Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.

Tommy Chan

Dynamic variations in bark hydraulics – understanding whole tree processes and its linkage to bark hydraulic function and structure

Chan T. (2016). Dynamic variations in bark hydraulics – understanding whole tree processes and its linkage to bark hydraulic function and structure. https://doi.org/10.14214/df.229

Tiivistelmä

Täysikasvuisen puun runko koostuu vuosirenkaisiin jakautuneesta puuaineesta ja sitä suojaavasta kuoresta. Kuoren dynaamiset variaatiot ovat sen rakenteesta ja funktiosta johtuen monimutkaisia: paksu ulkokuori toimii suojana ulkopuolista bioottista ja abioottista ympäristöä vastaan. Puun sokerinkuljetus tapahtuu puun sisäkuoressa, nilassa. Suuri osa kuoren läpimitanmuutoksesta johtuu sokerinkuljetuksesta ja siihen liittyvistä prosesseista. Ksylemi, joka kuljettaa vettä päinvastaiseen suuntaan on yhteydessä nilaan puun koko rungon matkalta. Nilan ja ksylemin läheinen yhteys indikoi toiminnallista yhteyttä.

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tutkia dynaamisia prosesseja jotka tapahtuvat puun kuoressa ja kuoren interaktioita puun muiden prosessien ja ulkoympäristön kanssa. Näitä interaktioita ei ole tähän mennessä kvantifoitu yhtä tarkasti kuin nyt, etenkään päivittäisellä aika-askeleella.

Tämä väitöskirja koostuu neljästä artikkelista joista yksi on mallinnustutkimus ja kolme on kokeellisia tutkimuksia. Puun rungon kasvua arvioidaan mallilla joka erottaa puiden kuoren mitatuista läpimitanmuutoksista puiden vesitilanteesta johtuvat ja paksuuskasvusta johtuvat muutokset. Tästä saatuja tuloksia verrataan ulkoisiin ympäristöolosuhteisiin yhdessä artikkelissa, ja kasvuhengitykseen toisessa artikkelissa. Kahdessa muussa artikkelissa tutkitaan yhteyttämisen ja hengityksen vuodenaikaisvaihteluita, sekä puun kuoren dynamiikka kevään aikana.

Väitöskirjan johtopäätöksenä todetaan miten tiiviisti puiden eri fysiologiset prosessit ja ympäristöolosuhteet ovat yhteydessä kuoren läpimitanmuutoksiin. Väitöskirjan tulokset avaavat uusia mahdollisuuksia kuoren hydrauliikan dynamiikan ja ekofysiologisten prosessien ymmärtämiseen implementoimalla kenttämittauksia ja mallinnusta.

Avainsanat
kasvu; yhteyttäminen; hengitys; ksylemi; nila; keväänherääminen

Tekijä
  • Chan, University of Helsinki, Department of Forest Sciences Sähköposti tommy.chan@helsinki.fi (sähköposti)

Julkaistu 17.11.2016

Katselukerrat 3787

Saatavilla https://doi.org/10.14214/df.229 | Lataa PDF

Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0

Osajulkaisut

Chan T., Hölttä T., Berninger F., Mäkinen H., Nöjd P., Mencuccini M. and Nikinmaa E. (2016). Separating water‐potential induced swelling and shrinking from measured radial stem variations reveals a cambial growth and osmotic concentration signal. Plant, cell & environment 39(2): 233-244.

http://dx.doi.org/10.1111/pce.12541

Chan T., Berninger F., Kolari P., Nikinmaa E. and Hölttä T. (2016). Linking stem growth respiration to the seasonal course of stem growth and GPP of Scots pine. Manuscript.

Kolari P., Chan T., Porcar-Castell A., Bäck J., Nikinmaa E. and Juurola E. (2014). Field and controlled environment measurements show strong seasonal acclimation in photosynthesis and respiration potential in boreal Scots pine. Frontiers in plant science 5.

http://dx.doi.org/10.3389/fpls.2014.00717

Vanhatalo A., Chan T., Aalto J., Korhonen J.F., Kolari P., Hölttä T., Nikinmaa E. and Bäck J. (2015). Tree water relations can trigger monoterpene emissions from Scots pine stems during spring recovery. Biogeosciences 12(18): 5353-5363.

http://dx.doi.org/10.5194/bg-12-5353-2015


Rekisteröidy
Click this link to register to Dissertationes Forestales.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit
Lähetä sähköpostiin
Chan T., (2016) Dynamic variations in bark hydraulics – understa.. Dissertationes Forestales vol. 2016 no. 229 artikkeli 2012 (poista) | Muokkaa kommenttia
Hakutulokset