Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.

Tiina Laine

Mechanized tree planting in Finland and improving its productivity

Laine T. (2017). Mechanized tree planting in Finland and improving its productivity. https://doi.org/10.14214/df.239

Tiivistelmä

Koneellisen metsänistutuksen kysynnän odotetaan kasvavan tulevaisuudessa. Tämän väitöskirjan tavoitteena oli tutkia koneellista metsänistutusta Suomessa ja etsiä keinoja sen tuottavuuden kehittämiseksi. Väitöskirja koostui viidestä vertaisarvioidusta tieteellisestä julkaisusta (I-V). Näiden pohjalta luotiin neljä osatavoitetta, jotka keskittyvät tuottavuuteen ja kustannustehokkuuteen, automatisointiin, kapasiteetin käyttöön ja koneellisen istutuksen laatuun.

Vaikka koneellisen istutuksen tuottavuus on korkeampi kuin käsin istutuksessa, ei se vielä ole kustannustehokkaampaa. Kuitenkin koneellisen istutuksen tehokkuutta on mahdollista nostaa ammattitaitoisilla kuljettajilla ja työkohteiden valinnalla, jolloin on mahdollista päästä kaivinkoneella tehtävää laikkumätästystä ja käsinistutusta matalampiin kustannuksiin. Tuottavuuden nostaminen ja siten käyttökustannuksien pienentäminen on mahdollista tehokkaalla taimien automaattisyöttölaitteella, mutta tutkimuksessa mukana ollut Risutec APC ei vielä tähän tavoitteeseen yltänyt. Istutuskonekapasiteettiä voitaisiin hyödyntää tehokkaammin, jolloin koneellisen istutuksen tuottavuus ja kustannustehokkuus parantuisivat. Koneiden tekninen käyttöaste oli hyvä ja koneellisen istutuksen laatu oli korkea. Optimoimalla ja tehostamalla koko koneellisen metsänuudistamisen ketjua taimitarhalta aina istutukseen saakka voitaisiin minimoida koneellisen istutuksen kokonaiskustannuksia.

Jotta koneellinen istutus olisi tehokasta, yhteenvetona voidaan sanoa, että seuraavien kriteereiden täytyy täyttyä: istutuskoneiden täytyy olla toimintavarmoja, kuljettajien ammattitaitoisia, työmaiden sopivia, taimimateriaalin laadukasta ja saatavilla sekä taimihuollon toimia. Tulevaisuudessa on tärkeää jatkaa sekä olemassa olevien istutuskoneiden että kokonaan uusien koneratkaisujen, kuten jatkuvatoimisen istutuskoneen, kehittelyä, joilla saadaan tuottavuutta nostettua.

Avainsanat
metsänhoito; metsänuudistaminen; istutuskone; koneellistaminen; taimi

Tekijä
  • Laine, University of Helsinki, Department of Forest Sciences Sähköposti tiina.laine@luke.fi (sähköposti)

Julkaistu 27.4.2017

Katselukerrat 4409

Saatavilla https://doi.org/10.14214/df.239 | Lataa PDF

Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0

Osajulkaisut

Laine T., Kärhä K., Hynönen A. (2016). A survey of the Finnish mechanized tree-planting industry in 2013 and its success factors. Silva Fennica 50(2) article 1323.

https://doi.org/10.14214/sf.1323

Hallongren H., Laine T., Rantala J., Saarinen V-M., Strandström M., Hämäläinen J., Poikel, A. (2014). Competitiveness of mechanized tree planting in Finland. Scandinavian Journal of Forest Research 29(2): 144–151.

https://doi.org/10.1080/02827581.2014.881542

Rantala J., Laine T. (2010). Productivity of the M-Planter tree-planting device in practice. Silva Fennica 44(5): 859–869.

https://doi.org/10.14214/sf.125

Laine T., Rantala, J. (2013). Mechanized tree planting with an excavator-mounted M-Planter planting device. International Journal of Forest Engineering 24(3): 183–193.

https://doi.org/10.1080/14942119.2013.844884

Laine T., Saarinen, V-M. (2014). Comparative study of the Risutec Automatic Plant Container (APC) and Bracke planting devices. Silva Fennica 48(3) article 1161.

https://doi.org/10.14214/sf.1161


Rekisteröidy
Click this link to register to Dissertationes Forestales.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset