Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.

Tomi Kaakkurivaara

Innovative methods for measuring and improving the bearing capacity of forest roads

Kaakkurivaara T. (2018). Innovative methods for measuring and improving the bearing capacity of forest roads. https://doi.org/10.14214/df.251

Tiivistelmä

Tämän väitöskirjan päätavoitteina oli tutkia kannettavien pudotuspainomittalaitteiden soveltuvuutta metsätien kantavuuden mittaamiseksi ja vertailla tuloksia raskaaseen pudotuspainolaitteeseen, muodostaa erilaitteilla mitattujen kantavuusarvojen pohjalta metsätien urautumista ennustava taulukko ja vertailla neljän erilaisen lentotuhkarakenteen teknistä onnistumista kantavuuden perusteella ja vertailla taloudellista kannattavuutta perinteiseen murskeen käyttöön.. Kantavuustieto olisi merkittävä apu metsäammattilaiselle arvioitaessa kelirikkoisen metsätien kulkukelpoisuutta ja vaurioitumisriskiä ja myös metsätien peruskunnostustarpeen arviointiin kesällä. Puu- ja turveperäisen lentotuhkan käyttökohteiden lisääminen vähentäisi kaatopaikalle päätyvän tuhkan määrää, mikä pienentäisi kaatopaikkamaksujen suuruutta ja edistäisi kiertotalouden periaatteita.

Molemmat kannettavat pudotuspainolaitteet (LFWD ja DCP) osoittautuivat tulostensa puolesta vertailukelpoisiksi raskaaseen pudotuspainolaitteeseen verrattuna (FWD) tietyin rajoituksin kevät- ja kesäolosuhteissa. Kaikkien kolmen laitteen kelirikkomittausten osalta löydettiin myös raja-arvot, joiden alittaminen aiheuttaa voimakasta urautumista metsätiellä raskaan ajoneuvon seurauksena. Bioperäisen lentotuhkan hyödyt metsätien kunnostamisessa olivat ilmeiset, kantavuus nousi keväällä samalle tasolle kuin kesämittauksessa ennen kunnostamista. Lentotuhka rakenteen korkeampi hinta puolestaan kompensoitui vähentyneinä kaatopaikkamaksuina.

Avainsanat
LFWD; DCP; FWD; peruskunnostus; lentotuhka

Tekijä
  • Kaakkurivaara, University of Helsinki, Department of Forest Sciences Sähköposti tomi.kaakkurivaara@gmail.com (sähköposti)

Julkaistu 5.4.2018

Katselukerrat 3117

Saatavilla https://doi.org/10.14214/df.251 | Lataa PDF

Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0

Osajulkaisut

Kaakkurivaara T., Vuorimies N., Kolisoja P., Uusitalo J. (2015). Applicability of portable tools in assessing the bearing capacity of forest roads. Silva Fennica 49(2) article 1239.

https://doi.org/10.14214/sf.1239

Vuorimies N., Kolisoja P., Kaakkurivaara T., Uusitalo J. (2015). Estimation of risk for rutting on forest roads during thawing period of seasonal frost. Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board 2474: 143–148.

https://doi.org/10.3141/2474-17

Kaakkurivaara T., Kolisoja P., Uusitalo J., Vuorimies N. (2016). Fly ash in forest road rehabilitation. Croatian Journal of Forest Engineering 37(1): 119–130.

Kaakkurivaara T., Korpunen H. (2017). Increased fly ash utilization – value addition through forest road reconstruction. Canadian Journal of Civil Engineering 44(3): 223–231.

https://doi.org/10.1139/cjce-2016-0193


Rekisteröidy
Click this link to register to Dissertationes Forestales.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset