Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.
 

Sannamaija Susiluoto

Growth limitation of trees and carbon balance of the vegetation in the treeline zone in north eastern Lapland

Susiluoto S. (2013). Growth limitation of trees and carbon balance of the vegetation in the treeline zone in north eastern Lapland. https://doi.org/10.14214/df.161

Tiivistelmä

Puiden kasvua rajoittavat tekijät ja kasvillisuuden hiilitase Koillis-Lapin puurajalla

Väitöskirjan aiheena oli tutkia mitkä tekijät rajoittavat puiden kasvua puurajalla Värriössä, sekä miten poronlaidunnus vaikuttaa puurajan kasvillisuuteen ja puurajaekotonin hiilitaseeseen.

Puiden kasvua rajoittavia tekijöitä tutkittiin kahden hypoteesin kautta, jotka olivat nielun ja resurssien rajoitushypoteesit. Resurssien rajoitushypoteesi piti sisällään sekä typen että hiilen aiheuttamat rajoitukset. Tutkimuksessa käytettiin kolmea eri manipulaatiokoetta, jotka olivat silmujen poisto, neulasten poisto sekä lannoitus. Tulokset osoittivat, että kasvu oli selkeästi resurssirajoitteista. Tuloksista resurssirajoitteisuutta tukivat lannoituksen ja silmujen poiston aiheuttamat lisäykset kasvussa sekä hidastunut rungon läpimitan kasvu neulasten poiston seurauksena. Lisäksi, haihduntavirtaus ei hidastunut silmujen poiston seurauksena. Lannoitus myös lisäsi hiili-isotooppi suhdetta (p=0.054), joka myös tuki resurssin rajoitushypoteesia.

Poronlaidunnus vaikutti kasvillisuuteen sitoutuneisiin hiilivarantoihin 85 % alhaisemman jäkäläbiomassan kautta. Myös lajien peittävyydet muuttuivat laidunnuksen ansiosta. Hiilen nettovaihto korreloi varpupeitteen kanssa, mutta varpujen peittävyys ei muuttunut laidunnuksen seurauksena. Kokonaisuudessaan laidunnus ei vaikuttanut hiilen virtoihin tutkimusalueella, koska jäkälien tuottavuus on alhaista ja laidunnuksella ei ollut vaikutusta myöskään maahengitykseen tai maahan sitoutuneisiin hiilivarantoihin.

Tulokset osoittivat että puiden kasvu tutkimusalueella on resurssien rajoittamaa. Poronlaidunnus vaikuttaa eri kasvilajien peittävyyteen ja kasvillisuuteen varastoituneeseen kokonaishiilen määrään, mutta ei tuottavuuteen tai maan hiilivarantoihin. Sekä puurajan mahdollinen eteneminen ja puurajan puubiomassan kasvu voivat potentiaalisesti vaikuttaa huomattavasti näiden ekosysteemien hiilivarastoihin. Koska porot saattavat vaikuttaa puurajapuiden taimiaineksen vakiintumiseen, lisätutkimus laidunnuksen ja puurajan etenemisen vuorovaikutuksesta olisi tarpeen.

Avainsanat
nielu; lähde; resurssi; porot; laidunnus

Julkaistu 28.5.2013

Saatavilla https://doi.org/10.14214/df.161 | Lataa PDF

Creative Commons -lisenssi

Osajulkaisut

Susiluoto, S., Perämäki, M., Nikinmaa, E. & Berninger, F. 2007. Effects of sink removal on transpiration at the treeline:Implications of the growth limitation hypothesis. Environmental and Experimental Botany 60: 334–339.

https://doi.org/10.1016/j.envexpbot.2006.12.015

Susiluoto, S., Hilasvuori, E. & Berninger, F. 2010. Testing the growth limitation hypothesis for subarctic scots pine. Journal of Ecology 98: 1186–1195.

https://doi.org/10.1111/j.1365-2745.2010.01684.x

Susiluoto, S., Rasilo, T., Pumpanen, J. & Berninger, F. 2008. Effects of grazing on the vegetation structure and carbon dioxide exchange of a Fennoscandian fell ecosystem. Arctic, Antarctic and Alpine Research. 40: 422-431.

https://doi.org/10.1657/1523-0430(07-035)[SUSILUOTO]2.0.CO;2


Rekisteröidy käyttäjäksi
Paina tätä linkkiä Metsätieteen aikakauskirjan käsikirjoituksen tarjoamis- ja seurantajärjestelmään (OJS) kirjautumiseen.
Kirjaudu sisään
Jos olet kirjautunut käyttäjäksi, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta.Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset
Nikula A. (2017) Resource selection of moose Alces alces a.. Dissertationes Forestales vol. 2017 no. 233 article id 5661
Wan M. (2014) In search of sustainable competitive advantage i.. Dissertationes Forestales vol. 2014 no. 172 article id 1955
Susiluoto S. (2013) Growth limitation of trees and carbon balance of.. Dissertationes Forestales vol. 2013 no. 161 article id 1943
Li N. (2012) A quest for corporate sustainability in forest-b.. Dissertationes Forestales vol. 2012 no. 150 article id 1936
Nikula S. (2011) European aspen and hybrid aspen under changing e.. Dissertationes Forestales vol. 2011 no. 116 article id 1901
Lähtinen K. (2009) Assessing the resource usage decisions and finan.. Dissertationes Forestales vol. 2009 no. 89 article id 1871
Lähtinen K. (2009) Assessing the resource usage decisions and finan.. Dissertationes Forestales vol. 2009 no. 89 article id 1871
Lähtinen K. (2009) Assessing the resource usage decisions and finan.. Dissertationes Forestales vol. 2009 no. 89 article id 1871