Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.
 

Yohama Puentes Rodriguez

Heterobasidion annosum s.l. and wood degradation of Norway spruce (Picea abies): the effects of sectioning, crown type and wood properties

Puentes Rodriguez Y. (2013). Heterobasidion annosum s.l. and wood degradation of Norway spruce (Picea abies): the effects of sectioning, crown type and wood properties. https://doi.org/10.14214/df.163

Tiivistelmä

Juurikääpä (Heterobasidion annosum s.l) aiheuttaa merkittäviä taloudellisia tappioita erityisesti pohjoisen pallonpuoliskon metsätaloudessa. Suomessa sekä männynjuurikääpä (H. annosum) että kuusenjuurikääpä (H. parviporum) lahottaa kuusen puuainesta ja haittaa puuaineksen teollisuuskäyttöä. Tässä väitöskirjatyössä tutkittiin eri kuusigenotyyppien puuaineen sekä puun eri osien hajoamista juurikäävällä sekä puuta hajottavilla entsyymeillä laboratorio-oloissa. Lisäksi selvitettiin kuusen latvusmuodon, puun kasvun ja iän sekä puun kemiallisten ominaisuuksien vaikutusta puun lahoamiseen ja pelkistävien sokereiden vapautumiseen puuaineksesta.

Kapealatvaiset kuusigenotyypit ja tavalliset kuusigenotyypit lahosivat samalla tavoin, mutta tavallisten kuusialkuperien välillä oli eroja lahon syntymisessä. Männyn juurikääpä lahotti kuusta nopeammin kuin kuusen juurikääpä. Vanhemmissa puissa rungon keskiosa lahosi nopeammin kuin rungon pintapuu, kun taas nuoremmissa puissa pintapuu lahosi nopeammin kuin rungon keskiosa. Nuorissa puissa puuaineksen tiheys korreloi negatiivisesti lahoamisnopeuden kanssa. Lisäksi todettiin, että kuusten pelkistävien sokereiden tuoton ja lahomaisen välillä oli positiivinen korrelaatio - eli mitä helpommin puusta irtosi pelkistäviä sokereita laboratoriossa, sitä nopeammin puu lahosi myös juurikäävällä. Johtopäätöksenä todettiin, että kuusten genotyyppinen vaihtelu lahoamisessa antaa mahdollisuuksia puiden kestävyysjalostukseen muiden jalostettavien ominaisuuksien rinnalla erityisesti silloin, kun otetaan huomioon metsänhoidon käytännöt, kuten harvennusten ajoitus ja kiertoajan pituus.

Avainsanat
laho; puuainesprofiili; puuntiheys; kasvuominaisuudet; pelkistävien sokereiden saanto

Julkaistu 11.7.2013

Saatavilla https://doi.org/10.14214/df.163 | Lataa PDF

Creative Commons -lisenssi

Osajulkaisut

Puentes Rodriguez, Y., Zubizarreta Gerendiain, A., Pappinen, A., Peltola, H. & Pulkkinen, P. 2009. Differences in wood decay by Heterobasidion parviporum in cloned Norway spruce (Picea abies). Canadian Journal of Forest Research 39: 26-35.

https://doi.org/10.1139/X08-159

Puentes Rodríguez, Y., Morales, L., Willför, S., Pulkkinen, P., Peltola, H. & Pappinen, A. 2013. Wood decay caused by Heterobasidion parviporum in juvenile wood specimens from normal- and narrow-crowned Norway spruce. Scandinavian Journal of Forest Research 28: 331-339.

https://doi.org/10.1080/02827581.2012.746387

Puentes Rodriguez, Y., Ahlholm, J., Pulkkinen, P., Degefu, Y., Jaatinen, R. & Pappinen, A. Wood decay by Heterobasidion annosum s.l. in normal- and narrow-crowned Norway spruce and the effects of crown competition and stilbenes concentration on the decay rate and fungal growth. Manuscript.

Puentes Rodriguez, Y., Puhakka-Tarvainen, H., Pastinen, O., Siika-aho, M., Alvila, L., Turunen, O., Morales, L. & Pappinen, A. 2012. Susceptibility of pretreated wood sections of Norway spruce (Picea abies) clones to enzymatic hydrolysis. Canadian Journal of Forest Research 42: 47-58.

https://doi.org/10.1139/x11-162


Rekisteröidy käyttäjäksi
Paina tätä linkkiä Metsätieteen aikakauskirjan käsikirjoituksen tarjoamis- ja seurantajärjestelmään (OJS) kirjautumiseen.
Kirjaudu sisään
Jos olet kirjautunut käyttäjäksi, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta.Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset
Barbero López A. (2020) Recovery of antifungal compounds from wood and c.. Dissertationes Forestales vol. 2020 no. 308 article id 10474
Kashif M. (2019) Mycoviruses infecting the forest pathogen Het.. Dissertationes Forestales vol. 2019 no. 271 article id 10156
Suominen M. (2018) Harvested and burned forests as habitats for pol.. Dissertationes Forestales vol. 2018 no. 267 article id 10090
ALRahahleh L. (2018) Scenario analyses on the effects of forest manag.. Dissertationes Forestales vol. 2018 no. 264 article id 10070
Venugopal P. (2016) Effects of climate, wood quality and fungal dive.. Dissertationes Forestales vol. 2016 no. 226 article id 2008
Kunttu P. (2016) Dead-wood-associated aphyllophoroid fungi: persp.. Dissertationes Forestales vol. 2016 no. 225 article id 2007
Heikkala O. (2016) Emulation of natural disturbances and the mainte.. Dissertationes Forestales vol. 2016 no. 222 article id 2005
Vehkaoja M. (2016) Beaver in the drainage basin: an ecosystem engin.. Dissertationes Forestales vol. 2016 no. 220 article id 2003
Hämäläinen A. (2016) Retention forestry and intensified biomass harve.. Dissertationes Forestales vol. 2016 no. 218 article id 2002
Kymäläinen M. (2015) Moisture sorption properties and fungal degradat.. Dissertationes Forestales vol. 2015 no. 206 article id 1973
Puentes Rodriguez Y. (2013) Heterobasidion annosum s.l. and wood degr.. Dissertationes Forestales vol. 2013 no. 163 article id 1946
Pesonen A. (2011) Comparison of field inventory methods and use of.. Dissertationes Forestales vol. 2011 no. 113 article id 1899
Vartiamäki H. (2009) The efficacy and potential risks of controlling .. Dissertationes Forestales vol. 2009 no. 93 article id 1876
Terho M. (2009) What was behind the bark? – An assessment of dec.. Dissertationes Forestales vol. 2009 no. 81 article id 1865
Terho M. (2009) What was behind the bark? – An assessment of dec.. Dissertationes Forestales vol. 2009 no. 81 article id 1865
Hautala H. (2008) Disturbance in boreal spruce forest – immediate .. Dissertationes Forestales vol. 2008 no. 74 article id 1856
Vainio E. (2008) Ecological impacts of Phlebiopsis gigantea bioco.. Dissertationes Forestales vol. 2008 no. 63 article id 1847
Junninen K. (2007) Conservation of polypore diversity in managed fo.. Dissertationes Forestales vol. 2007 no. 39 article id 1820
Hyvärinen E. (2006) Green-tree retention and controlled burning in r.. Dissertationes Forestales vol. 2006 no. 21 article id 1804
Hyvärinen E. (2006) Green-tree retention and controlled burning in r.. Dissertationes Forestales vol. 2006 no. 21 article id 1804
Lilja S. (2006) Ecological restoration of forests in Fennoscandi.. Dissertationes Forestales vol. 2006 no. 18 article id 1801