verrattuna miehiin? ja 4. Miten tavoitteet muuttuvat aktiivisuudeksi mies- ja naismetsänomistajilla?

Tutkimuksessa käytettiin sekä kvalitatiivisia että kvantitatiivisia menetelmiä. Tutkimus perustui Metsänomistaja 2020 projektissa kerättyyn kyselydataan sekä 22 haastatteluun. Tässä tutkimuksessa naismetsänomistajat huomattiin vähemmän aktiiviseksi verrattuna miehiin. Lisäksi naismetsänomistajilla oli miehiä monipuolisempi tavoiterakenne ja tavoitteiden ja aktiivisuuden suhde oli sukupuolten välillä erilainen. Naismetsänomistajat lisäksi määrittelivät aktiivisen metsänomistuksen huomattavasti laaja-alaisempana kuin erilaiset metsäpoliittiset dokumentit.

Tämän tutkimuksen tulokset indikoivat että metsänomistajuus on sukupuolittunutta ja että metsänomistajien palvelut eivät täysin vastaa naismetsänomistajien tarpeisiin. Lisäksi sukupuolittuneisuus ja dominoivat metsäalan arvot vaikuttavat kaikkiin metsänomistajiin, heidän käytökseen ja metsänomistajatutkimukseen. Näiden tulosten huomioiminen mahdollistaa tasa-arvoisemman metsänpolitiikan ja metsäpalveluiden suunnittelun tulevaisuudessa.

Avainsanat
metsänomistajat; aktiivinen metsänomistaja; sukupuoli; palvelulähteinen ajattelu; metsänomistajan tavoitteet; metsänomistajan aktiivisuus

Tekijä

Julkaistu 18.1.2024

Katselukerrat 1022

Saatavilla https://doi.org/10.14214/df.348 | Lataa PDF

Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0

Osajulkaisut

Kuhlman J., Berghäll S., Hurttala H., Vainio A. (2022). Understanding the diversity of objectives among women forest owners in Finland. Canadian Journal of Forest Research 52(10): 1367-1382.

https://doi.org/10.1139/cjfr-2022-0028

Kuhlman J., Hamunen K., Vainio A. (2023). Women forest owners’ concept of active ownership. Manuscript.

Kuhlman J., Berghäll S., Vainio A. (2023). Making gender visible: Objectives and socio-demographic differences among women forest owners. Forerst Policy Economics 151, article id 102966.

https://doi.org/10.1016/j.forpol.2023.102966

Kuhlman J., Berghäll S., Vainio A. (2023). Forest ownership objectives and their connection with forestry activities: a confirmatory approach to studying gender differences. Scandinavian Journal of Forest Research 38(6): 401–412.

https://doi.org/10.1080/02827581.2023.2235276


Rekisteröidy
Click this link to register to Dissertationes Forestales.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset