Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.

Anu Laakkonen

On the reconfiguring value creation logic and networks of the forest sector in a changing business environment

Laakkonen A. (2023). On the reconfiguring value creation logic and networks of the forest sector in a changing business environment. https://doi.org/10.14214/df.340

Tiivistelmä

Useilla ilmiöillä, kuten kestävyyshaasteet sekä tiedon ja digitalisaation lisääntyvä merkitys, on valtavat vaikutukset globaaliin sosio-ekonomiseen järjestelmään. Nämä ilmiöt vaikuttavat myös dynaamiseen ja monimutkaiseen liiketoimintaympäristöön, jossa erilaiset toimijat useilta sektoreilta ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Jotta voidaan vastata näihin ilmiöihin sekä muutoksiin liiketoimintaympäristössä, tarvitaan systeemistä muutosta tavoissa, joilla arvoa luodaan. Yksi ehdotettu systeeminen muutos on siirtyminen kestävään biokiertotalouteen. Nämä muutokset liiketoimintaympäristössä luovat paineita vakiintuneille sektoreille, kuten metsäsektorille, muuttaa verkostojaan ja arvonluontilogiikkaansa eli toimijoiden tapaa luoda arvoa yhdessä.

Tässä väitöskirjassa tutkin, miten metsäsektorin arvonluontilogiikka on muuttumassa siirryttäessä kestävään metsäpohjaiseen biokiertotalouteen. Tutkimusstrategiana oli tieteidenvälinen teoriaohjattu laadullinen tapaustutkimus. Analysoin tieteellisiä ja ei-tieteellisiä dokumentteja, jotta pystyin tunnistamaan metsäteollisuuden arvonluontilogiikassa aiemmin tapahtuneet ja tällä hetkellä tapahtuvat muutokset. Haastatteluiden avulla kartoitin metsäpalveluiden tarjoajien mahdollista tulevaa arvonluontilogiikkaa ja metsänomistajien valmiutta reagoida tapahtuviin muutoksiin.

Tutkimustulosten perusteella metsäsektorin arvonluontilogiikka on vähitellen muuttumassa kokonaisvaltaisesti kestäväksi, yhteistoiminnalliseksi ja monialaiseksi arvon yhteisluontilogiikaksi. Sektori on pystynyt muuttamaan verkostojaan ja arvonluontilogiikkaansa aiemmin ja vaikuttaa siltä, että alan toimijat ovat ymmärtäneet monialaisen yhteistoiminnan ja aineettomien resurssien merkityksen osana kestäviä arvoa luovia toimintoja. Toimijat ovat tunnistaneet, että heidän asenteensa ja toimintansa vaikuttavat sektorin tulevaan arvonluontiin. Kokonaisvaltaisen kestävyyden saavuttamiseksi toimijoiden on otettava huomioon koko metsäekosysteemi pääomana ja resurssipohjana, josta metsäpohjaisella sektorilla luodaan arvoa ja hyötyjä yhteiseksi hyväksi.

Avainsanat
metsäteollisuus; metsänomistaja; kestävä liiketoiminta; metsäpohjainen biokiertotalous; arvoa luova verkko; liiketoimintaverkosto

Tekijä

Julkaistu 21.8.2023

Katselukerrat 1739

Saatavilla https://doi.org/10.14214/df.340 | Lataa PDF

Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0

Osajulkaisut

Laakkonen A, Hujala T, Pykäläinen J (2022) Defining the systemic development of the Finnish pulp and paper industry’s business network. Silva Fennica 56(2) article id 10599.

https://doi.org/10.14214/sf.10599

Laakkonen A, Rusanen K, Hujala T, Gabrielsson M, Pykäläinen J. Implications of the sustainability transition on the industry value creation logic - case of Finnish pulp and paper industry. Manuscript.

Laakkonen A, Hujala T, Pykäläinen J (2019) Integrating intangible resources enables creating new types of forest services - developing forest leasing value network in Finland. Forest Policy and Economics 99: 157–168.

https://doi.org/10.1016/j.forpol.2018.07.003

Laakkonen A, Zimmerer R, Kähkönen T, Hujala T, Takala T, Tikkanen J (2018) Forest owners' attitudes toward pro-climate and climate-responsive forest management. Forest Policy and Economics 87: 1–10.

https://doi.org/10.1016/j.forpol.2017.11.001


Rekisteröidy
Click this link to register to Dissertationes Forestales.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset