Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.
 

Heikki Korpunen

Activity-based costing method in forest industry – modelling the production and costs of sawing, the pulp and paper industry, and energy production

Korpunen H. (2015). Activity-based costing method in forest industry – modelling the production and costs of sawing, the pulp and paper industry, and energy production. https://doi.org/10.14214/df.203

Tiivistelmä

Suomessa korjataan vuosittain noin 50 miljoonaa kuutiometriä puuta teollisuuden tarpeisiin tämä vastaa noin 1,6 miljardin euron kantorahatuloa metsänomistajille. Tämän väitöskirjan tavoitteena oli tutkia ja mallintaa sahan, sellu- ja paperitehtaiden sekä sähkön- ja lämmöntuotantolaitoksen (CHP) tuotanto- ja kustannusrakenteita. Nämä laitokset ovat useimmiten metsäteollisuuden raakapuutoimitusten kohteina. Mallinnusmenetelmänä käytettiin toimintoperusteista kustannuslaskentaa ja laskennan tuloksia testattiin virtuaalisilla tuotantolaitoksilla suomalaisissa toimintaympäristöissä.

Ensin laitosten tuotanto jaettiin prosesseihin: sahalaitoksella oli kahdeksan, sellu- ja paperitehtailla molemmilla kymmenen, ja CHP-laitoksella neljä tuotantoprosessia. Seuraavaksi prosessien toimintojen edellyttämät resurssit määriteltiin. Resurssien aiheuttamat kustannukset kohdistettiin lopuksi raaka-aineille ja tuotteille erillisten kustannusajureiden mukaan.

Mallinnusten ja esimerkkilaskelmien perusteella eri laitosten kustannusrakenteissa oli joitain yhteneväisyyksiä: sahalla noin 40 %, sellutehtaalla noin 39 % ja paperitehtaalla noin 18 % tuotantokustannuksista aiheutui kuivauksesta. CHP-laitoksella ei ollut varsinaista kuivausta ja polttoprosessi aiheutti suurimmat kustannukset, noin 47 prosenttia tuotantokustannuksista. Vaikka tutkimuksessa esitetyt laskelmat perustuivat osin teoreettisten virtuaalilaitosten kustannuslaskelmiin, tuloksista voitiin päätellä, että sellutehdas, paperitehdas ja CHP-laitos voivat toimia taloudellisesti kannattavasti. Sahauksen kannattavuutta ei tässä tutkittu, koska tarvittavia markkinatietoja ei ollut riittävästi saatavilla.

Toimintoperusteinen kustannuslaskenta soveltui menetelmänä hyvin metsäteollisuuteen. Tässä tutkimuksessa esitettyjä malleja ja laskelmia voidaan käyttää metsäteollisuuden päätöksenteon tukena. Tulosten perusteella voidaan todeta, että sahausasete on tärkeä kustannuksiin vaikuttava tekijä sahauksessa, samoin energian tuotanto sellu- ja paperiteollisuudessa sekä kapasiteetin käyttöaste energiantuotannossa. Mallien ja laskelmien avulla voidaan analysoida teollisuuden suorituskykyä, esimerkiksi suuret kuivauskustannukset viittaavat siihen, että taloudellisesti kannattavimpia kehittämiskohteita kannattaa etsiä energian tuotannosta ja käytöstä. Kirjallisuuskatsauksen mukaan energiaan liittyvät kehittämisprojektit ovatkin olleet merkittäviä viime vuosina metsäteollisuudessa.

Tämän tutkimuksen tuloksia voidaan käyttää myös puunhankinnan kehittämisessä. Puunjalostuksen kustannusperusteinen arviointi voi parantaa puun katkonnan ohjausta: metsässä tapahtuvia katkontapäätöksiä voidaan vertailla taloudellisten kannattavuuksien mukaan ja puu voidaan ohjata kannolta tehtaalle käyttäen parasta katkontaa.

Avainsanat
Toimintoperusteinen kustannuslaskenta; tuotantokustannukset; tuotto; prosessi; saha; sellutehdas; paperitehdas; sähkön ja lämmön yhteistuotanto

Julkaistu 5.11.2015

Saatavilla https://doi.org/10.14214/df.203 | Lataa PDF

Creative Commons -lisenssi

Osajulkaisut

Korpunen H., Mochan S., Uusitalo J. (2010). An activity-based costing method for sawmilling. Forest Products Journal 60(5): 420–431.

https://doi.org/10.13073/0015-7473-60.5.420

Korpunen H., Virtanen P., Dahl O., Jylhä P., Uusitalo J. (2012). An activity-based cost calculation for a kraft pulp mill. Tappi Journal 11(9): 19–27.

http://www.tappi.org/Bookstore/Technical-Papers/Journal-Articles/TAPPI-JOURNAL/Archives/2012/September/Table-of-Contents/An-activity-based-cost-calculation-for-a-kraft-pulp-mill-TA.aspx

Korpunen H., Paltakari J. (2013). Testing an activity-based costing model with a virtual paper mill. Nordic Pulp and Paper Research Journal. Nordic Pulp & Paper Research Journal 28(1): 146–155.

https://doi.org/10.3183/NPPRJ-2013-28-01-p146-155

Korpunen H., Raiko R. (2014). Testing Activity-Based Costing to Large-Scale Combined Heat and Power Plant using Bioenergy. International Journal of Energy Research 38(3): 339–349.

https://doi.org/10.1002/er.3047


Rekisteröidy käyttäjäksi
Paina tätä linkkiä Metsätieteen aikakauskirjan käsikirjoituksen tarjoamis- ja seurantajärjestelmään (OJS) kirjautumiseen.
Kirjaudu sisään
Jos olet kirjautunut käyttäjäksi, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta.Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset
Ťupek B. (2020) Environmental controls of boreal forest soil CO<.. Dissertationes Forestales vol. 2020 no. 303 article id 10439
Berka A.L. (2018) Communitarian approaches to sustainable developm.. Dissertationes Forestales vol. 2018 no. 254 article id 9995
Pihlainen S. (2017) On the economics of boreal Scots pine management.. Dissertationes Forestales vol. 2017 no. 246 article id 9936
Korpunen H. (2015) Activity-based costing method in forest industry.. Dissertationes Forestales vol. 2015 no. 203 article id 1989
Härkönen S. (2012) Estimating forest growth and carbon balance base.. Dissertationes Forestales vol. 2012 no. 138 article id 1921
Ge Z.-M. (2011) Effects of climate change and management on grow.. Dissertationes Forestales vol. 2011 no. 122 article id 1905
Schuck A. (2009) Perspectives and limitations of Finnish higher f.. Dissertationes Forestales vol. 2009 no. 78 article id 1861
Pihlatie M. (2007) Nitrous oxide emissions from selected natural an.. Dissertationes Forestales vol. 2007 no. 36 article id 1818
Mikkilä M. (2006) The many faces of responsibility: Acceptability .. Dissertationes Forestales vol. 2006 no. 25 article id 1808
Korhonen S. (2006) A capability-based view of organisational renewa.. Dissertationes Forestales vol. 2006 no. 20 article id 1802