Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.
 

Svetlana Saarela

Use of remotely sensed auxiliary data for improving sample-based forest inventories

Saarela S. (2015). Use of remotely sensed auxiliary data for improving sample-based forest inventories. https://doi.org/10.14214/df.201

Tiivistelmä

Kaukokartoitusaputiedon hyödyntäminen otantapohjaisten metsien

inventointien parantamisessa

Viime vuosikymmeninä kaukokartoituksen avulla hankitulla aputiedolla

on potentiaalia lisätä otantapohjaisen metsien inventoinnin

tärkeimpien estimaattoreiden täsmällisyyttä. Tämän opinnäytetyön

motivaatio perustuu kaukokartoitusaineistojen lisääntyvään

saatavuuteen ja tavoitteena oli selvittää miten tämän tyyppistä

aputietoa voidaan käyttää parantamaan otantapohjaisten tutkimusten

asetelmaa ja estimaattoreita. Tutkittiin kahta erilaista

lähestymistapaa: malliperusteista ja asetelmaperusteista. Tutkimuksia varten kerättiin empiirinen aineisto boreaalisesta metsäalueelta Kuortaneelta Länsi-Suomesta. Aineisto käsitti yhdistelmän aputietona hyödynnettyjä laserkeilaus- ja Landsat-aineistoja, maastokoeala-aineisto kerättiin 10. valtakunnan metsien inventoinnin muunnelmana. Tutkittavana metsikkötunnuksena oli runkotilavuus.

Tämän opinnäytetyön tulokset ovat tärkeitä metsien inventoinnin

kehittämisessä vastaamaan vaatimuksia, jotka pohjautuvat kasvavaan

määrään metsiin liittyviä kansainvälisiä sopimuksia ja velvoitteita.

Användning av fjärranalysdata för att förbättra stickprovsbaserade skogsinventeringar

Under de senaste årtiondena har det visat sig att hjälpdata från fjärranalys har potential att öka precisionen för skattningar i stickprovsbaserade skogsinventeringar. Denna avhandling motiverades av den ökade tillgängligheten av fjärranalysdata, och målet var att undersöka hur den här typen av hjälpdata kan användas för att förbättra både stickprovsdesign och skattningar vid stickprovsbaserade inventeringar. Två olika typer av statistisk inferens studerades: modellbaserad inferens och designbaserad inferens. Empiriska data för studierna förvärvades från ett borealt skogsområde i Kuortane regionen i västra Finland. Data bestod av en kombination av hjälpinformation från luftburen LiDAR, Landsat och fältdata från provytor som samlats in med hjälp av en intensifierad version av Riksskogstaxeringen. Det attribut som studerades var volym för skogsbeståndet.

Resultaten från denna avhandling är viktiga för utvecklingen av skogsinventeringar så att de kan uppfylla de krav som följer av ett ökande antal internationella åtaganden och överenskommelser med anknytning till skogen.

Avainsanat
asetelmaperusteinen; Landsat; LiDAR; malliperusteinen; moniuloitteinen todennäköisyysjakauma; otanta

Julkaistu 7.9.2015

Saatavilla https://doi.org/10.14214/df.201 | Lataa PDF

Creative Commons -lisenssi

Osajulkaisut

Grafström A., Saarela S., Ene L. T. (2014). Efficient sampling strategies for forest inventories by spreading the sample in auxiliary space. Canadian Journal of Forest Research 44(10: 1156-1164.

https://doi.org/10.1139/cjfr-2014-0202

Saarela S., Grafström A., Ståhl G., Kangas A., Holopainen M., Tuominen S., Nordkvist K., Hyyppä J.(2015). Model-assisted estimation of growing stock volume using different combinations of LiDAR and Landsat data as auxiliary information. Remote Sensing of Environment 158:431-440.

https://doi.org/10.1016/j.rse.2014.11.020

Saarela S., Schnell S., Grafström A., Tuominen S., Nordkvist K.,

Hyyppä J., Kangas A., Ståhl G. (2015). Effects of sample size and

model form on the accuracy of model-based estimators of growing stock volume in Kuortane, Finland. Canadian Journal of Forest Research 45:1524–1534.

https://doi.org/10.1139/cjfr-2015-0077

Saarela S., Schnell S., Tuominen S., Balazs A., Hyyppä J., Grafström A., Ståhl G. (2015). Effects of positional errors in model-assisted and model-based estimation of forest resources using a combination of field plots and remotely sensed data. Manuscript.


Rekisteröidy käyttäjäksi
Paina tätä linkkiä Metsätieteen aikakauskirjan käsikirjoituksen tarjoamis- ja seurantajärjestelmään (OJS) kirjautumiseen.
Kirjaudu sisään
Jos olet kirjautunut käyttäjäksi, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta.Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset
Junttila S. (2019) Utilizing multispectral lidar in the detection o.. Dissertationes Forestales vol. 2019 no. 277 article id 10201
Mohamedou C. (2019) Improving local forest growth prediction by terr.. Dissertationes Forestales vol. 2019 no. 268 article id 10142
Rana M. (2016) Selection of training areas for remote sensing-b.. Dissertationes Forestales vol. 2016 no. 227 article id 2009
Rana M. (2016) Selection of training areas for remote sensing-b.. Dissertationes Forestales vol. 2016 no. 227 article id 2009
Saarinen N. (2016) Predicting vegetation characteristics in a chang.. Dissertationes Forestales vol. 2016 no. 216 article id 1998
Saarinen N. (2016) Predicting vegetation characteristics in a chang.. Dissertationes Forestales vol. 2016 no. 216 article id 1998
Melin M. (2015) Studying habitat use and behavior of moose (A.. Dissertationes Forestales vol. 2015 no. 209 article id 1993
Valbuena R. (2015) Forest structure indicators based on tree size i.. Dissertationes Forestales vol. 2015 no. 205 article id 1988
Saarela S. (2015) Use of remotely sensed auxiliary data for improv.. Dissertationes Forestales vol. 2015 no. 201 article id 1984
Saarela S. (2015) Use of remotely sensed auxiliary data for improv.. Dissertationes Forestales vol. 2015 no. 201 article id 1984
Hovi A. (2015) Towards an enhanced understanding of airborne Li.. Dissertationes Forestales vol. 2015 no. 200 article id 1985
Vastaranta M. (2012) Forest mapping and monitoring using active 3D re.. Dissertationes Forestales vol. 2012 no. 144 article id 1927
Härkönen S. (2012) Estimating forest growth and carbon balance base.. Dissertationes Forestales vol. 2012 no. 138 article id 1921
Härkönen S. (2012) Estimating forest growth and carbon balance base.. Dissertationes Forestales vol. 2012 no. 138 article id 1921
Korhonen L. (2011) Estimation of boreal forest canopy cover with gr.. Dissertationes Forestales vol. 2011 no. 115 article id 1898
Vauhkonen J. (2010) Estimating single-tree attributes by airborne la.. Dissertationes Forestales vol. 2010 no. 104 article id 1884
Vauhkonen J. (2010) Estimating single-tree attributes by airborne la.. Dissertationes Forestales vol. 2010 no. 104 article id 1884