Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.
 

Laith ALRahahleh

Scenario analyses on the effects of forest management and CMIP5 climate projections on timber production and carbon stocks of upland boreal forests in Finland

ALRahahleh L. (2018). Scenario analyses on the effects of forest management and CMIP5 climate projections on timber production and carbon stocks of upland boreal forests in Finland. https://doi.org/10.14214/df.264

Tiivistelmä

Tässä tutkimuksessa analysoitiin metsänhoidon ja ilmastonmuutoksen voimakkuuden vaikutusta metsien ainespuuntuotantoon ja hiilivarastoon Suomessa, käyttäen metsikkötason (I)  ja metsäaluetason (II, III) metsäekosysteemimallilaskelmissa 28 maailmanlaajuisen ilmastonmuutosmallin tuloksia (CMIP5 tietokanta, RCP4.5 ja RCP8.5, vuodet 2010-2099.  Eri osatöissä selvitettiin ilmastonmuutoksen voimakkuuden ja puuston harvennusohjelmien (I, III) ja eri puulajien suosimisen (II) sekä hakkuiden ulkopuolelle jätettävän metsäpinta-alan (I) vaikutusta metsien tilavuuskasvuun, hiilenvarastoihin, ainespuutuotantoon ja sen taloudelliseen kannattavuuteen (I) sekä lahopuun määrään metsissä (III).  

Ilmastonmuutoksen vaikutus  metsien tilavuuskasvuun, hiilenvarastoihin, ainespuutuotantoon ja sen taloudelliseen kannattavuuteen sekä metsien lahopuun määrään vaihteli suuresti, riippuen maantieteellisestä alueesta, puulajista ja ilmastonmuutoksen voimakkuudesta. Eri puulajien ja alueiden vaste-erot kasvoivat myös ilmastonmuutoksen voimakkuuden lisääntyessä. Ilmastonmuutoksen kasvuvaikutukset olivat puulajista riippumatta Pohjois-Suomessa positiivisempia kuin Etelä-Suomessa. Koivun kasvu hyötyi eniten ilmastonmuutoksesta Etelä-Suomessa ja sen kasvu lisääntyi myös hyvin voimakkaan ilmastonmuutoksen vallitessa, toisin kuin kuusella ja osin myös männyllä. Hakkuiden ulkopuolelle jätettävän metsäpinta-alan määrän kasvu lisäsi metsien tilavuuskasvua, hiilenvarastoja ja lahopuun määrää, mutta alensi ainespuutuotantoa. Riippuen maantieteellisestä alueesta, puulajista ja ilmastonmuutoksen voimakkuudesta, hyvin erilaisia metsien hoidon sopeuttamiskeinoja voidaan tarvita, tulevaisuudessa jotta voidaan hyödyntää ilmastonmuutoksen positiiviset vaikutukset ja vähentää sen haitallisia vaikutuksia.

Avainsanat
metsän suojelun intensiteetti; lahopuu; metsäekosysteemimalli; RCP skenaariot; ainespuun tuotanto; eri puulajien suosiminen

Julkaistu 31.10.2018

Saatavilla https://doi.org/10.14214/df.264 | Lataa PDF

Creative Commons -lisenssi

Osajulkaisut

ALRahahleh L., Kilpeläinen A., Ikonen V.-P., Strandman H., Venäläinen A., Peltola H. (2018). Effects of CMIP5 projections on Volume growth, Carbon stock and Timber yield in managed Scots pine, Norway spruce and Silver birch stands under southern and northern Boreal condition. Forests. 9(4): 208. 21 p.

http://doi.org/10.3390/f9040208

ALRahahleh L., Kilpeläinen A., Ikonen V.-P., Strandman H., Asikainen A., Venäläinen A., Kaurola J., Kangas J., Peltola H. (2018). Effects of using certain tree species in forest regeneration on volume growth, timber yield, and carbon stock of boreal forests in Finland under different CMIP5 projections. European Journal of Forest Research 137(5): 573–591.

https://doi.org/10.1007/s10342-018-1126-z

ALRahahleh L., Ikonen V.-P., Kilpeläinen A., Torssonen P., Strandman H., Asikainen A., Kaurola J., Venäläinen A., Peltola H. (2017). Effects of forest conservation and management on volume growth, harvested amount of timber, carbon stock, and amount of deadwood in Finnish boreal forests under changing climate. Canadian Journal of Forest Research 47(2): 215-225.

https://doi.org/10.1139/cjfr-2016-0153


Rekisteröidy käyttäjäksi
Paina tätä linkkiä Metsätieteen aikakauskirjan käsikirjoituksen tarjoamis- ja seurantajärjestelmään (OJS) kirjautumiseen.
Kirjaudu sisään
Jos olet kirjautunut käyttäjäksi, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta.Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset
Suominen M. (2018) Harvested and burned forests as habitats for pol.. Dissertationes Forestales vol. 2018 no. 267 article id 10090
ALRahahleh L. (2018) Scenario analyses on the effects of forest manag.. Dissertationes Forestales vol. 2018 no. 264 article id 10070
Venugopal P. (2016) Effects of climate, wood quality and fungal dive.. Dissertationes Forestales vol. 2016 no. 226 article id 2008
Kunttu P. (2016) Dead-wood-associated aphyllophoroid fungi: persp.. Dissertationes Forestales vol. 2016 no. 225 article id 2007
Heikkala O. (2016) Emulation of natural disturbances and the mainte.. Dissertationes Forestales vol. 2016 no. 222 article id 2005
Vehkaoja M. (2016) Beaver in the drainage basin: an ecosystem engin.. Dissertationes Forestales vol. 2016 no. 220 article id 2003
Hämäläinen A. (2016) Retention forestry and intensified biomass harve.. Dissertationes Forestales vol. 2016 no. 218 article id 2002
Pesonen A. (2011) Comparison of field inventory methods and use of.. Dissertationes Forestales vol. 2011 no. 113 article id 1899
Hautala H. (2008) Disturbance in boreal spruce forest – immediate .. Dissertationes Forestales vol. 2008 no. 74 article id 1856
Junninen K. (2007) Conservation of polypore diversity in managed fo.. Dissertationes Forestales vol. 2007 no. 39 article id 1820
Hyvärinen E. (2006) Green-tree retention and controlled burning in r.. Dissertationes Forestales vol. 2006 no. 21 article id 1804
Hyvärinen E. (2006) Green-tree retention and controlled burning in r.. Dissertationes Forestales vol. 2006 no. 21 article id 1804
Lilja S. (2006) Ecological restoration of forests in Fennoscandi.. Dissertationes Forestales vol. 2006 no. 18 article id 1801