Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.

Vadim Goltsev

Estimation of potential production of energy wood in the Leningrad region of Russia

Goltsev V. (2014). Estimation of potential production of energy wood in the Leningrad region of Russia. https://doi.org/10.14214/df.171

Tiivistelmä

Arvio energiapuun tuotannon mahdollisuuksista Leningradin alueella Venäjällä Venäjän metsissä on maailman suurin puuvaranto eri tarkoituksiin. Puun kasvavan kysynnän tyydyttämiseksi metsätaloutta on tehostettava Venäjällä. Tässä tutkimuksessa analysoitiin energiapuuvaroja Leningradin alueella metsätalouden tehostamisen kannalta ja ottamalla huomioon teknisiä, yhteiskunnallistaloudellisia ja ilmastoon liittyviä kysymyksiä. Arvio tehtiin käyttämällä resursseihin perustuvaa lähestymistapaa ja tilastollisia, spatiaalisia ja kustannustehokkuuden analyyseja. Alueellisesti ja piiritasolla analysoitiin kolmea energiapuuvarojen potentiaalin skenaariota, jotka perustuivat erilaiseen metsätalouden tehokkuuteen. Tarkoituksena oli vertailla puunhankintaketjujen tehokkuutta, arvioida metsähakkeen tuotannon työllisyysvaikutuksia ja analysoida metsähakkeen kustannuskilpailukykyä. Ilmastonmuutoksen vaikutuksia analysoitiin metsien tekniseen saavutettavuuteen ja korjattavaan teollisuus- ja energiapuun tilavuuteen. ”Sallittu” –skenaariossa energiapuun saatavuus kasvoi 4,1 miljoonasta kuutiometristä 6,3 miljoonaan kuutiometriin (+54 %) ”Viimeaikainen” -skenaarioon verrattuna. ”Mahdollisuuksien” –skenaariossa energiapuun kokonaistilavuus oli 9,2 miljoonaa kuutiometriä (+124 % verrattuna ”Viimeaikaiseen” -skenaarioon). Piiritasolla vastaavat lisäykset energiapuupotentiaalissa olivat +50 % ja +83 %. Venäläisissä hakkuuyrityksissä keskimääräinen hakkuutyön tuottavuus oli 20-30% pienempi kuin Suomessa. Energiapuun saatavuusskenaario ja metsähakkeen tekemiseen käytetyn hakkurin tyyppi vaikuttivat työllisyyteen. ”Mahdollisuuksien” –skenaario lisäsi työpaikkojen määrää 84 %:lla ”Viimeaikaiseen” –skenaarioon verrattuna. Metsähake oli 2-3 kertaa kalliimpaa kuin maakaasu ja kivihiili, mutta halvempaa kuin raskas polttoöljy. Talvihakkuukausi lyhenee 3-4 päivällä vuosikymmenessä. Metsien teknisen saavuttamattomuuden vuoksi tyypillisen suuremman puunkorjuuyrityksen tappiot voivat olla noin 360 000 euroa vuodessa jo vuoteen 2015 mennessä. Tutkimusalueella on paljon energiapuuta, mutta sen käyttöä rajoittavat tekniset ja taloudelliset tekijät. Tässä tutkimuksessa ehdotettu menetelmä voisi auttaa hakkuuyrityksiä ja paikallisviranomaisia ennustamaan energiapuun hyödyntämisen taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia.

Avainsanat
ilmastonmuutos; metsähake; tekninen saavutettavuus; hankintaketju

Tekijä
  • Goltsev, University of Eastern Finland, School of Forest Sciences Sähköposti goltsev@student.uef.fi (sähköposti)

Julkaistu 11.2.2014

Katselukerrat 3133

Saatavilla https://doi.org/10.14214/df.171 | Lataa PDF

Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0

Osajulkaisut

Gerasimov Y., Karjalainen T., Ilavský J., Tahvanainen T. & Goltsev V. (2007). Possibilities for energy wood procurement in north-west Russia: Assessment of energy wood resources in the Leningrad region. Scandinavian Journal of Forest Research 22(6): 559-567.

https://doi.org/10.1080/02827580701671958

Goltsev V., Ilavský J., Gerasimov Y. & Karjalainen T. (2010). Potential of Energy Wood Resources and Technologies for their Supply in Tikhvin and Boksitogorsk Districts of the Leningrad Region. Biomass and Bioenergy 34 (10): 1440-1448.

https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2010.04.007

Goltsev V., Ilavský J., Gerasimov Y. & Karjalainen T. (2010). Potential for biofuel development in Tikhvin and Boksitogorsk districts of the Leningrad region - the analysis of energy wood supply chains and costs. Forest Policy and Economics 12(4): 308-316.

https://doi.org/10.1016/j.forpol.2009.10.007

Goltsev V. & Lopatin E. (2013). The impact of climate change on the accessibility of industrial and energy wood in the Tikhvin district of the Leningrad region of Russia. International Journal of Forest Engineering 24 (2): 148-160.

https://doi.org/10.1080/19132220.2013.792150


Rekisteröidy
Click this link to register to Dissertationes Forestales.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset